Sijoitusuutiset

SAK haluaa verottaa pääomia palauttamalla varallisuusveron

Keskusjärjestö haluaa laajentaa varallisuusveron kattavuutta kiinteistöjen lisäksi muun muassa osakkeisiin ja sijoitusrahastoihin.

Suomessa pääomasta maksetaan veroja myyntivoitoista luovutusvoittoveroina ja saaduista osingoista. Pääomatuloja verotetaan progressiivisesti, eli pääomaverokanta on 30 prosenttia ja verotettavan pääomatulon 30 000 euroa ylittävältä osalta 34 prosenttia.

Pääomatuloa on varallisuuden tuottama tulo, esimerkiksi vuokratulo, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto, osinkotulo, tietyt korkotulot, henkivakuutuksen tuotto ja voitto-osuus. Pääomatuloa ovat myös metsätalouden pääomatulo sekä jaettavan yritystulon ja yhtymän osakkaan tulo-osuuden pääomatulo-osuus.

Pääomatulona verotetaan siis se tulo, jota varallisuus on kerryttänyt. Itse pääomaan arvoon itsessään ei kohdistu veroja. Ainoa poikkeus tästä on kiinteistövero, joka on omaisuuden arvoon kohdistuva vero. Kiinteistövero koskee se koskee vain asuntoja, mökkejä ja muita kiinteistöjä.

SAK haluaa tähän verotuskäytäntöön muutoksen. Se haluaa laajentaa omaisuuden arvoon kohdistuvaa veroa kattamaan muutakin omaisuutta kuin kiinteistöjä. Työntekijöiden keskusjärjestö haluaa ulottaa myös osakkeet, talletukset, sijoitusrahastot, metsät ja pellot omaisuuslajit varallisuusveron piiriin.

Keskusjärjestö haluaa hillitä varallisuuseroja

Varallisuusvero oli Suomessa aiemmin käytössä oleva vero, jota maksettiin varallisuuden perusteella vuoteen 2005 asti. Varallisuusvero otettiin ensimmäisen kerran käyttöön vuonna 1919 annetulla tilapäisellä lailla.

Ehdotuksen taustalla on SAK:n pääekonomistin Ilkka Kaukorannan mukaan useita perusteita.

”Fiskaalisten syiden lisäksi varallisuusveron käyttöönottoa perustelevat esimerkiksi eriarvoisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen liittyvät syyt”, Kaukoranta väittää blogissaan.

Pääekonomistin mukaan varallisuusverolla on mahdollista saada huomattava lisä valtion verotuloihin ilman, että jouduttaisiin korottamaan työllisyyden kannalta haitallisinta työnverotusta. Karkean arvion mukaan pelkästään yli 100 000 euron varallisuuksiin kohdistuva hyvin 0,1 prosentin varallisuusvero toisi Kaukorannan mukaan yli 100 miljoonan euron verotuotot.

Varallisuusveron käyttöönoton perusteena on Kaukorannan mielestä ennen kaikkea varallisuuserojen hillitseminen.

”Suomessa varallisuus on keskittynyt aiempaa vahvemmin varakkaimmille. Kun vuonna 1994 varakkain kymmenys omisti 39 prosenttia kaikesta nettovarallisuudesta, oli tuoreimmassa tilastossa osuus kasvanut liki 47 prosenttiin. Varallisuusvero osaltaan hillitsee tätä eriarvoisuuskehitystä.”

Varallisuuden epätasaisesta jakautumisesta johtuen varallisuusveroa maksaisi lähinnä varakkain kymmenys. Pääekonomistin mukaan veroprosentin ollessa pieni vaikutus olisi kuitenkin yksilötasolla suhteellisen pieni. Rikkaimmassa kymmenyksessä vero olisi keskimäärin vajaat 400 euroa vuodessa, joka on suhteessa keskimääräiseen kokonaisvarallisuuteen (966 000 euroa) vain 0,04 prosenttia ja suhteessa keskimääräisiin käytettävissä oleviin rahatuloihin (78 500 euroa/vuosi) noin 0,5 prosenttia.

Tätä 0,1 prosentin veroa voi Kaukorannan mielestä myös suhteuttaa sijoitusten hallinnointipalkkioihin, jotka ovat esimerkiksi osakerahastoissa yleisesti yli yhden prosentin ja kustannustehokkaissa indeksirahastoissakin usein useamman promillen.

Kaukorannan mielestä varallisuusvero tuo myös varallisuuserot paremmin näkyviin ja osaksi yhteiskunnallista keskustelua.

”Verotietojen avoimuuden takia meillä on mahdollisuus konkreettiseen keskusteluun tuloeroista, mutta kuva jää osittaiseksi, koska varallisuusveron puuttuessa varallisuus näkyy verotiedoissa vain epäsuorasti silloin, kun siitä realisoituu verotettavia pääomatuloja.”

”Vastuutonta populismia”

SAK:n esittämään varallisuusveroon reagoi Twitterissä nopeasti pörssiyhtiö Marimekon hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila.

”Näin nakerretaan työllistäjiä, nostetaan työttömyyttä, heikennetään Suomen kilpailukykyä. Vastuutonta populismia”, Ihamuotila tyrmää varallisuusveron ajatukset.

1 kommentti

1 kommentti

  1. piensijoittaja

    11.3.2019 at 17:41

    He-he. Mitäs Akava ja muut ammattiliitot esittävät ’veroehdotuksessaan’?

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös