Kasvuosakkeet

Scanfil saa Evliltä ostosuosituksen – ”odotamme tasaisen kovan suorittamisen jatkuvan”

Muistio

Scanfilillä on oikea strategia ja vahva kilpailukyky alati haastavilla teollisuuselektroniikan sopimusvalmistuksen markkinoilla, Evli arvioi.

Evlin mukaan Scanfilin vahvuuksia ovat edelleen laadunvalvonta, kilpailukykyinen hinnoittelu ja hyvät suhteet keskeisiin asiakkaisiin.

Lyhyellä aikavälillä Scanfilin menestys on vielä varsin riippuvainen yhtiön suurimpien asiakkaiden tuotteista, Evli arvioi aamukatsauksessaan. Yhtiön kymmenen suurinta asiakasta vastaavat noin 60 prosenttia sen liikevaihdosta. Nämä suurehkot teollisuusyhtiöt operoivat Evlin mukaan usein syklisissä ympäristöissä.

Scanfilin valitsema strategia mahdollistaa asiakassuhteiden pitkäjänteisen kehittämisen, Evli arvioi.

”Scanfil on kuitenkin valjastanut tuotantolaitoksensa palvelemaan kahdenlaisia asiakkuuksia. Yhtiön Länsi-Euroopan laitokset palvelevat asiakkaita heidän tuotekehitysyksiköidensä lähellä, ja näin ollen voivat myös palvella sellaisia nuorempia asiakkaita, jotka ovat vasta tuotesykliensä alkupäässä. Lisäksi Scanfilillä on myös korkeamman volyymin tuotantoon sopivia laitoksia Itä-Euroopassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa, joiden avulla yhtiö voi palvella sellaisia asiakkuuksia ja tuotteita, jotka ovat jo saavuttaneet suuremman markkinan.”

Evli ei pidä Scanfilin keskittynyttä asiakassalkkua riskinä siinä mielessä, että yhtiö menettäisi keskeisiä asiakkaitaan, koska tätä ei ole tapahtunut käytännössä ikinä.

”Scanfilin liiketoimintamalliin kuuluu olennaisena osana tietty näkyvyyden puute, sillä teollisuusyhtiöt ulkoistavat valmistusta Scanfilin kaltaisille yhtiöille juurikin saavuttaakseen lisää joustavuutta omiin toimintoihinsa”, Evli toteaa.

Evli uskoo kuitenkin teollisuuselektroniikan sopimusvalmistuksen pitkän aikavälin kasvuun esimerkiksi siksi, että monissa teollisuusyhtiöissä on vielä tilaa nostaa valmistuksen ulkoistusastetta. Scanfil on Evlin mukaan myös asemoitunut vahvasti yritysostajaksi fragmentoituneen toimialan jatkaessa konsolidoitumistaan.

Lisäksi Scanfilin kannattavuus on jo nyt toimialansa huippua, ja yhtiö tavoittelee vielä pientä parannusta liikevoittoprosentissa, Evli toteaa. Sopimusvalmistajan liiketoiminta vaatii vain vähän kiinteitä pääomia, joten pienikin parannus marginaalissa voi johtaa merkittävään parannukseen pääoman tuotossa.

Yhtiö hakee myös kasvua. Toukokuussa Scanfil kertoi ostaneensa saksalaisen sopimusvalmistajan HASEC- Elektronik GMBH:n koko osakekannan. Kauppa vahvistaa Scanfilin asemaa Saksan markkinoilla ja laajentaa yrityksen asiakaskuntaa.

Vuonna 1991 perustettu HASEC työllistää noin 200 henkilöä, ja sillä on tuotantolaitos Wutha-Farnrodassa lähellä Eisenachia Keski-Saksassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 37,1 miljoonaa euroa, taseen loppusumma 2018 oli 14,4 miljoonaa euroa, josta oma pääoma oli 7,2 milj. euroa.

Scanfilin liiketoiminnan kehitys jatkui hyvänä ja kannattavana vuonna 2018. Liikevaihto oli 563 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 6,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kannattavuus kehittyi myös hyvin ja liikevoitto kasvoi noin 20,8 prosenttia edellisen vuoden liikevoittoon verrattuna.

Vuonna 2020 Scanfil tavoittelee orgaanisesti 600 miljoonan euron liikevaihtoa ja seitsemän prosentin liikevoittotasoa.

Scanfilin osakkeen hinta vaikuttaa arvostuskertoimien valossa houkuttelevalta.

”Scanfilin nykyiset arvostuskertoimet (5,7x EV/EBITDA ’19e ja 7,4x EV/EBIT ’19e omilla ennusteillamme) ovat noin 20 % historiallisten keskiarvojensa alapuolella”, Evli arvioi. Evlin tavoitehinta Scanfilin osakkeelle on 4,75 euroa, mikä tarkoittaisi arvostusta noin 7x ja 9x käyttökate- ja liikevoittokertoimilla. Se olisi linjassa yhtiön historiallisen arvostuksen kanssa.

Evlin suositus Scanfilin osakkeelle on osta.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös