Osakeanalyysit

Trendi on nyt Mustin ja Mirrin paras ystävä

Musti ja Mirri -lemmikkieläintarvikkeiden erikoisliikeketjun omistava Musti Group Holdings Oy suunnittelee listautumisantia Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Suunnitellun listautumisannin odotetaan koostuvan sekä osakemyynnistä, jossa eräät yhtiön osakkeenomistajat myyvät osakkeitaan, sekä noin 40–50 miljoonan euron määräisestä osakeannista, jossa Musti Group Holdings laskee liikkeeseen uusia osakkeita.

Annilla kerättävät varat tullaan yhtiön mukaan käyttämään yhtiön nykyisten velkojen osittaiseen takaisinmaksuun sekä yleiseen toimintaan. Yritys on vivuttanut kasvuaan voimakkaasti ja tavoittelee nyt listautumisella pääsyä pääomamarkkinoille sekä strategian mukaista näkyvyyden kasvattamista sidosryhmien keskuudessa.

Yhtiöllä on parhaillaan 227 myymälää Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa ja Pohjoismaissa yhtiön markkinaosuus oli syyskuun lopussa 22 prosenttia. Liikevaihdolla mitattuna Suomi on merkittävin markkina-alue muodostaen puolet vuotuisesta liikevaihdosta. Ruotsin osuus on noin 43 prosenttia ja loput liikevaihdosta tulevat Norjan markkinoilta.

Tunnuslukujen valossa yhtiö näyttää erittäin vahvalta. Liikevaihto kasvoi edelliseltä tilikaudelta lähes 15 prosenttia ja yhtiön tämänhetkinen oikaistu EBITA-marginaali on kunnioitettavalla 15 prosentin tasolla. Verkkokaupan osuus liikevaihdosta on reilu neljännes ja yhtiö kaksinkertaisti liikevoittonsa edellisellä tilikaudella. Kasvu on ollut kiitettävän kovaa.

Yhtiö hyötyy lemmikkieläinten megatrendistä. Pohjoismaissa yksistään on tällä hetkellä arvioiden mukaan 5,2 miljoonaa kissaa ja koiraa. Tähän kun lisätään jyrsjiät, markkinan koko on merkittävä. Lemmikkien määrän on odotettu myös kasvavan, kun etenkin milleniaalien on huomattu suosivan lemmikkien hankintaa ennemmin kuin lasten hankkimista.

Tutkimusten mukaan globaalien lemmikkimarkkinoiden odotetaan kasvavan 5 prosentin vuosivauhtia seuraavan 4 vuoden ajan, mikä lisää markkinan kokoa entisestään.

Keskeisimpänä kasvuajurina ei ole ainoastaan koirien ja kissojen määrän lisääntyminen, vaan myös ns. ”pet parenting”-trendi, jossa lemmikkien omistajat panostavat lemmikkiensä tarpeisiin ja hyvinvointiin aiempaa enemmän. Tämä lisää kysyntää päivittäistavarakauppojen valikoiman ulkopuolisia, erikoisempia tarvikkeita ja eläinravintoa kohtaan. Keskimääräinen suomalainen lemmikin omistaja kuluttaa yli 1500 euroa vuodessa lemmikkinsä tarpeisiin ja ”pet parenting”-trendin odotetaan nostavan summaa entuudestaan. Musti & Mirri iskee juuri tähän trendiin.

Markkina on myös erittäin defensiivinen talouden laskusuhdannetta kohtaan. Esimerkiksi Yhdysvalloissa lemmikkiyhtöiden liikevaihto ja kassavirta ovat olleet historiallisesti kasvavavia ja ennakoitavia taloustilanteesta riippumatta.

Erikoistuotteiden lisäksi Musti & Mirri tarjoaa palveluja kuten kynsien leikkuuta, turkinhoitoa, koiranpentujen leikitystä ja koulutusta omistajille. Yhtiö on avoimesti kertonut että palvelujen osuutta pyritään kasvattamaan sekä myymälöissä, että digitaalisissa ympäristöissä esimerkiksi koirien kasvatusvideoiden ja muun vastaavan sisällön kautta.

Musti & Mirrin selkeä fokus on ollut asiakaskeskeisyydessä ja palvelumyönteisyydessä. Yhtiö on lisännyt valikoimaansa eksklusiivisten erikoistuotteidensa lisäksi kokonaisvaltaiset palvelut lemmikkien omistajille saman katon alta. Yhtiö panostaa myös voimakkaasti henkilöstönsä koulutukseen ja asiantuntijuuteen, mikä on selkeä kilpailuetu päivittäistavarakauppoihin nähden.

Yhtiö on asettanut tavoitteekseen kasvattaa liikevaihtoa 22 prosentilla päättyneen tilikauden 286 miljoonasta eurosta 350 miljoonaan euroon vuoteen 2023 mennessä sekä säilyttää 10-12 prosentin EBITA-marginaalitaso pitkällä aikavälillä. Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen halutaan pitää alle 2,5 kertaisena, mitä tuore oman pääoman ehtoinen rahoitus tukee vahvasti. Lisäksi yhtiö pyrkii jakamaan osinkona 60-80 prosenttia nettotulostaan.

Yhtiön asettamat tavoitteet kuulostavat kovilta, mutta huomioiden markkinatilanteen ja historiallisen kasvuvauhdin nämä tavoitteet tuntuvat varsin realistisilta.

Megatrendit ovat siitä kivoja, että ne ovat yleensä pitkäkestoisia ja niiden suunta vaihtuu hitaasti. Megatrendin jatkoon uskova sijoittaja voikin nähdä yhtiön kasvutarinassa hyvän sijoitusmahdollisuuden listautumisannin toteutuessa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös