Kasvuosakkeet

Evli: CapManin hyvä kehitys jäi sijoitustappioiden varjoon

Evli antaa pääomasijoitusyhtiön osakkeelle edelleen ostosuosituksen.

Pääomasijoitusyhtiö hakee tuottoa listaamattomien yhtiöiden markkinoilta. Yhtiöllä on kolme toimintasegmenttiä: hallinnointiliiketoiminta, palveluliiketoiminta ja Sijoitustoiminta.

Hallinnointiliiketoiminta käsittää kohdeyritys, kiinteistö- ja infrastruktuurisijoituksia tekevien pääomarahastojen hallinnoinnin, jonka palkkiotuotot koostuvat rahastoilta saatavista hallinnointipalkkioista sekä muista palkkioista. Palveluliiketoiminta käsittää CapManin hankintarengaspalvelut sekä CapManin osuuden Scala Fund Advisorysta. Sijoitustoiminta käsittää CapManin omat sijoitukset pääomasijoitusluokkaan, mukaan lukien sijoitukset sen omiin rahastoihin.

CapManin liikevaihto kasvoi 11,9 miljoonaan euroon tammi-maaliskuussa, kun se vuotta aiemmin oli 9,3 miljoonaa euroa, kasvua siis tuli peräti 28 prosenttia vertailukaudesta.

Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto nousi 7,2 miljoonaan euroon, kasvua 12 prosenttia vertailukaudesta. Liikevoitto nousi vieläkin reippaammin 1,9 miljoonaan euroon, kasvaen 134 prosenttia vertailukaudesta. Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 66 prosenttia 4,8 miljoonaan euroon, ja sen liikevoitto nousi 69 prosenttia 3,0 miljoonaan euroon.

Sijoitustoiminnan liikevoitto painui kuitenkin 8,4 miljoonaa euroa tappiolle, kun se vuosi sitten oli voitolla 3,9 miljoonaa euroa. Tappio johtui omien sijoitusten käyvän arvon muutoksesta.

Koko konsernin liikevoitto oli tappiollinen 6,0 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli plussalla 4,7 miljoonaa euroa. Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos osaketta kohden oli -5,3 senttiä, kun se viime vuonna oli +2,4 senttiä. Tappio oli hieman odotettua syvempi, sillä analyytikoiden konsensusodotus tammi-maaliskuun oikaistuksi liikevoitoksi oli -5,7 miljoonaa euroa.

Koronakriisi vaikutti laajasti

Koronakriisi oli tietenkin se tekijä, joka näkyi CapManin liiketoiminnassa vahvasti.

” Olemme ennennäkemättömässä markkinatilanteessa meneillään olevan koronaviruskriisin johdosta. Kriisin vaikutukset ovat havaittavissa henkilökohtaisella, yrityskohtaisella ja yhteiskunnallisella tasolla kansainvälisessä liiketoimintaympäristössämme”, kertoo CapManin toimitusjohtaja Joakim Frimodig.

Frimodigin mukaan markkinaturbulenssi on painanut omaisuusarvoja huomattavasti viimeisten kuukausien aikana, mikä näkyy myös CapManin vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen kehityksessä omien sijoitusten negatiivisena arvojen muutoksena.

Yhtiön hallinnointi- ja palveluliiketoiminta on toimitusjohtajan mukaan kuitenkin vankalla pohjalla ja kehitys on ollut hyvää kriisistä huolimatta.

Frimodigin mukaan hallinnointipalkkiot ovat luonteeltaan pitkäaikaisia, mikä tuo liiketoiminnalle ennustettavuutta. Hallinnointiliiketoiminnan liikevoiton kova kasvu johtui sekä palkkioiden kasvusta että parantuneesta kulutehokkuudesta. Frimodigin mukaan markkinatilanne vaikuttaa kuitenkin sijoittajien valmiuteen tehdä uusia sijoituspäätöksiä ja monet varainhankintaprojektit ovat viivästyneet alkuperäisistä suunnitelmista.

Tästä huolimatta CapMan kuluvalle vuodelle kasvua hallinnoitavissa pääomissa sekä hallinnointipalkkioissa viime vuoden vertailukelpoisista tasoista. Epävarmasta markkinatilanteesta johtuen joidenkin rahastojen siirtyminen voitonjakoon saattaa pitkittyä.

Sijoitusten arvonmuutoksilla iso merkitys

CapManin omien sijoitustemme käypien arvojen muutokset muodostavat merkittävän osan yhtiön tuloksesta ja niiden vaihtelulla on suuri vaikutus ansaintamalliimme.

Yhtiön käyvät arvot laskivat noin 8,4 miljoonaa euroa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Frimodigin mukaan koronakriisi on iskenyt merkittävimmin kohdeyhtiösijoituksiin, joiden käyvät arvot laskivat keskimäärin 20 prosenttia alkuvuonna.

Muiden sijoitusten arvonmuutokset olivat maltillisempia. Infrasijoitusten ja kiinteistösijoitusten käyvät arvot laskivat keskimäärin 4 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Toimitusjohtajan mukaan käypien arvojen muutokset ovat suurelta osin laskennallisia, sillä rahastot keskittyvät pitkän aikavälin arvonluontiin ja irtautuvat kohteistaan arvonluontisuunnitelman mukaisesti. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä irtautumisten myötä realisoitunut arvonmuutos olikin positiivinen.

Yhtiön oma tase on aiempaa paremmin sijoitettu selviämään markkinaturbulenssista, Frimodig vakuuttelee.

”Olemme viime vuosina markkinasalkun myynnin myötä allokoineet pääomiamme muun muassa infra- ja kiinteistösijoituksiin, jotka ovat tässä kriisitilanteessa defensiivinen omaisuusluokka.”

Näkymät ennallaan

CapMan pitää arvionsa vuodelle 2020 ennallaan. Yhtiö odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan vuositason vaihtelua liiketoiminnan luonne huomioiden. CapMan odottaa hallinnointipalkkioiden sekä palveluista saatavien palkkiotuottojen yhteenlasketun kasvun jatkuvan vuoden 2020 aikana.

Yhtiön tavoitteena on hallinnointi- ja palveluliiketoimintojen yhteenlasketun kannattavuuden paraneminen ennen voitonjakoosuustuottoja sekä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2020.

Evli odottaa CapManin kuluvalle vuodelle tuloslaskua. Kuitenkin hyvä kehitys jäi negatiivisten käyvän arvon muutosten varjoon, Evli toteaa aamukatsauksessaan.

”Q1:n suuret realisoimattomat negatiiviset käyvän arvon muutokset yhdistettynä varovaiseen näkemykseemme voitonjako-osuustuottoihin ja onnistumispalkkioihin tulee arviomme mukaan selvästi laskemaan vuoden 2020 tulosta ja odotamme oik. liikevoiton laskevan 1,2 milj. euroon (Q1/20: 25,0 milj.). Odotamme palkkiotuottojen kannattavuuden paranevan edelleen tänä vuonna hallinnoitavien varojen kasvun myötä”, Evli toteaa.

Varainkeruuhankkeiden osalta on Evlin mukaan nähtävissä 0-6 kuukauden viiveitä alkuperäisistä aikatauluista mutta jatkuvat kuitenkin, jonka lisäksi CapMan myös väläytti aikeita toisen Growth -rahaston perustamisesta.

”Koronaviruspandemian myötä CapMan pyrkii sopeuttaman kulutasoa, tavoitteena jopa 10 prosentin vähennys, ilman että kasvuaihiot vaarantuisivat.”

Odotetun heikon vuoden 2020 tuloksen myötä CapManin osakkeen arvostuksen lähitulevaisuuden luvuilla on haastavampaa, Evli toteaa. Vuoden 2021 verrokkien kertoimilla ja tulevien vuosien ennustetulla osinkotuotolla nousuvaraa löytyy Evlin mukaan vielä, mutta koronviruspandemian heikentyneen näkyvyyden myötä epävarmuusalennus on edelleen perusteltu.

Evlin mukaan CapManin EV/Ebit-arvostuskerroin on ensi vuoden osalta 12 prosenttia verrokkeja alhaisempi ja vuoden 2022 osalta jo 20 prosenttia alhaisempi. Osinkotuotto nousee Evlin mukaan ensi vuonna 8,5 prosenttiin.

Evli säilyttää CapManin 1,95 euron osakkeen tavoitehinnan ja osta-suosituksen.

Alla olevalla videolla toimitusjohtaja Joakim Frimodig kommentoi Inderesin analyytikko Sauli Vilénin haastattelussa mennyttä kvartaalia sekä koronaviruksen vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan ja listaamattomaan markkinaan.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös