Talouden trendit

Ladattavien autojen kysyntä kasvaa ja valikoima laajenee

Syyskuussa ladattavien henkilöautojen osuus ensirekisteröinneistä kasvoi lähes 24 prosenttiin rekisteröinneistä.

Kasvun taustalla on ladattavien autojen laajentunut mallivalikoima ja syksyn aikana parantunut saatavuus, kertoo Autoalan tiedotuskeskus. Koronatilanne on aiheuttanut autoteollisuudelle tuotantokatkoksia. Tiedotuskeskuksen mukaan ajovoima-akkujen globaalit hankintaketjut ovat herkkiä koronatilanteen aiheuttamalle häiriölle ja ladattavien autojen toimituksissa on ollut keskimääräistä enemmän viiveitä.

Ladattavien autojen osuus on tammi-syyskuun aikana ollut Suomessa noin 17 prosenttia. Osuuden kasvuun vaikuttaa osaltaan myös poikkeuksellisen suuri uusien autojen kysynnän väheneminen. Ladattavien autojen toimitusajat ovat jonkin verran muita autoja pidempiä, joten nyt rekisteröidyt ladattavat autot on osin tilattu jo ennen koronatilanteen alkua.

”Autoalan käyttövoimaennusteen mukaan ladattavien autojen osuus kasvaa tänä vuonna 18 prosenttiin henkilöautojen ensirekisteröinneistä. Ensi vuonna osuuden ennakoidaan kasvavan hieman nopeammin, sillä vuoden alussa on ehdotettu otettavan käyttöön täyssähköisten työsuhdeautojen veroetuus, joka tukee myös yritysten sähköautohankintoja”, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Täyssähköautojen hankintatuen kysyntä vilkastui hieman syyskuun aikana. Autoalan Tiedotuskeskusen mukaan hankintatuesta tehtiin syyskuun aikana uusia varauksia noin 250 täyssähköauton hankintaan. Suomessa hankintatuen suuruus on 2 000 euroa ja se on rajattu ainoastaan kotitalouksien autohankintoihin.

Maltillisen tukitason takia vuosina 2018­–2021 voimassa olevan tuen budjetista on syyskuun loppuun mennessä varattu vasta hieman alle neljännes.

Myös monissa muissa Euroopan maissa on otettu käyttöön kannusteita ladattavien autojen kysynnän lisäämiseksi. Yleisimmin hankintakannusteet liittyvät ladattavien työsuhdeautojen verokannusteisiin tai kotitalouksille ja yrityksille suunnattuihin hankintatukiin. Saksassa täyssähköautojen hankintatukea nostettiin elvytystoimena kesäkuun alussa enimmillään 9 000 euroon ja ladattavan hybridin hankintatukea enimmillään 6 750 euroon.

Myös Ruotsissa tuki on Suomea suurempi. Naapurimaassa täyssähköauton hankintaa tuetaan hankintabonuksella, jonka tasoa on päätetty nostaa ensi vuonna 60 000 kruunusta 70 000 kruunuun. Ladattavien hybridien hankintabonus on enimmillään 45 000 kruunua, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

”Myös Suomessa sähköautojen hankintatukea olisi tarpeen uudistaa nostamalla tukitasoa ja laventamalla se myös ladattaviin hybrideihin”, Rissa toteaa.

Valtiovarainministeriö suunnittelee sähköautoille verotukea. Verotuet koskisivat muun muassa sähköautoja, työsuhdematkalippuja ja työsuhdepolkupyöriä.

Muutokset perustuvat hallitusohjelmaan ja sisältyvät valtiovarainministeri Matti Vanhasen ehdotukseen ensi vuoden budjetiksi. Ehdotukset pohjautuvat liikenteen verotuksen uudistamista selvittävän työryhmän työhön. Muutosten tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä.

Ehdotuksen mukaan työsuhdeauton verotusarvo alenisi 170 eurolla kuukaudessa, jos auto ei tuota ajon aikana hiilidioksidipäästöjä. Käytännössä kyse on täyssähköautoista.

Työnantaja voisi tarjota sähköauton latausedun verottomasti vuosina 2021–2023. Veronalaista tuloa ei syntyisi, jos työnantaja kustantaisi auton lataamisen työpaikalla tai julkisessa latauspisteessä. Auto voisi olla työntekijän oma tai käyttöetuauto. Verovapaus koskisi täyssähköautoja ja ladattavia hybridiautoja.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös