Yritysuutiset

Rakennuskonserni Lehto aikoo laittaa osakeannilla taseen kuntoon

Inderesin analyytikko ei näe osakeannissa syytä nostaa Lehdon osakkeen suositusta.

Lehto kertoi, että sen hallitus päätti keskiviikkona noin 20 miljoonan euron merkintäoikeusannista, jossa se tarjoaa nykyisille osakkeenomistajille enintään 29 miljoonaa uutta osaketta. Annissa Lehto tavoittelee noin 20 miljoonan euron lisärahoitusta toimintaansa.

Nettotuotot Lehto käyttää parantamaan rahoitusasemaansa sekä vahvistamaan kykyä toteuttaa strategiaansa.

Lehto pyrkii keräämään Osakeannilla noin 20 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla enintään 29 029 967 Tarjottavaa osaketta merkittäväksi Osakeannissa, jossa Lehdon nykyisillä osakkeenomistajilla on merkintäetuoikeus.

Lehto tavoittelee toiminnassaan rakentamisen tuottavuuden parantamista. Yhtiö pyrkii liiketoiminnassaan tähän tavoitteeseen luomalla kaupallisista lähtökohdista tuotteita ja toimintamalleja, joiden avulla rakennushanke voidaan toteuttaa vakioidulla tavalla ja mahdollisimman pitkälle tehtaissa valmistettuja rakennusosia hyödyntäen. Digitaalisilla ratkaisuilla pyritään tukemaan tämän tavoitteen toteuttamista.

Yhtiön liiketoiminnan näkökulmasta riittävän rahoituksen saatavuus kilpailukykyisin ehdoin on keskeisessä asemassa.

Lehto on kasvanut rajusti, mutta kannattamattomasti. Lehdon kannattavuuden heikentyminen on johdon arvion mukaan seurausta poikkeuksellisen voimakkaan kasvun aiheuttamasta prosessien hallinnan heikentymisestä sekä laajentumisesta liiketoimiin, joissa yhtiön strategisia kilpailuetuja on vaikea hyödyntää.

Tämä on johtanut yhtiön rahoituksen saatavuuden vaikeutumiseen. Samanaikaisesti myös yleinen rakennusalan toimijoiden ja asiakkaiden rahoituksen saatavuus on yhtiön näkemyksen mukaan vaikeutunut.

Lehto on jo toteuttanut sopeuttamistoimia.

Se on toteuttanut tervehdyttämistoimia projektikatteiden parantamiseksi ja niiden negatiivisten poikkeamien eliminoimiseksi. Yhtiö on myös virtaviivaistanut ja uudelleenkohdentanut toimintaansa, jotta toteutettavat hankkeet nojaavat jatkossa mahdollisimman laajasti Lehdon keskeisiin vahvuuksiin.

Lisäksi Lehto on lopettanut tappioita tuottaneen erillisen peruskorjausliiketoiminnan, sulauttanut Hyvinvointitilat-palvelualueen toiminnot yhtiön olemassa oleviin palvelualueisiin ja rajannut Ruotsin toiminnan jatkossa vakioitujen tilaelementeillä toteutettavien puukerrostalojen rakentamisliiketoiminnan kehittämiseen.

Lehto on myös sopeuttanut tehtaidensa tuotantoa ja henkilöstömääräänsä ja lisännyt keskittymistä sisäisiin prosesseihin ja henkilöstön koulutukseen.

Vuoden 2023 loppuun asti ulottuvalla strategiakaudellaan Lehto tavoittelee ensisijaisesti kannattavuuden voimakasta parantamista. Sen strategian kulmakivinä ovat suunnittelun johtaminen, vakiointi, teollinen valmistus sekä digitaaliset prosessit ja palveluketju.

Analyysitalo Inderesin mielestä annilla ei ole vaikutusta sen antamiin Lehdon tulosennusteisiin. Inderes myös säilyttää edelleen osakkeen vähennä-suosituksen, mutta laskee tavoitehinnan aikaisemmasta 1,45 eurosta 1,2 euroon merkintäoikeuden irtoamisen vaikutuksesta.

Lehdon osakkeen arvostus ei edelleenkään riskeihin nähden houkuttele, arvioi Inderesin analyytikko Olli Koponen.

”Osakeannin ehtojen mukaisten ennustemuutosten myötä osakkeen arvostuskuva pysyy edelleen mielestämme epäsuotuisana. Ennustamme yhtiölle vahvaa tulosparannusta lähivuosina, mutta sen toteumaan liittyvän epävarmuuden myötä osakkeen riskiprofiili on edelleen korkea, eikä mielestämme nykyinen hinta riitä täysin kompensoimaan sitä”, Koponen toteaa artikkelissaan.

Osakkeen nykyinen arvostustaso jättää Koposen mielestä osakkeen nousuvaran tällä hetkellä heikoksi.

”Osinkotuotto jää myös heikon tuloksen vuoksi seuraavien vuosien aikana nollille, mikä jättää tuotto/riski-suhteen nykyisillä tasoilla vielä heikoksi”, analyytikko arvioi.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös