Yritysuutiset

Metsä Board yllätti – liiketulos lähes kaksi kertaa analyytikko-odotuksia kovempi

Kartonkiyhtiö tarjosi analyytikoille mojovan yllätyksen.

Kartonkiyhtiö Metsä Boardin huhti-kesäkuun liikevaihto oli 945 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli 964 miljoonaa euroa.

Vertailukelpoinen liiketulos laski 94 miljoonaan euroon viime vuoden vajaasta 103 miljoonasta eurosta. Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa, kun vuosi sitten se oli 0,23 euroa.

Metsä Boardin kova tuloskestävyys koronakriisin keskellä oli iso yllätys, sillä yhdeksän analyytikon konsensusennusteessa vertailukelpoisen liiketuloksen odotettiin olevan vain 41,5 miljoonaa euroa. Korkeinkin ennuste oli vain 46 miljoonaa euroa.

Yhtiön mukaan koronapandemia on lisännyt puhtaiden ja turvallisten pakkausmateriaalien kysyntää erityisesti ruoka-, juoma- ja lääketeollisuuden loppukäytöissä. Toisaalta pandemia on heikentänyt kysyntää graafisissa loppukäytöissä sekä ylellisyystuotteiden pakkaamisessa.

Metsä Boardin kartonkien tilausvirrat kasvoivat nopeasti pandemian puhjetessa maalis–huhtikuussa, mutta palautuivat normaalille tasolleen katsauskauden loppua kohden. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Metsä Boardin kartonkien toimitusmäärät olivat edellisvuotta korkeammat.

Koronavirus ei ole vaikuttanut Metsä Boardin tehtaiden tuotantoon. Lähikontaktien minimoimiseksi vuoden toisen neljänneksen vuosihuoltoseisokkien laajuutta supistettiin ja seisokkeja osin siirrettiin vuoden toiselle puoliskolle.

Kartonkituotteet ovat koronakriisissä ”defensiivisiä”

Metsä Boardin taloudellinen asema on hyvä. Lainojen maturiteettirakenne on terve ja yhtiöllä on riittävä maksuvalmius. Yhtiön kartonkituotevalikoima on kriisitilanteissa defensiivinen ja siten vahvana pysynyt rahavirta tukee taloudellista liikkumavaraa. Husumin sellutehtaan uudistamisen hankesuunnittelu ja investointia valmistelevat rakennustyöt etenivät ensimmäisellä vuosipuoliskolla suunnitellusti.

Varotoimenpiteistä huolimatta pandemian pitkittyminen saattaa aiheuttaa häiriöitä tuotannossa ja/tai toimitusketjussa. Lisäksi pandemian aiheuttama maailmantalouden heikentyminen vähentää todennäköisesti myös Metsä Boardin tuotteiden kysyntää ja tulee vaikuttamaan negatiivisesti yhtiön kannattavuuteen.

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio kertoo, että yhtiön liiketoiminta sujui toisella vuosineljänneksellä hyvin.

”Koronapandemian alussa maalis–huhtikuussa etenkin ruoka- ja lääkepakkauksissa käytettävien ensikuitukartonkien kysyntä oli poikkeuksellisen vahvaa ja tilauskantamme kasvoi korkeaksi. Nopeaan kasvuun vaikutti pandemian lisäksi myös alkuvuoden Suomen paperiteollisuuden lakko. Kysyntätilanne kuitenkin normalisoitui katsauskauden loppua kohden. Kartonkiemme toimitusmäärät huhti–kesäkuussa olivat ensimmäistä vuosineljännestä sekä edellisvuoden vastaavaa vuosineljännestä korkeammat.”

Joukion mukaan yhtiön kannattavuutta tukivat alhaisemmat tuotantokustannukset etenkin kartonkiliiketoiminnassa sekä liiketoiminnallemme myönteinen valuuttakurssikehitys.

”Kartonkiemme hintakehitys on pysynyt melko vakaana, mutta markkinasellujen myyntihinnat olivat selvästi viime vuotta alhaisemmilla tasoilla.”

Joukio kertoo myös, että huhti–kesäkuussa kartonkien kokonaistuotantomäärä saavutti kaikkien aikojen ennätyksen.

Seuraavalla vuosineljänneksellä on haasteellisempaa

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian kestoa ja sen negatiivisten vaikutusten laajuutta maailmantalouteen sekä Metsä Boardin liiketoimintaan on edelleen vaikea arvioida. Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan vuoden kolmannella neljänneksellä laskevan hieman vuoden 2020 toisen neljänneksen tasosta.

Kolmannella vuosineljänneksellä on Metsä Boardin kannattavuutta heikentäviä suunniteltuja tehdasintegraattien vuosihuoltoseisokkeja Kemissä syyskuussa ja Husumissa syys–lokakuun vaihteessa. Lisäksi tiettyjä pienempiä kunnossapitotöitä on siirretty toiselta vuosineljännekseltä kolmannelle.

Toisella vuosipuoliskolla pitkäkuituisen markkinasellun tarjontaa vähentävät tiettyjen tuottajien ilmoittamat tuotannonrajoitukset sekä vuosihuoltoseisokit. Metsä Boardin markkinasellutoimitusten arvioidaan kolmannella vuosineljänneksellä laskevan edellisestä vuosineljänneksestä.

Metsä Board arvioi vertailukelpoisen liiketuloksen vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä heikkenevän vuoden 2020 toisesta neljänneksestä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös