Käänneyhtiöt

Tämä Helsingin pörssin alisuoriutuja ei tunnusluvuillaan juhli

SRV Yhtiöt hinnoitellaan pörssissä nyt reippaasti alle tasearvonsa.

SRV Yhtiöt on suomalainen kiinteistö- ja rakennusalalla toimiva konserni, jonka tytäryhtiöt toimivat talon- ja infrarakentamisen aloilla Suomen lisäksi myös Baltiassa ja Venäjällä. SRV on vuonna 1987 perustettu pörssiyhtiö, joka toimii valituissa kasvukeskuksissa Suomessa, Venäjällä ja Virossa.

Rakennuskonserni on ollut viime aikoina todellinen sijoittajan murheenkryyni. Yhtiö on menettänyt vuodessa lähes 58 prosenttia markkina-arvostaan ja viimeisen kuukauden aikanakin arvosta on sulanut yli 16 prosenttia.

SRV kärsii kannattavuusvaikeuksista jo kolmatta vuotta. Vuonna 2018 konsernin operatiivinen liikevoitto painui lähes 10 miljoonaa euroa pakkaselle ja viime ongelmat syvenivät peräti 98 miljoonan euron liiketappioon.

REDI-kauppakeskus veti maton yhtiön tuloskunnon alta

Tilinpäätöstiedotteessaan SRV kertoi, että vuoden 2019 operatiivista liikevoittoa heikensi erityisesti viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä REDI-kauppakeskuksen myytäväksi omaisuuseräksi luokittelun aiheuttama arvonalentuminen sekä muut omistuksiin tehdyt arvonalennukset ja kulukirjaukset.

Koko vuoden aikana tehdyt operatiiviseen liikevoittoon vaikuttavat arvonalennukset olivat yhteismäärältään lähes 97 miljoonaa euroa. Operatiiviseen liikevoittoon vaikuttivat myös kahden vuonna 2019 valmistuneen kohteen, yhteensä 11 miljoonan euron, kateheikennykset, REDIn Majakan vesivahingosta aiheutuneet 6,0 miljoonan euron kulukirjaukset sekä yhden Virossa sijaitsevan tontin myynnistä aiheutunut 1,9 miljoonan euron myyntitappio.

Operatiivista liikevoittoa paransi Rakentamisen liikevaihdon hienoinen kasvu ja vertailukauteen verrattuna kasvanut tuloutuneiden asuntojen määrä. Vertailukauden operatiivista liikevoittoa rasittivat erityisesti REDI-kauppakeskuksen rakentamisen tappiot.

Operatiivinen liikevoitto ilman arvonalennuksia oli 5,7 miljoonaa euroa plussalla, kun vuosi sitten lukema oli 1,5 miljoonaa euroa. Ilman alaskirjauksia SRV:n operatiivinen liikevoitto oli odotuksia kovempi, sillä analyytikoiden konsensusennuste oli 0,4 miljoonaa euroa.

Tilauskantaan kirjattiin uusia sopimuksia selvästi viime vuotta vähemmän 143 miljoonalla eurolla. Viime vuonna uusia sopimuksia tuli 438 miljoonan euron edestä.

”Sekä tulos- että kannattavuusmielessä vuosi 2019 oli meille suuri pettymys. Vuoden viimeisellä neljänneksellä jouduimme kirjaamaan useamman arvonalentumisen, joista merkittävin oli REDI-kauppakeskuksen arvoon tulevan myynnin johdosta kohdistunut 71,5 miljoonan euron arvonalentuminen. Rakentaminen jatkui pääosin terveenä ja operatiivisen tuloksenteon epäonnistumiset kohdistuivat muutamaan yksittäiseen kohteeseen”, SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola kertoi.

Tervehdyttämisohjelma tuottaa tulosta

Vuoden 2019 lokakuussa SRV julkisti aloittavansa tervehdyttämisohjelman, jonka lyhyen tähtäimen tavoite on varmistaa, että vuoden 2020 operatiivinen liikevoitto ja kassavirta ovat positiivisia, sekä palauttaa vuoden 2021 operatiivinen liikevoitto vuoden 2017 tasolle.

Tervehdyttämisohjelmassa SRV kertoi keskittyvänsä organisaation ja toimintakulttuurin uudistamiseen, taseen keventämiseen ja kassavirran vahvistamiseen sekä kustannussäästöihin.

Kuluvan vuoden tammi-maaliskuun aikana SRV toteutti tervehdyttämisohjelmaansa liittyen omistusosuutensa myynnin kanssasijoittajilleen REDI –hankkeesta. Lisäksi yhtiö myi viisi kuudesosaa omistusosuuksistaan Tampereen Kansi ja Areena -hankkeeseen liittyvästä Ranta-Tampellan asuntohankkeesta ja kolme neljäsosaa SRV:n omistamista Tampereen Kansi ja Areena –hankkeen osakkeista ja yhtiöosuuksista.

Alkuvuosi osoitti, että tervehdyttämistoimet purevat.

Konsernin operatiivinen liikevoitto nousi viime vuoden tammi-maaliskuun 0,5 miljoonasta eurosta 5,0 miljoonaan euroa.

Operatiivista liikevoittoa paransi lähinnä työmaiden positiivinen tuloskehitys sekä Tampereen Kannen ja Areenan sekä REDIn myynneistä johtuneiden kate-eliminoinnin tuloutuminen, 2,1 miljoonaa euroa.

Asuntoja valmistui ja tuloutui selkeästi vertailukautta vähemmän, joka vaikutti operatiiviseen liikevoittoon laskevasti.

”Yhtiön positiivinen käänne realisoitui alkuvuoden aikana tervehdyttämisohjelmamme kaikilla osa-alueilla: julkaisimme taserakennettamme parantavan laajan rahoitusratkaisun, paransimme operatiivista tuloksentekokykyämme, kun käynnissä olevat hankkeemme etenivät suunnitellusti ja saimme runsaasti uusia tilauksia”, toimitusjohtaja Sipola luetteli tulosraportin yhteydessä.

Osana tervehdyttämisohjelmaa SRV:n yhtiökokous valtuutti maaliskuun hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista yhtiön hybridijoukkovelkakirjojen haltijoille ja merkintäetuoikeusannista.

Anti meni onnistuneesti maaliin ja se ylimerkittiin. Anti tuo yhtiölle noin 48,5 miljoonaa euroa uutta pääomaa.

Osakeanti vahvisti SRV:n taloudellista asemaa merkittävästi, arvioi Inderesin analyytikko Olli Koponen.

Yhtiö on siten sijoittajalle nyt aiempaa vähemmän riskinen sijoituskohde. Seuraavaksi yhtiöltä odotetaan tuloskunnon petrausta.

”Sijoittajien kannalta yhtiön riskiprofiili onnistuneiden antien myötä laskee ja seuraavaksi yhtiön olisi saatava operatiivinen suoritus kestävästi nousu-uralle. Ensimmäisen kvartaalin suoritus oli jo hyvin rohkaiseva, mutta merkittävästi korkeampi kannattavuus vaatii yhtiöltä vielä töitä”, Koponen arvioi.

Koposen mukaan on positiivista, että SRV:n tilauskannasta on myyty lähes 85 prosenttia ja iso osa tuotannosta on nyt tietoisesti siirretty omaperusteisista hankkeista urakka- ja sijoittajatuotantoon, missä rahavirta on etupainotteista.

Tasepohjainen arvostuskerroin painettu alas

SRV:n vaikeudet näkyvät sen tunnusluvuissa. Analyytikoiden konsensusennuste SRV:n tämän vuoden liikevaihdolle on 973 miljoonaa euroa, kun toteuma viime vuonna oli 1061 miljoonaa euroa. Ensi vuonnakaan ei odotuksissa ole myynnin kasvua.

Yhtiö kertoi viimeisimmässä tulosraportissaan, että rakentaminen vähenee edelleen tänä vuonna. Koronatilanteen vuoksi työvoiman saatavuus ja tavaratoimitukset voivat vaikeutua, mikä voi vaikuttaa hankkeiden käynnistymiseen suunnitellusti. Lisäksi jo rakenteilla olevien työmaiden eteneminen voi hidastua.

SRV odottaa koronaepidemian vaikuttavan rakentamisen volyymiin monen eri tekijän seurauksena, mutta sen tarkempia vaikutuksia asunto- ja toimitilarakentamiseen on vielä vaikea arvioida.

Analyytikot odottavat konsensusennusteen mukaan yhtiön osakekohtaisen tuloksen pysyvän tänä vuonna vielä 0,07 euroa miinuksella, kun viime vuonna se oli 1,85 euroa pakkasella.

Ensi vuonna osakekohtainen tulos on konsensusennusteen mukaan vain 0,01 euroa positiivinen.

Yhtiön vaikeudet ja kurssilasku ovat painaneet sen tasepohjaisen P/B-kertoimen vain tasolle 0,53x. Alhainen arvostus ei ole mikään ihme, kun tällekin vuodelle odotuksissa on -10 prosentin oman pääoman tuotto.

SRV:tä seuraa kaksi analyytikkoa, joista toisen suositus on pidä ja toisen vähennä. Konsensuksen mukainen osakkeen tavoitehinta on 0,65 euroa, mikä on lähellä tämän hetken kurssinoteerausta.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös