Makrotalous

ETLAn tutkimuspäällikkö: Tämä on ansiosidonnaisen työttömyysturvan valuvika

Koronakriisi on paljastanut, että työttömyysturvan ulkopuolella ovat ne, jotka sitä eniten kaipaisivat.

Työttömyyskassoihin kuuluu Suomessa edelleen suurin osa palkansaajista. Johonkin kassaan kuuluu 85 prosenttia palkansaajista ja siis 15 prosenttia on sen ulkopuolella.

ETLAn tutkimusjohtaja Maczulskij Terhi pitää tätä ongelmana.

”Tämä on yhteiskuntapoliittisesti merkittävää, sillä työssäoloehtojen täyttyessä noin pari sataa tuhatta palkansaajaa jää ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulkopuolelle, vaikka he ovat velvollisia maksamaan veroluontoista työttömyysvakuutusmaksua”, Terhi kirjoittaa ETLAn kolumnissaan.

Ongelmallista ei ole pelkästään kassaan kuulumattomien määrä, vaan myös se, että työttömyysturvan ulkopuolella on huono-osaisempia kuin sen piirissä olevat.

Terhin laatiman tutkimuksen mukaan nimittäin kassaan kuulumattomien ryhmä edustaa korkean työttömyysriskin palkansaajia – nuoria, miehiä, matalasti koulutettuja ja epätyypillisissä työsuhteissa työskenteleviä.

”Työttömyyskassojen ulkopuolelle jättäytyy iso osa palkansaajista, joiden palkkataso on alhainen ja jotka työskentelevät erityisesti rakentamisen, kaupan sekä ravintola- ja majoitustoiminnan toimialoilla. Samoihin johtopäätöksiin ovat päätyneet myös useat muut tutkijat Suomessa”, Terhi toteaa.

Tutkimuspäällikön mielestä työttömyysturvajärjestelmän outo piirre on lisäksi se, että reilusti yli puolet näistä kassoihin kuulumattomista täyttäisi työssäoloehdon mahdollisen työttömyyden sattuessa. Näillä henkilöillä on lisäksi tilastollisesti ja työhistoriansa valossa suuri työttömyyden uhka.

”Huolestuttavaa on kuitenkin se, että nämä samat henkilöt eivät Työolotutkimuksen kyselyn perusteella itse koe epävarmuutta omasta työllisyystilanteestaan. Objektiiviset ja subjektiiviset työttömyysriskimittarit eivät siis kulje käsi kädessä.”

Koronakriisi on Terhin mukaan paljastanut järjestelmän puutteet konkreettisella tavalla.

”Koronakriisin myötä valtava joukko ravintola- ja majoitustoiminnan, sekä kaupan alojen työntekijöitä on lomautettu ja moni joutuu kortistoon. Huolestuttavaa on se, että tilastojen mukaan iso osa heistä ei kuulu työttömyyskassaan. Herää huoli näiden henkilöiden taloudellisesta pärjäämisestä”, tutkimuspäällikkö tuumaa.

Terhin mukaan vapaaehtoisen työttömyysturvan ulkopuolelle ovat tyypillisesti juuri niitä, jotka sitä kipeimmin tarvitsisivat työttömyysturvaa.

Koronakriisin tuomat vaikeudet ravintola- ja matkailualan työllisyyteen ovat massiivisia. Matkailu- ja ravintoalan yrittjiä ja työnantajia edustavan MaRa ry:n mukaan koronakriisi on iskenyt ennen näkemättömällä tavalla matkailu- ja ravintolan yrityksiin.

Järjestön mukaan kysyntä on hiipunut kaikilla MaRan edustamilla toimialoilla. Eniten ovat MaRa:n mukaan kärsineet kongressi- ja tapahtumatoimialan yritykset, joiden myynnistä on kadonnut lähes 100 prosenttia sen jälkeen, kun hallitus viime viikolla kielsi yli 500 henkilön kokoontumiset.

Hotellien myynnistä on kadonnut puolestaan jo 70 prosenttia, ja ravintolamyynti on laskenut 70 prosenttia ja suunta jatkuu alaspäin. Järjestön mukaan alan yrityksiä suljetaan jatkuvasti heikon kysynnän vuoksi, eikä toimiala pystynyt sopeuttamaan kulujaan kysynnän äkkipysähdykseen riittävän nopeasti.

1 kommentti

1 kommentti

  1. harri lilja

    15.4.2020 at 17:24

    no joo, eiköhän tuo ole oma vika, jos ei liity kassaan,,,,

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös