Osakeanalyysit

Analyytikko ihmettelee YIT:n yrityskauppaa – yhtiön suhdannekestävyys heikkenee

Inderesin analyytikon mukaan YIT:n saama kauppahinta päällystys- ja kiviainestoiminnoista on hyvä, mutta myynti vaikuttaa olevan ristiriidassa rakennusyhtiön strategian kanssa.

YIT kertoi viime viikolla myyneensä Peabille päällystys- ja kiviainesliiketoiminnot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Velaton kauppahinta on 280 miljoonaa euroa, jonka lisäksi nettovelka pienenee noin 25 miljoonalla eurolla.

YIT kirjaa kaupasta noin 240 miljoonan euron positiivisen kassavirtavaikutuksen ja noin 40 miljoonan euron myyntivoiton, joka ei sisälly oikaistuun liikevoittoon ja tuloutuu kaupan toteuduttua arviolta tammikuussa 2020.

YIT:n mukaan yritysjärjestelyn myötä sen liiketoimintarakenne selkeytyy, tase vahvistuu entisestään ja yrityksen liikevoiton vuoden sisäinen kausiluonteisuus tasoittuu.

Kaupan myötä vapautuvilla pääomilla YIT vahvistaa yhtiön kasvua ja kannattavuuden paranemista strategiassa määritellyillä painopistealueilla: kaupunkikehittämisessä ja suhdanteita kestävissä liiketoiminnoissa.

”Järjestelyn myötä kaikki YIT:n pääliiketoiminnat tukevat toisiaan yhtiön strategisen ytimen, kaupunkikehittämisen, kautta. YIT:n strategiset tavoitteet säilyvät ennallaan. Yrityskaupasta saatava kassavirta mahdollistaa velkaisuusasteen laskemisen strategiatavoitteiden mukaiselle tasolle etuajassa sekä tarpeelliset investoinnit suurten kaupunkikehityshankkeiden toteuttamiseen ja palveluliiketoimintojen kasvattamiseen”, YIT:n toimitusjohtaja Kari Kauniskangas sanoo.

Analyysitalo Inderes pitää kauppaa erikoisena.

YIT painotti vuoden 2018 strategiapäivityksessään päällystyksen arvoa vastasyklisenä liiketoimintana. Kuitenkin yrityskaupan myötä YIT:n liiketoimintaprofiilin defensiivisyys heikkenee, toteaa Inderesin analyytikko Olli Koponen. Koposen mukaan kauppa näyttää olevan osittain ristiriidassa yhtiön suhdannekestäviä liiketoimintoja painottavaan strategiaan verrattuna.

Rakennusliikkeen saama hinta vaikuttaa Koposen mukaan kuitenkin olevan liiketoiminnan potentiaaliin nähden kohdallaan.Päällystys-segmentillä on ollut useita vuosia jo vaikeuksia kannattavuutensa kanssa etenkin Pohjoismaissa, analyytikko muistuttaa. Kauppahinta vastaa 14x EV/EBIT-kerrointa, ja on yli YIT:n omien kertoimien.

”Pitkän aikavälin potentiaalisena tasona liiketoiminnoille voi pitää noin 4 %:n liikevoittomarginaaleja, joka nykyisen liikevaihtotason kanssa tarkoittaisi noin 12x EV/EBIT-kerrointa. Varsinkin historiaan, mutta myös nykytilanteeseen sekä liiketoiminnan tulevaisuuden potentiaaliin nähden kauppahinta vaikuttaa YIT:n kannalta järkevältä.”

Inderes pitää YIT:n kuluvan vuoden ennusteet ennallaan, mutta laski seuraavien vuosien ennusteita selkeästi päällystyssegmentin osalta.

Ennustemuutokset nostivat YIT:n lähivuosien arvostusta. Inderesin ennusteilla YIT:n kuluvan vuoden P/E-kerroin on 10x ja EV/EBIT-kerroin on 11x. Verrokkeihin nähden YIT:n arvostus on lähivuosille preemiolla lähes 10 prosentilla eikä enemmän syklisiin liiketoimintoihin nojaava lähivuosien tuloskehitys anna enää samanlaista suojaa arvostuspreemiolle, Koponen toteaa.

”Asuntomarkkinan heikentyvät näkymät painavat nyt YIT:n tapauksessa enemmän, kun alisuoriutuneista segmenteistä ja niiden parannuspotentiaalista luovutaan yksitellen. Tähän liittyvien riskien vuoksi nousuvara osakkeella näillä arvostustasoilla näyttää heikolta”, Koponen arvioi.

Inderes säilyttää YIT:n vähennä-suosituksen ja 5,3 euron tavoitehinnan.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös