Asunnot ja kiinteistöt

Miten uudisrakentaminen vaikuttaa vanhojen asuntojen hintoihin?

Uudistuotanto lisää usein asuinalueen kiinnostavuutta.

Jyväskylän yliopistossa tarkastetussa Martti Ryynäsen pro gradu -työssä selvitettiin uudisrakentamisen vaikutusta samalla alueella sijaitsevien vanhojen asuntojen hintoihin.

Tutkimuksen mukaan uudisrakentamisen määrä on kasvanut viime vuosina merkittävästi, joka osaltaan on vaikuttanut asuntojen hintojen kehittymiseen. Pro gradu -tutkielman aineisto koostuu Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton hintaseurantapalvelun kauppa-aineistoista vuosilta 2013-2018 ja käsitti yhteensä 5500 asuntokauppaa Lauttasaaren, Vattuniemen, Olarin, Matinkylän, Roihuvuoren ja Herttoniemen postinumeroalueilta.

Tutkimuksessa Ryynänen muodosti kuudelle eri pääkaupunkiseudun postinumeroalueelle hintamallit selittämään asuntojen velattoman myyntihinnan muodostumista. Näissä malleissa selittävät muuttujat liittyivät asunnon rakenteellisiin ominaisuuksiin sekä postinumeroalueen rakentamisen volyymiin. Puolissa tutkittavista postinumeroalueista uudisrakentamisen määrä on viime vuosina ollut huomattavaa. Näitä alueita verrattiin tutkimuksessa samankaltaisiin alueisiin, joissa uudisrakentamisen määrä on ollut vähäistä.

Tutkimuksessa asuinrakennusten määrän muutoksilla kuvattiin uudisrakentamista. Tulokset ovat mielenkiintoisia: asuinrakennusten määrän kasvulla on tutkimuksen malleissa pieni positiivinen hintavaikutus asunnon velattomaan myyntihintaan postinumeroalueilla, joissa uudisrakentaminen on ollut merkittävää viime vuosina.

Merkittävin asuntojen velattomaan myyntihintaan vaikuttava tekijä oli hintamalleissa jokaisella alueella silti asunnon koko eli asuinala. Muita vaikuttavia tekijöitä malleissa olivat esimerkiksi kiinteistön kunto, rakennuksen ikä, asunnon kerros ja hoitovastikkeen suuruus.

Vattuniemessä positiivinen hintavaikutus alueen vanhojen asuntojen hintoihin oli 1,0 prosenttia, Matinkylässä 0,1 prosenttia ja Herttoniemessä 1,3 prosenttia.

”Yleensä alueet, joille rakennetaan uudiskohteita kiinnostavat asunnonostajia, sillä usein näitä alueita kehitetään muutenkin. Palveluiden lisääntyminen sekä parantuvat joukkoliikenneyhteydet ovat tekijöitä, jotka nostavat alueen kiinnostavuutta asunnonostajien silmissä”, Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Kari Virta kertoo.

Virran mukaan esimerkiksi Espoon Matinkylässä (postinumeroalue 02230) vanhojen asuntojen kauppamäärät ovat kasvaneet 36 prosenttia kun verrataan vuotta 2019 vuoteen 2014. Samoin vanhojen asuntojen kauppamäärät ovat kasvaneet Helsingin Herttoniemessä (00810) viidessä vuodessa 68 prosenttia ja Vattuniemessä (00210) 22 prosenttia.

Rakennusteollisuuden tuoreen kyselyn mukaan asuntorakentajien aikomukset asuntoaloituksista toipuivat elokuussa verrattuna kesäkuun kyselyyn. Aikomukset aloituksista ovat kuitenkin edelleen matalalla tasolla verrattuna koronakriisiä edeltävään ajankohtaan vuoden alussa. RT:n koronakyselyiden mukaan kriisi ei ole sulkenut työmaita tai hidastanut niiden toimintaa merkittävästi. Asuntoaloituksia on alkuvuonna tehty olosuhteisiin nähden ennakoitua enemmän ja rakentamisen aktiviteetti on ollut kesällä hyvällä tasolla. Kasvukeskusten osuus asuntotuotannosta kasvaa edelleen.

Tällä hetkellä myynnissä olevien uusien asuntojen määrä Suomessa on noin 5 200. Rakennusteollisuuden mukaan vuosi sitten myynnissä olevien uusien asuntojen määrä oli hiukan vajaa 6 800.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös