Rahastotietoa

Ålandsbanken tuo markkinoille kestävän kehityksen korkorahaston

Uusi rahasto ei harrasta kaappi-indeksointia Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n toimitusjohtaja vakuuttaa.

Ålandsbankenin uusi kestävän kehityksen korkorahasto, Ålandsbanken Green Bond ESG, sijoittaa vihreisiin obligaatioihin ja yrityslainoihin, joiden liikkeeseenlaskijoina on yrityksiä, jotka ovat luokkansa johtajia vastuullisuusmielessä.

Korkorahaston toiminnan tavoitteena on tarjota rahastoon sijoittaville mahdollisuus kilpailukykyiseen korkotuottoon ja samalla sijoittaa ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Pankin mukaan vihreitä joukkolainoja on tällä hetkellä monien erilaisten toimintojen rahoittamista varten.

”Niissä saattaa olla kyse uusiutuvasta energiasta, energiatehokkuuden edistämisestä, saastumisen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta, biologisen monimuotoisuuden säilyttämisestä maalla ja vedessä, kestäväpohjaisesta liikenteestä, mukauttamisesta ympäristömuutoksiin tai ”vihreästä” rakentamisesta”, pankki kertoo tiedotteessaan.

Vihreiden joukkolainojen markkinat ovat maailmanlaajuiset ja Ålandsbankenin mukaan vahvassa kasvussa, mikä tarjoaa rahastolle hyvät edellytykset löytää mielenkiintoisia sijoitusvaihtoehtoja.

Vastuulliseen sijoittamiseen liitetään käsite ESG, joka kuvaa vastuullisuuden kolmea eri näkökulmastaa. E (Environment) viittaa yhtiöiden toiminnan ympäristövastuullisuuteen, S (Social) toiminnan yhteiskuntavastuullisuuteen ja G (Governance) yhtiöiden vastuulliseen hallintotapaan.

ESG tarkoittaa siis vastuullisuutta tarkasteltuna laajemmin kuin pelkästään ympäristömielessä. Vihreät obligaatiot puolestaan luokitellaan ”vihreiksi” juuri niiden tuottamien ympäristöhyötyjen takia.

Ålandsbankenin vastuullisen sijoittamisen strategia perustuu siihen, että sijoitusten valinnassa käytetään keskeisenä kriteerinä ESG analyysiä, taloudellisten peruskriteerien lisäksi.

Pankin Green Bond noudattaa vastuullisuuskriteereitä ja sen lisäksi rahasto poissulkee myös sijoitukset yrityksiin, joiden toiminta liittyy fossiilisiin polttoaineisiin.

Green Bond ESG sijoitusrahastoa hoidetaan saman aktiivisen filosofian mukaan kuin Ålandsbankenin muitakin korkorahastoja. Rahasto sijoittaa valikoidusti hyvin tuntemiimme vakavaraisiin yhtiöihin toimialoille, joilla on pitkän aikavälin liiketoimintamalli.

Pankki vakuuttaa, ettei se sorru kaappi-indeksointiin

”Emme kopioi vertailuindeksin sisältöä varainhoidossamme”, sanoo Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n toimitusjohtaja Tom Pettersson.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös