Yritysuutiset

Todellinen jättisulautuminen: Konepajakilpailijat Konecranes ja Cargotec yhdistyvät

Uudesta yhtiöstä tulee kestävien materiaalivirtojen maailmanlaajuinen markkinajohtaja.

Konepajat Konecranes Oyj ja Cargotec Oyj ovat tänään allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella.

Tuleva yhtiö on asiakaslähtöinen kestävien materiaalivirtojen maailmanlaajuinen johtaja. Tilikauden 2019 perusteella arvioituna uuden yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto on noin 7,0 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto noin 565 miljoonaa euroa.

Molempien yhtiöiden osakekurssit ovat rajussa nousussa yhdistymisilmoituksen jälkeen. Konecranesin osakekurssi on noin kello 10.35 noussussa 11,7 prosenttia ja Cargotecin osake peräti 15,4 prosenttia.

Tulevalla yhtiöllä on yhdistyvien konepajojen mukaan hyvät edellytykset johtaa toimialan murrosta kohti kasvavaa kestävää kehitystä älykkäisiin ratkaisuihin perustuen, toimimalla asiakkaidensa elinkaarikumppanina ja asettamalla turvallisuuden etusijalle kaikessa toiminnassaan.

Uusi yhtiö pystyy tuottamaan sidosryhmilleen huomattavaa arvoa toimimalla asiakkaidensa kumppanina koko elinkaaren ajan, innovoimalla ratkaisuja kestävän kehityksen haasteeseen, varmistamalla hyvät lähtökohdat kasvulle materiaalivirroissa ja luomalla yhteisen kansainvälisen huippuosaajien tiimin.

Konepajoista muodostuva uusi yhtiö tavoittelee alustavasti yli 10 prosentin vertailukelpoista liikevoittoa. Tavoitteen saavuttamista tukevat arviolta noin 100 miljoonan euron vuotuiset synergiaedut, joiden odotetaan toteutuvan täysimääräisesti kolmen vuoden kuluessa sulautumisen täytäntöönpanopäivästä.

Ehdotettu yhdistyminen toteutetaan osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella, jossa Konecranes sulautuu Cargoteciin. Ennen täytäntöönpanoa tai sen yhteydessä Cargotec laskee liikkeeseen uusia maksuttomia osakkeita Cargotecin osakkeenomistajille heidän nykyisen osakeomistuksensa suhteessa niin, että kutakin A-sarjan osaketta kohden annetaan kaksi uutta A-sarjan osaketta ja kutakin B-sarjan osaketta kohden annetaan kaksi uutta B-sarjan osaketta, mukaan luettuna Cargotecille sen omia osakkeita kohden annettavat uudet osakkeet.

Täytäntöönpanon yhteydessä Konecranesin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena 0,3611 uutta Cargotecin A-sarjan osaketta ja 2,0834 uutta Cargotecin B-sarjan osaketta kutakin täsmäytyspäivänä omistamaansa Konecranesin osaketta kohti. Konecranesin osakkeenomistajat omistaisivat tällöin noin 50 prosenttia ja Cargotecin osakkeenomistajat noin 50 prosenttia tulevan yhtiön osakkeista ja äänistä.

Sulautumisvastikeosakkeiden lisäksi kaikki Cargotecin nykyiset A-sarjan osakkeet listataan Nasdaq Helsinkiin sulautumisen yhteydessä.

Konecranes ehdottaa ennen sulautumisen täytäntöönpanoa pidettävälle yhtiökokoukselleen, että Konecranesin osakkeenomistajille jaetaan järjestelyn yhteydessä ennen yhdistymisen täytäntöönpanoa lisävarojenjakona yhteensä noin 158 miljoonaa euroa eli 2,00 euroa per osake. Lisävarojenjako maksetaan tavanomaisen varojenjaon lisäksi.

Vuoden 2021 tavanomaisen varojenjaon osalta Konecranesin ja Cargotecin hallitukset ehdottavat vuonna 2021 pidettäville yhtiökokouksilleen enintään 70 miljoonan euron varojenjakoa siten, että kumpikin yhtiö jakaa ennen yhdistymisen täytäntöönpanoa varoja likimain saman määrän.

Konecranes ja Cargotec ovat saaneet tarvittavat rahoitussitoumukset sulautumisen täytäntöönpanoa varten.

Yhdistyminen edellyttää muun muassa yhdistymisen hyväksymistä kahden kolmasosan äänten ja osakkeiden enemmistöllä Konecranesin ja Cargotecin ylimääräisissä yhtiökokouksissa sekä kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä, mikäli kaikki täytäntöönpanon edellytykset täyttyvät.

Suurimmat osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 44,8 prosenttia Cargotecin osakkeista ja noin 76,3 prosenttia äänistä, sekä osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,4 prosenttia Konecranesin osakkeista ja äänistä, ovat sitoutuneet peruuttamattomasti äänestämään yhdistymisen puolesta.

Konecranesin ja Cargotecin hallitukset suosittelevat yksimielisesti yhdistymistä yhtiöiden osakkeenomistajille.

Tulevan yhtiön hallitukseen ehdotetaan valittavaksi yhtä monta jäsentä kummankin yhtiön hallituksista. Tulevan Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Christoph Vitzthumia.

Uuden yhtiön alustavat taloudelliset tavoitteet ovat markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu, alustavasti yli 10 prosentin vertailukelpoinen liikevoitto ja alle 50 prosentin nettovelkaantumisaste, joka voi olla väliaikaisesti suurempi.

”Vastuullisuus on ollut Cargotecilla tärkeässä roolissa yhtiön perustamisesta lähtien. Sulautumisen ansiosta nousemme kestävien materiaalivirtojen maailmanlaajuiseksi johtajaksi. Asiakkaamme tarvitsevat yhä enemmän ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Yhdessä pystymme ratkaisemaan asiakkaiden haasteita paremmin. Uskon, että yhdistyminen avaa meille erinomaisen tilaisuuden luoda arvoa sekä liiketoiminnassa että muuttamalla maailmankauppaa kestävämpään suuntaan. Tulevalla Yhtiöllä on hyvät edellytykset tarttua näihin mahdollisuuksiin ja luoda merkittävää arvoa asiakkailleen, työntekijöilleen ja osakkeenomistajilleen”, Cargotecin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin toteaa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös