Arvo-osakkeet

Martela on entistä kovemmissa vaikeuksissa – aloittaa tehostamistoimet

Martelalla on ollut kasvu- ja tuloshaasteita jo pitempään. Koronakriisi ei ole helpottanut yhtiön tilannetta.

Toimistokalusteita myyvän Martelan tie on ollut kivinen jo pitkään. Vuosiem 2015 – 2018 aikana liikevaihto laski jokaisena vuotena ja vuonna 2017 yli 15 prosenttia. Osakekohtainen tulos on ollut negatiivinen vuodet 2017 – 2019.

Viime vuoden tammi-syyskuussa liikevaihto laski 13 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta ja osakekohtainen tulos oli -0,65 euroa.

Haasteet ovat luonnollisesti heijastuneet Martelan osakekurssiin. Yhtiön markkina-arvosta on sulanut neljässä vuodessa melkein 80 prosenttia.

Martelan toimitusjohtaja Artti Aurasmaa kertoi kolmannen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä, että yhtiön kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon laskun syynä oli koronapandemiasta aiheutunut kysynnän lasku, joka näkyi erityisesti viennissä.

Aurasmaan mukaan Martelan uudet tilaukset laskivat edelleen myös vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Tilaukset laskivat kaikilla muilla alueilla, paitsi Suomen julkisella sektorilla, jossa uudet tilaukset kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kysyntätilanteeseen ei ole tulossa helpotusta lähiaikoina.

”Arvioimme kysynnän yleisesti pysyvän alhaisena lähitulevaisuudessa ja sillä tulee olemaan negatiivinen vaikutus neljännen vuosineljänneksen ja koko vuoden liikevaihtoon. Kysynnän elpymiseen vaikuttaa merkittävästi pandemian eteneminen ja sitä kautta asiakkaidemme päätökset työympäristöihin palaamisesta.”

Martela ennustaa koko vuoden 2020 liikevaihdon heikkenevän selvästi ja liiketuloksen heikkenevän edellisvuodesta.

Nyt yhtiö joutuu tekemään isoja muutoksia tuloskäänteen aikaansaamiseksi.

Martela kertoo tiedotteessaan, että se suunnittelee toimintojensa uudelleenorganisointia ja tehostamista ja aloittaa yhteistoimintaneuvottelut.

”Pitkään haasteellisena jatkunut markkinatilanne on merkittävästi vaikuttanut Martelan toimintaympäristöön heikentäen Martelan liiketoiminnan volyymiä ja kannattavuutta. Pitkittynyt koronaviruspandemia on osaltaan lisännyt markkinoiden epävarmuutta ja vaikuttanut negatiivisesti vallitsevaan markkinatilanteeseen”, Aurasmaa perustelee muutostarpeita.

Martela suunnittelee toimintojensa uudelleenorganisointia ja tehostamista markkinatilanteen aiheuttamien haitallisten vaikutusten lieventämiseksi ja sopeuttaakseen kustannusrakennettaan vastaamaan vallitsevia olosuhteita.

Aurasmaan mukaan alustavan arvion mukaan suunnitellut toimenpiteet voivat johtaa enintään 40 tehtävän vähennykseen sekä henkilöstön lomautuksiin. Martela-konsernin palveluksessa Suomessa on noin 380 työntekijää.

Suunnittelut toimenpiteet koskevat Martela-konsernin Suomen henkilöstöä, ja mahdolliset henkilöstöä koskevat toimenpiteet pannaan täytäntöön yhteistoimintaneuvotteluiden päättymisen jälkeen.

”Martelan tuloskehitys ei ole ollut tyydyttävää ja pitkään haastavana jatkuneeseen markkinatilanteeseen ei ole näkyvissä käännettä parempaan. Tämän johdosta nyt suunnitellut toimintojen uudelleenjärjestelyt ja sopeuttamistoimet ovat välttämättömiä kilpailukykymme varmistamiseksi ja kustannusrakenteemme alentamiseksi”, Aurasmaa toteaa.

Samanaikaisesti yhtiö jatkaa panostuksia kasvualueilla, joiden se uskoo luovan arvoa pitkällä tähtäimellä.

Näitä kasvualueita ovat Aurasmaan mukaan muun muassa lisääntyvä tarve monimuotoisille työ- ja oppimisympäristöille, joita Martelan työympäristöpalvelut (Workplace as a Service) ja oppimisympäristöpalvelut (Learning environment as a Service) tukevat.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös