Oma talous

Suurissa kaupungeissa palkansaajilla on paremmat ansiot

Palkansaajien ansiot suurimmillaan väkirikkaissa kunnissa, kertoo Tilastokeskus.

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan työpaikan sijaintikunnan koolla oli yhteys palkansaajien ansioihin vuonna 2017. Työpaikan sijaitessa yli 200 000 asukkaan kunnassa kokonaisansioiden mediaani oli 19,1 euroa palkattua tuntia kohden. Vastaavasti alle 10 000 asukkaan kunnissa mediaaniansio oli 15,8 euroa.

Koko maan tasolla koko- ja osa-aikaisten palkansaajien kokonaistuntiansioiden mediaani oli 17,4 euroa. Mediaani tarkoittaa tässä yhteydessä siis sitä, että puolet palkansaajista ansaitsi palkattua tuntia kohden tätä vähemmän, puolet tätä enemmän.

Kokonaisansioihin on laskettu mukaan perus- ja taulukkopalkkojen lisäksi kaikki lisät, ylityöansiot ja luontoisedut. Kokonaisansiot ovat bruttomääräisiä, eli niistä ei ole vähennetty veroja tai muita maksuja.

Isojen kaupunkien parempia palkkoja selittää se, että palkkarakennetilaston mukaan johto- ja asiantuntija-ammattien osuus kasvaa kuntakoon mukaan. Johto- ja asiantuntija-tehtävissä kokonaistuntiansiot ovat tyypillisesti muita ammattiryhmiä suurempia. Yli 200 000 asukkaan kaupungeissa, joita vuonna 2017 olivat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa ja Oulu, johto- ja asiantuntijatöissä työskenteli peräti 62 prosenttia palkansaajista.

Toimisto-, myynti- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden suhteellinen osuus oli puolestaan suurimmillaan pienemmissä kunnissa. Rakennus-, prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden osuus oli suurin alle 10 000 ja 10 000 – 50 000 asukkaan kunnissa, joissa heitä oli 27 prosenttia palkansaajista. Prosessityöntekijät työskentelevät käytännössä teollisuustuotannossa.

Lisäksi työssäkäyntitilaston vuoden 2016 tietojen mukaan korkeakoulutettujen palkansaajien osuus kasvaa työssäkäyntikunnan koon kasvaessa.

Tilastokeskuksen mukaan kunnan asukasmäärän ollessa tuhannen ja kymmenentuhannen välillä korkeakoulutettuja eli vähintään AMK- tai yliopiston kandidaattitutkinnon suorittaneita palkansaajia oli tyypillisesti 10–20 prosenttia kaikista palkansaajista.

Suomen kahdessa väkiluvultaan suurimmassa kunnassa, Helsingissä ja Espoossa, työskentelevistä palkansaajista 41 prosenttia oli korkeakoulutettuja.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös