Käänneyhtiöt

Sijoittajille jatkuvasti pettymyksiä tuonut SRV hakee käännettä

Saku Simola toimitusjohtaja SRV rakennuskonserni rakentaminen
SRV:n toimitusjohtaja Saku Simola. Kuva: SRV Yhtiöt Oyj.

Rakennuskonserni SRV:n tervehdyttämisohjelma on tuottanut tulosta. Sijoittajat eivät ole vielä vakuuttuneita.

SRV Yhtiöt on suomalainen kiinteistö- ja rakennusalalla toimiva konserni, jonka tytäryhtiöt toimivat talon- ja infrarakentamisen aloilla Suomen lisäksi myös Baltiassa ja Venäjällä. SRV on vuonna 1987 perustettu pörssiyhtiö, joka toimii valituissa kasvukeskuksissa Suomessa, Venäjällä ja Virossa.

Rakennusliike SRV on ollut viime vuodet todellinen sijoittajan murheenkryyni. Neljässä vuodessa osakkeen arvosta on sulanut 86 prosenttia ja viimeisen vuodenkin aikana 43 prosenttia.

Yhtiön ongelmat alkoivat jo ennen koronakriisiä, mikä on pääteltävissä osakkeen kurssikehityksestäkin. Se antoi vuoden 2019 lokakuussa tulosvaroituksen. Tuolloin SRV arvioi koko vuoden 2019 operatiivisen liikevoiton muodostuvan tappiolliseksi.

SRV rakennuskonserni osakekurssi sijoittaminen talous pörssi

Päänvaivaa yhtiölle on aiheuttanut Venäjän liiketoiminnat, josta se joutui tekemään arvonalennuksia ja kotimaassa kauppakeskus Redi.

SRV kärsii kannattavuusvaikeuksista jo kolmatta vuotta. Vuonna 2018 konsernin operatiivinen liikevoitto painui lähes 10 miljoonaa euroa pakkaselle ja viime ongelmat syvenivät peräti 98 miljoonan euron liiketappioon.

Käännettä rajulla tervehdyttämisohjelmalla

Tänä vuonna ja viime vuoden lopulla yhtiö on hakenut rajusti käännettä.

Viime lokakuun lopussa 2019 SRV julkisti aloittavansa tervehdyttämisohjelman. Sen lyhyen tähtäimen tavoite oli varmistaa, että vuoden 2020 operatiivinen liikevoitto ja kassavirta ovat positiivisia sekä palauttaa vuoden 2021 operatiivinen liikevoitto vuoden 2017 tasolle.

Tervehdyttämisohjelmassa keskityttiin organisaation ja toimintakulttuurin uudistamiseen, taseen keventämiseen ja kassavirran vahvistamiseen sekä kustannussäästöihin.

Kuluvan vuoden helmikuussa yhtiö toteutti tervehdyttämisohjelmaansa liittyen omistusosuutensa myynnin REDI-hankkeesta kanssasijoittajilleen. Lisäksi yhtiö myi viisi kuudesosaa omistusosuuksistaan Tampereen Kansi ja Areena -hankkeeseen liittyvästä Ranta-Tampellan asuntokohteesta ja kolme neljäsosaa SRV:n omistamista Tampereen Kansi ja Areena -hankkeen osakkeista ja yhtiöosuuksista.

Lisäksi SRV on toteuttanut useita rahoitusratkaisuja pankkien kanssa sekä toteuttanut osakeannin, jolla se keräsi 50 miljoonaa euroa bruttotuotot. Osakeannilla SRV:n osakkeiden määrä kaksinkertaistui.

Kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä SRV:n liikevaihto nousi 207 miljoonasta eurosta 265 miljoonaan euroon. Liikevaihtoa kasvatti sekä toimitila- että asuntorakentamisen liikevaihdon kasvu. Tilauskantaan SRV kirjasi uusia sopimuksia peräti 198 prosenttia vertailukautta enemmän.

Oikea suunta jatkui myös kolmannella vuosineljänneksellä eli heinä-syyskuussa – vieläpä erittäin vakuuttavasti.

SRV:n operatiivinen liikevoitto nousi vuosineljänneksellä 7,1 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli seitsemän miljoonaa euroa miinuksella. Tulospetraus oli myös roimasti analyytikoiden 3,0 miljoonan euron konsensusodotusta kovempi.

Liikevoittoa kasvattivat työmaiden positiivinen tuloskehitys ja vertailukautta suurempi valmistuneiden ja tuloutuneiden asuntojen määrä.

”Keskeisten sidosryhmiemme luottamus yhtiöön on vahvistunut alkuvuoden rahoitusratkaisujen ja uusien projektien myötä. Käynnistämme loppuvuoden aikana aiemmin kertomallamme tavalla uusia perustajaurakoituja asuntokohteita, joiden RS-rahoituksista on sovittu useiden pankkien kanssa”, kertoi tulosraportin yhteydessä SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola.

Sipolan mukaan SRV on kääntänyt projektiportfoliotaan vähäriskisemmäksi ja vähemmän omaa pääomaa edellyttäväksi.

”Tilauskanta laski mutta katsauskauden tilausvirta oli edellistä kautta suurempi. Lähellä sopimusta olevien hankkeiden määrä on kuitenkin vahva ja antaa hyvän pohjan loppuvuoden tilauskertymälle. Lisäksi totean ilolla, että noin puolentoista vuoden tauon jälkeen käynnistämme perustajaurakoituja asuntokohteita loppuvuoden aikana. Pääosin ne tuloutuvat vuonna 2022”, Sipola kertoi.

Luottamus sijoittajiin on rakennettava uudestaan

Kohentuneista näkymistä huolimatta SRV odottaa vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan alenevan vuoteen 2019 verrattuna, jolloin se oli 1061 miljoonaa euroa. Operatiivisen liikevoiton yhtiö odottaa paranevan vuoteen 2019 verrattuna ja olevan positiivinen, kun se vuosi sitten oli miinuksella lähes 97 miljoonaa euroa.

Yhtiön toiminnan pääpaino vuonna 2020 on suurissa toimitilaurakoissa, sairaalahankkeissa sekä omakehitteisessä asuntotuotannossa sijoittajille. Omaperusteista asuntotuotantoa valmistuu vuoden 2020 aikana vähemmän kuin vertailukautena.

Yhteensä vuoden 2020 aikana SRV odottaa valmistuvan
520 omaperusteista asuntoa, kun viime vuonna niitä valmistui 808.

Sipolan mukaan yhtiön asuntokauppa oli vahvaa koko vuosineljänneksen ajan ja myymättömien valmiiden asuntojen määrä on erittäin vähäinen, Suomessa vain 45 kappaletta ja Venäjällä ei yhtään.

Inderesin analyytikko Olli Koponen arvioi marraskuussa, että SRV on vuosien vaikeuksien jälkeen osoittamassa selkeitä käänteen merkkejä.

”Taloudellinen tilanne on tervehdyttämisohjelman myötä kunnossa ja operatiivinen suorittaminen on konkreettisesti osoittanut parantumisen merkkejä, mikä on nostanut luottamustamme yhtiötä kohtaan”, Koponen arvioi.

Jotta SRV voisi osoittautua sijoituksena tuottavaksi, tulisi kuitenkin vielä selvemmin riski- ja epävarmuustekijöiden hälventyä. Koposen mukaan SRV:n suurimmat ennusteriskit liittyvät Rakentaminen-segmentin kannattavuuden kehitykseen ja Venäjän kauppakeskusten vuokratuloihin sekä myyntiajankohtiin ja -arvoihin.

Rakennuskonserni ei ole ainakaan vielä onnistunut palauttamaan sijoittajien luottamusta. Se näkyy osakkeen alhaisina arvostuskertoimina. Tasepohjainen P/B-kerroin on vain 0,54x.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös