Yritysuutiset

Talotekniikkayhtiö Caverion jäi roimasti odotuksista

Caverionin tulosraportin harvoja positiivisia yllätyksiä oli operatiivisen rahavirran kääntyminen 29 miljoonaa euroa plussalle vuodentakaisesta 15 miljoonan euron miinusmerkkisestä lukemasta.

Yhtiön liikevaihto laski huhti-kesäkuussa 512 miljoonaan euroon vertailukauden vajaasta 565 miljoonasta eurosta. Tilauskanta kasvoi kuitenkin 1 705 miljoonaan euroon, kasvaen 6,8 prosenttia vuodessa.

Talotekniikkayhtiön käyttökate jäi selvästi alle analyytikoiden keskimäärin odottaman 27 miljoonan euron toisen vuosineljänneksen käyttökatteen. Caverionin oikaistu käyttökate jäi huhti-kesäkuussa 10,0 miljoonaan euroon, kun vuosi sitten toisella vuosineljänneksellä se oli 12,9 miljoonaa euroa.

Caverionin toimitusjohtajan, Ari Lehtorannan mukaan toisella vuosineljänneksellä päähuomio oli vanhojen projektiemme loppuun saattamisessa. Tulosta rasittivat merkittävät projektiennusteiden muutokset, joiden negatiivinen nettovaikutus oli noin 16 miljoonaa euroa. Tästä noin puolet liittyi yhteen vanhaan projektiin.

Lehtorannan mukaan ensimmäistä kertaa Palvelut-liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli yli 60 prosenttia. Paikallisissa valuutoissa mitattuna liikevaihto laski 8,5 prosenttia, Palvelut-liiketoiminta kasvoi 3,7 prosenttia, kun taas Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 22,6 prosenttia.

”Palvelut-liiketoiminnassa useimmat divisioonamme paransivat edelleen kannattavuuttaan tavoitteiden mukaisesti. Vanhat projektit vaikuttivat edelleen heikentävästi Projektit-liiketoiminnan kannattavuuteen. Uskon kuitenkin, että projektialaskirjausten ja kustannusylitysten laajuus on jatkossa pienempi”, Lehtoranta vakuuttelee.

Toimitusjohtaja odottaa, että Projektit-liiketoiminta parantaa kannattavuuttaan toisella vuosipuoliskolla. Jäljellä olevat ”Kuntoon”-toimenpiteet keskittyvät erityisesti Tanskaan ja Projektit-liiketoimintaan Saksassa.

Caverionin tulevaisuus näyttää Lehtorannan mukaan lupaavalta, mitä tukevat megatrendit kuten energiatehokkuus ja digitalisaatio.

”Ympäristösäännökset ja lainsäädäntö tiukentuvat edelleen, mikä vaatii lisääntyviä toimia rakennusten energiatehokkuudessa. Parannettu tarjoomamme vastaa erittäin hyvin uudenlaiseen kysyntään ja mahdollistaa älykkäät kaupungit ja älyrakennukset. Kaikki nämä tekijät ohjaavat Caverionia kohti kannattavaa kasvua.”

Palveluiden taustalla olevan kysynnän yhtiö odottaa jatkuvan vahvana. Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palveluiden ja digitaalisten ratkaisuiden tarpeen odotetaan lisääntyvän.

Projektien markkinoiden Caverion odottaa pysyvän sen sijaan vakaina liike- ja toimistorakentamisen markkinasegmentissä. Hyvän kysynnän odotetaan jatkuvan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Talotekniikan kokonaistoimitusten, elinkaarihankkeiden sekä erilaisten kumppanuusmallien, kuten allianssiprojektien, asiakaskysyntä on kasvussa, pääasiassa riskienhallinnan ohjaamana. Hintakilpailun pysyy kuitenkin tiukkana.

Lähiajan näkymät Caverion piti ennallaan.

Caverion arvioi edelleen, että konsernin Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto ja sen suhteellinen osuus konsernin koko liikevaihdosta kasvavat vuonna 2019, kun taas Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laskee. Konsernin oikaistu käyttökate vuonna 2019 on yli 120 miljoonaa euroa.

Caverionin keskeiset tunnusluvut huhti-kesäkuussa 2019:

  • Liikevaihto: 512,3 (564,8) milj. euroa. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia.
  • Oikaistu käyttökate: 10,0 (12,9) milj. euroa, eli 2,0 (2,3) prosenttia liikevaihdosta, vahva vaikutus vanhojen projektien loppuunsaattamisella ”Kuntoon”-vaiheessa.
  • Käyttökate: 9,1 (-31,7) milj. euroa, eli 1,8 (-5,6) prosenttia liikevaihdosta.
  • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 29,1 (-15,0) milj. euroa.  
  • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: -0,06 (-0,32) euroa osakkeelta.
  • Nettovelat/Käyttökate: 0,8x (0,2x).

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös