Sijoittajan verotus

SAK käy sijoittajan ja säästäjän kukkarolle – esittää varallisuusveroa jopa pankkitalletuksille

Keskusjärjestö haluaa Suomeen laajaan veropohjaan nojaavan varallisuusveron, joka kohdistuisi jopa pankkitalletuksiin.

SAK paljasti verotavoitteensa hallituskaudelle: verotuksen painopiste on siirrettävä työstä pääomiin ja varallisuuteen. Tämä verotuksen painopistettä tulee SAK:n mielestä toteuttaa ottamalla käyttöön kattava varallisuusvero.

Tilastokeskuksen mukaan viime syyskuun lopussa kotitalouksilla oli rahoitusvaroja kuten talletuksia, osakkeita ja sijoitusrahasto-osuuksia 310,2 miljardin euron arvosta. Velkaa kotitalouksilla oli puolestaan Tilastokeskuksen mukaan samaan aikaan 166,6 miljardia euroa, jossa oli lisäystä edelliseen neljännekseen 1,1 miljardia.

Kotitalouksien nettorahoitusvarat kasvoivat heinä–syyskuussa 1,7 miljardilla vakaaseen 144 miljardiin euroon. Nettorahoitusvaroilla tarkoitetaan rahoitusvarojen ja velkojen erotusta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitustilinpitotilastosta.

Tähän 144 miljardin euron pottiin haluaa SAK kohdistaa varallisuusveronsa.

”Varallisuusveroa perustelee fiskaalisten syiden ohella myös varallisuuserojen hillintä ja tarkempi havainnointi sekä verotuksen oikeudenmukaisuus”, keskusjärjestö perustelee varallisuusveron tarvetta.

SAK toteaa, että Suomessa varallisuuserot ovat kasvaneet viime vuosikymmeninä selkeästi. Vuonna 1994 varakkain kymmenys omisti 39 prosenttia kaikesta nettovarallisuudesta, mutta uusimmassa tilastossa osuus oli kasvanut liki 47 prosenttiin.

SAK:n mielestä varallisuusvero osaltaan hillitsisi tätä eriarvoisuuskehitystä. Lisäksi se toisi myös varallisuuserot paremmin näkyviin ja osaksi yhteiskunnallista keskustelua.

”Verotietojen avoimuuden takia meillä on mahdollisuus konkreettiseen keskusteluun tuloeroista, mutta kuva jää osittaiseksi, koska varallisuusveron puuttuessa varallisuus näkyy verotiedoissa vain epäsuorasti silloin, kun siitä realisoituu verotettavia pääomatuloja.”

Suomessa on ollut varallisuusvero käytössä aiemminkin, mutta se kumottiin vuonna 2006. Tämä aiempi varallisuusvero otettiin ensimmäisen kerran käyttöön vuonna 1919 annetulla tilapäisellä lailla.

 Vanhan varallisuusveron ongelma oli SAK:n mielestä veropohjaan jätetyt lukuisat aukot. Esimerkiksi talletukset, joukkovelkakirjat ja säästöhenkivakuutukset oli rajattu vanhan varallisuusveron ulkopuolelle. Veroa oli helppo kiertää siirtämällä varoja vuodenvaihteen ajaksi verottomiin sijoituskohteisiin.

Uudessa varallisuusverossa veropohjan tulee keskusjärjestön mielestä olla olennaisesti tiiviimpi kuin vuonna 2006 kumotussa varallisuusverossa.

Järjestön mielestä laaja veropohja ja matala verokanta ehkäisevät tehokkaasti verosuunnittelua. Viime vuosina tehostunut kansainvälinen tietojenvaihto helpottaa kattavan varallisuusveron toteuttamista, SAK perustelee.

Keskusjärjestön mielestä varallisuusveron piirissä tulee olla kattavasti kaikki sellainen varallisuus, joka ei ole jo valmiiksi arvoon tai omistamiseen perustuvan veron piirissä. Tällöin esimerkiksi asunnot ja kesämökit olisivat vapautettuja varallisuusverosta, koska näistä maksetaan jo kiinteistöveroa. Myös autot voisi vapauttaa varallisuusverosta, koska niistä maksettavan ajoneuvoveron voi ajatella olevan omistamiseen kohdistuva vero.

Sen sijaan pankkitalletukset, osakkeet, rahastosijoitukset, metsät, pellot ja muut sijoitukset tulisi olla SAK:n mielestä varallisuusveron piirissä.

SAK laskee, että 0,1 prosentin verokannalla kaikista rahoitusvaroista, metsistä, pelloista ja yritysvarallisuudesta siltä osin, kun näiden yhteenlaskettu arvo ylittää 100 000 euroa, Tilastokeskuksen varallisuustilaston pohjalta arvioituna verotuotto olisi 100 miljoonaa euroa.

Lisäksi SAK haluaa nostaa asuntosijoittajien verotaakkaa. Asuntosijoittajilla on nykyisin oikeus vähentää verotuksessaan myös taloyhtiön rahoitusvastike. Tavallisesti sijoittajat voivat vähentää ainoastaan rahoituskustannukset eli korot, mutta rahoitusvastikkeen tapauksessa myös pääoma on vähennyskelpoista.

Tämä asuntosijoittajille mahdollinen taloyhtiön rahoitusvastikkeen verovähennysoikeus tulee SAK:n mielestä poistaa sijoittajilta. Verovähennysoikeus tulee poistaa riippumatta siitä, tuloutetaanko vai rahastoidaanko rahoitusvastike taloyhtiön kirjanpidossa.

SAK:n mielestä tämä on erittäin merkittävä veroetu asuntosijoittajille, jota ei järjestön mielestä voi pitää perusteltuna. Koska rahoitusvastikkeella rahoitettu investointi itsessään nostaa jo asunnon arvoa, saa sijoittaja käytännössä kaksinkertaisen hyödyn, SAK toteaa.

”Omistusasujilla ei tällaista veroetua ole. Lisäksi sijoittajien suhteeton veroetu on kannustanut asuntosijoittamiseen ja velkaantumiseen, mikä on nostanut asuntojen hintoja tavallisten työntekijöiden ulottumattomiin”, järjestö toteaa.

Artikkelia täydennetty 100 000 euron rajaa koskevalla kappaleella 10.3. klo 18.55. sekä asuntosijoittamista koskevilla kappaleilla 10.3. klo 19.19.

14 kommenttia

14 kommenttia

 1. Matti Henttunen

  10.3.2019 at 20:02

  Verot ylös ja elinvoima ja työllistäminen alas… Taantuma on oven takana …

  Kuka vastuullinen tällaista voi haluta ..?

  Terveisin
  Matti Henttunen
  Eduskuntavaaliehdokas, tekijä.
  http://www.mattihenttunen.fi

  #verot #taantuma #vastuutonta #päätöksentekoa #suomi #lappi #rovaniemi #mattihenttunen #eduskuntavaalit #vaalit2019

  • Vesa Tamminen

   10.3.2019 at 20:37

   Alkaa taas tämä äänestämätön PUOLUE hyppimään väärille tonteille, voisi siis poistaa sen yleishyödyllisen (verottoman) statuksen ja alkaa keräämään sieltä noita miljoonia.

  • Samuli Nieminen

   11.3.2019 at 09:56

   SAK väärä ”puolue” ehdotteleman moista, mutta on tuossa pointtinsa.

   Voisi myös:
   – kaikki osingot ja osingonsaajat verolle, veron alentaminen esim. 3%:iin, vero suoraan osingonmaksajalta verottajalle ( myös SAK, säätiöt, ulkomaiset jne.)

   – anonyymi pörssikauppa lopetettava

   – joka pörssitoimeksiannosta esim. 0,5€ tai joku pieni prosenttiosuus koko summasta > pörssimanipulaation loppuminen eli ns. ulkomainen robottikauppa hiljenisi

   – autovero pois, käyttövero & -voimavero pois. Kaikki verot polttoaineeseen> maksat oikeasti ajetuista kilometreistä, byrokratian loppuminen ja autoverovalitusten loppuminen

   – asumistuen jäädyttäminen heti nykytasolle ja/tai perustulo, johon kuuluisi asumituki sisäänrakennettuna > hakeuduttaisiin myös halvemmille alueille asumaan

   – lapsilisien nosto, päivähoitomaksujen lopetus. Nousisi syntyvyys ja työllisten määrä nopeammin kuin maahanmuuton kautta (tutkimuksissa todettu, että vasta 3. sukupolvi maahanmuuttajista työllistyy oikeasti)

   – Kiinan sijoitukset Suomeen tutkittava, kansallinen turvallisuus ( mm. 5g-verkot, tunnelihanke jne.)

   – kiellettävä Suomen tärkeän omaisuuden myynti mm. sähköverkot, satamat, maaperän rikkaudet jne.

 2. Mikko

  11.3.2019 at 13:57

  Heh, näin se SAK ja vasemmisto systemaattisesti nakertaa tavallisen säästäjän mahdollisuutta vaurastua.

  Ensin ajetaan ”väliaikainen” solidaarisuusvero keskiluokkaisille. Sitten se muutetaan pysyväksi. Seuraavaksi ajetaan kaikessa hiljaisuudessa asuntolainojen korkojen vähennys pois.

  Seuraavaksi ruvetaankin verottamaan säästöjä ja sijoituksia.

  Sitten tehdään asuntosijoittamisesta, joka on yleistynyt kansan keskuudessa viime aikoina, täysin kannattamatonta.

  Sen jälkeen voidaankin palata taas tuloverotuksen kiristämiseen kun tämä ”raippavero” on unohdettu…

  Köyhäksi jää tämä kansa.

 3. jari

  11.3.2019 at 15:27

  Miksi SAK ei maksa vuokatuotoistaan veroja eikä mistään muustakaan?

 4. Kauppalop

  11.3.2019 at 17:55

  Samaan aikaan, kun joka puolella tähdennetään, että nyt pitää jokaisen täydentää eläketurvaansa säästöillä ja sijoituksilla, SAK kehtaa ehdotella tällaista. Sopisi itsensä ensin alkaa malliksi maksaa veroja sijoituksistaan yms.

 5. porvari

  11.3.2019 at 20:37

  Näyttää siltä, että Suomi on oikein kunnolla siirtymässä vasemmalle kun sekä Keskusta että Kokoomus ovat kokemassa vaalitappion. Se tarkoittaa sitä, että sekä ansiotulo- että pääomaverotus tulee kiristymään. Itse veikkaan, että 2023 mennessä oma ansiotuloveroni on noussut 2%-yksikköä tähän vuoteen verrattuna. Lisäksi ennustan, että pääomaveroprosentit nousevat tasolle 32%/35% ja osingoista tulee 100% veronalaista tuloa. Varallisuusvero saattaa olla kirsikka kakun päällä.

  Jos näin tapahtuu, minulle alkaisi olla todella kannattavaa siirtyä ulkomaille töihin. Siinähän SAK ja vasemmistopuoleet taistelevat entistä pienemmän kakun uudelleenjaosta.

  • Mikko

   12.3.2019 at 10:09

   Ei kannata muuttaa ulkomaille koska vasemmisto on romahduttanut asuntomarkkinat poistamalla yhtiölainan, asuntolainan ja varmaan kohta myös 1. omistusasunnon voiton veroedut siihen mennessä 😉

  • Tapio

   17.3.2019 at 12:31

   On törkeä ehdotus, inflaatio syö säästöt nytkin. Rikas ay liike voisi maksaa veroja, kuin muutkin vuokrananajat.

 6. tomi

  12.3.2019 at 07:46

  höpöjärjestöt verolle kuten muutkin vapaamatkustajat!!
  järjestöt pois politiikkaa sotkemasta!!

  vappusatasia =populistista löpinää vaalien alla mieheltä joka tienaa kuukaudessa sen mitä duunari vuodessa.

 7. Tommi

  14.3.2019 at 07:25

  SAK;lla on ongelmia omien kalliiden asuntojen vuokrauksessa tällä hetkellä, eli oma busines kärsii vaikka onkin täysin verotonta ja kirjanpidosta vapaata toimintaa. Asian korjaamiseksi ovat päättäneet muuttaa kilpailutilannetta niin että suurinta vuokranantaja ryhmää eli yksityisiä verotettaisiin vielä rankemmin ja otettaisiin kuljen vähennysoikeus pois. Markkinoille tulisi uutta kysyntää kun mielenkiinto asuntoja kohtaan vähenisi. Tämä on vanhaa vasemmistolaispolitiikkaa ei sen kummempaa. Käytä valtaa omiin etuihin vaikka väärin kun sinulla se valta on.

 8. Kopiokoneen käyttäjä

  20.3.2019 at 10:39

  Olen keskisuuressa rakennusliikkeessä töissä (toimistolla) ja meillä johto kantaa huolta siitä että sijoittajat lopettavat asuntoihin sijoittamisen. Heidän mielestä nykyiset mielipiteet ovat rajuja tällä hetkellä. Jos sijoittajat poistuvat tai rajusti vähenevät asuntoihin sijoittamista on varmaankin tiedossa pakkolomia meidän alalla. Itse kuulun ammattiliittoon niin kuin tällä monet muutkin ja huoli omasta työpaikasta on selvästi kasvanut kun kuuntelee ammattiliiton ja yritysjohdon mahdollisia kaavailuja. Rakentamisen suhteen on todella odottava tilanne menossa. Apua, ihan pelottaa mitä tulee tapahtumaan. Ymmärrän kyllä että työnantaja ei rakenna jos kukaan ei osta mutta sitä en ymmärrä että meidän liitto saattaa viedä meiltä jäseniltä työpaikan omilla päätöksillä.

 9. Obamastöcare

  20.4.2019 at 19:32

  Mahtavaa! Varallisuusveron pankkitalletuksille ajaa sijoittamaan Suomeen.

 10. pienet säästöt

  25.4.2019 at 23:40

  Pankkitalletukset verolle, vaikka niistä maksetaan korkoa 0,5 %, josta menee veroa 30 %. Lisäksi inflaatio syö pääomaa, joten tappiota tuottavaa säästöäkö pitäisi vielä verottaa? Silloin kannattaisi laittaa rahat sukanvarteen tai patjan sisään. Maksaisi SAK ensin itse veroja ennen kuin ehdottelee tuollaisia.

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös