Kumppaniblogit

Pörssi ei ole rikki – mitä Reddit-maniasta voisi oppia?

Minulla ainakin on mieleeni rakentunut aiempien kokemuksieni pohjalta tietty malli pörssin toiminnasta.

Luultavasti minun mallini on hieman erilainen kuin muilla, mutta todennäköisesti yhteistä näille malleille on se, ettei niiden ymmärrykseen sovi viimeaikaisten osakemarkkinahulluttelujen kaltaiset tapahtumat.

Minkä tahansa ajattelumallin rikkoutuessa helposti ensimmäinen reaktio on se, ettei tämä nyt näin voi mennä. Uusi informaatio on vaikeampaa vastaanottaa kuin se vanha ja tuttu. Vaikka itse ajattelenkin sijoittamista pitkäjänteisenä toimintana, niin en toisaalta pidä muutamiin osakkeisiin kohdistunutta joukkohulluttelua mitenkään erikoisena. Mielestäni ilmiöstä voi oppia uutta.

Sosiaalinen media massojen ohjaajana

Sosiaalinen media on ihmiskunnan historiassa verrattain nuori asia. Ja kuten useiden uusien asioiden piirissä, niin myös sosiaalisessa mediassa havaitaan opportunisteja, jotka pyrkivät hyödyntämään sen tarjoamia mahdollisuuksia.

Monet varmasti ovat kuulleet Cambridge Analyticasta sekä siitä, miten kyseisen yrityksen avustamana löytyi voittaja niin vuoden 2016 Yhdysvaltojen presidentinvaaleille kuin esimerkiksi Brexit -äänestykselle. Cambridge Analytica hyödynsi voitokkaassa toiminnassaan propagandan vanhoja kikkoja, mutta toi nämä temput sosiaalisen median piiriin.

Erilaista dataa analysoimalla sekä vaihtelevan laatuista informaatiota tiukasti sosiaalisen median kautta ihmisille kohdentamalla yrityksen oli mahdollista varmistaa, että epävarmimmatkin äänestäjät kääntyivät halutulle kannalle. Ajatus siitä, että yksi yritys voisi sosiaalisen median kautta vaikuttaa tärkeimpiin päätöksiimme tuntuu järjenvastaiselta, vaikka on täysin nykypäivää.

Myös osakkeen hinnan nostattaminen joukon voimalla on konseptina jo vanha. Aiemmin varsinkin erinäiset Wall Streetin pankkiirit ovat tahkonneet kyseisellä menetelmällä isoja summia. Redditin kautta toteutettuna tämä muutamiin yrityksiin kohdistunut hinnan nostattaminen saa jälleen nykyaikaisen lähestymistavan, jossa vanhoja kikkoja hyödynnetään sosiaalisen median kautta julkisesti.

Mielestäni vanhojen temppujen tuominen someaikaan kuvastaa hyvin myös sitä, miten tärkeää meidän olisi ymmärtää sosiaalisen median voima. Sosiaalinen media yhdistää meidät helposti ympäri maailmaa täysin tuntemattomiin ihmisiin, ja voimme jakaa ne parhaat ja hölmöimmät ideamme reaaliajassa toisille. Toisaalta sosiaalinen media altistaa meidät entistä vahvemmin myös erinäisille heikkouksillemme, joita juuri erilaiset tahot pyrkivät hyödyntämään.

Vaikka Redditin aiheuttamat osakemarkkinareaktiot lähtivät todennäköisesti lumipalloefektinä liikkeelle muutamien ihmisten hölmöilyistä, niin ei ole olemassa mitään takeita sille, etteikö joku osaavampi taho voisi ottaa tämän reaktion opit systemaattisesti käyttöönsä, ja hyödyntää sosiaalisen median voimaa vastaisuudessa entistä voimakkaammin osakemanipulaation välineenä. Mahdollisuus tämänkaltaisesta käyttäytymisestä kasvattaa varsinkin kokemattoman sijoittajan tarvetta perehtyä potentiaalisiin sijoituskohteisiinsa useissa tapauksissa entistä tarkemmin.

Onko pörssi rikki?

Viimeaikaisen kaltaiset tapahtumat herättävät useita kysymyksiä. Varmasti niin lainopilliset seikat kuin toisten varallisuuden tuhoamisen eettisyyteen keskittyvät kysymykset pyörivät helposti mielessä. Toisaalta päällimmäisin kysymys on ehkä, että miten näin voi käydä?

Tässä kohtaa palaisin alussa mainitsemiini mielen malleihin. Vaikka ehkä useat meistä ovat toisin oppineet, niin lain lisäksi mikään maailman voima ei sinänsä estä Redditissä osakemarkkinoiden somehypeä nostattavia sijoittajia toimimasta kuten haluavat. Sijoitustyylinä heidän toimintansa ei ehkä vastaa arvosijoittamisen periaatteita tai vapaan kassavirran diskonttaamiseen perustuvaa tarkkaa fundamenttianalyysiä, mutta se tuskin heidän puuhasteluaan haittaa.

Osakemarkkinat eivät perustu tiukkoihin luonnonlakeihin, vaan ihmisten itse kehittämiin arvonmääritysmalleihin, joilla pyritään arvioimaan yrityksen arvoa, joka on myös pohjimmiltaan ihmisen itsensä luoma käsite. Ajoittain arvon käsitettä tunnutaan kokeneidenkin sijoittajien puolelta perustelevan samoilla argumenteilla vaihtelevasti positiiviseen ja negatiiviseen suuntaan, sekä toisaalta venytettävän ylöspäin milloin minkäkin näkemyksen pohjalta.

Ei olekaan ihme, että Redditin kautta toimivilla hypettäjillä saattaa olla hyvin erilaiset mallit ja käsitykset osakemarkkinoista ja yritysarvosta, sillä useat heistä ovat juuri aloittaneet sijoittamisen. Tällöin saattaa jopa tuntua luonnolliselta tai ainakin mukavan toivottavalta, että omistamasi osakkeet nousevat 400 prosenttia päivässä. Tällöin myös joukkomania leviää helpommin, ja kahmaisee matkalla mukaansa kokeneempiakin sijoittajia.

Fundamenttisijoittajan näkökulmasta Reddit-manian kaltainen käytös herättää kuitenkin kysymyksiä osakekuplasta. Aiempaan tietoon peilaten nykyinen tilanne onkin vahva indikaattori kuplan muodostumisesta, mutta ajan kuluminen varmasti paljastaa tilanteen todellisen luonteen. Kuplan mahdollinen olemassaolo ei kuitenkaan tarkoita, että pörssi olisi rikki. Toimivilla markkinoilla voi syntyä kuplia paikoittain.

Tilanne ei ole täysin yllättävä

Tilanteen syntyminen ei ole kuitenkaan yllätys. Akateemisessa sijoittajasentimentin tutkimuksessa varhaisimmat tutkimukset netin keskustelupalstojen vaikutuksista osakemarkkinoihin ajoittuvat 90-luvun lopulle. Tämän jälkeen aihetta on tutkittu aika ajoin eri markkinoilta, mutta kuitenkin melko yhtenäisin tuloksin. Netin keskustelupalstoilla pystytään vaikuttamaan osakemarkkinatuottoihin.

Nykyisen Reddit -tilanteen kannalta mielenkiintoisimman tutkimuksen ovat tehneet Sabherwal, Sarkar ja Zhang vuonna 2011. Tutkimuksessaan he tarkastelivat osakkeita, joista ei tietyllä ajanhetkellä ollut merkittäviä uutisia, mutta joista kirjoiteltiin keskustelupalstoilla todella aktiivisesti. Tutkijat huomasivat tämänkaltaisen kiinnostuksen kohteena olevien osakkeiden kuuluvan yleisemmin pienille yrityksille, joiden taloudellinen tilanne oli heikko. Tämä kiinnostus myös yhdistyi selkeään kuvioon, jossa osakkeen arvoa nostatettiin tietyn ajan, jonka jälkeen nousua seurasi lasku osakkeen entisille hintatasoille.

Vaikka nykyinen Reddit -tilanne ei ehkä olekaan somehistoriassa täysin uusi, niin sen voimakkuus on toki täysin ennennäkemätön. Tilanne on myös lyönyt laudalta useat riskirahastot, jotka ovat menettäneet lyhyeksi myymiensä positioiden takia useita miljardeja. Luultavasti näiden rahastojen riskienhallintamalleissa ei ole ollut virhetermin lisäksi muualla huomioituna Reddit -kertoimen kaltaisia riskitekijöitä, mutta luultavasti viimeaikaisten tapahtumien jälkeen ainakin hetkeksi aikaa nämä rahastot alkavat välttelemään korkeasti lyhyeksimyytyjä pienen markkina-arvon ja omistajapohjan yrityksiä.

Lopuksi

Redditin välityksellä liikkeelle lähteneet osakemarkkinareaktiot eivät ehkä näin ollen olekaan täysin yllättäviä. Kansanomaisesti tilannetta voisi kuvailla ennemminkin toteamalla, että joukossa tyhmyys tiivistyy. Someaikana joukon voimalle on tarjottu alusta, jonka välityksellä tietty ilmiö voi saavuttaa koko maailman nopeasti ja saada lumipalloefektin kautta valtaisat mittasuhteet.

Tilanteessa oppia tulevatkin saamaan myös useat Redditin kautta osakemarkkinoille hulluttelemaan lähteneet sijoittajat, jotka mitä todennäköisemmin jossain kohtaa tulevat polttamaan näppinsä kuuhun kurkotellessaan. Voi olla, että osa näistä uusista sijoittajista ajattelee osakemarkkinoista tämän jälkeen uuden mallin kautta.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös