Sijoitusideat

Pelastaako Super Mario Italian? Näin osake- ja rahastosijoittaja voi hyötyä tilanteesta

Italian taloustilanne on ollut tapetilla viimeiset 10 vuotta. Eikä ihme, sillä euroalueen kolmanneksi suurimmat saappaat pursuavat velkapapereista.

Italialla on takanaan Suomen tavoin vuosikymmen menetettyä talouskasvua. Maan valtionvelan suhde bruttokansantuotteeseen on noin 159 prosenttia, joka on Euroopan maista toiseksi korkein lukema Kreikan jälkeen.

Italian iso velkataakka on peräisin 1980-luvulta. Maa oli yksi Euroopan valuuttajärjestelmän perustajajäsenistä vuonna 1979. Jäsenvaltiot sopivat valuuttakurssien osalta 2,25 prosentin vaihteluvälistä suhteessa Euroopan talousyhteisön määräämään kurssiin. Käytännössä se tarkoitti kuitenkin sitä, että Saksan markan kehityksestä ja rahapolitiikasta tuli keskeinen valuuttakurssiajuri Saksassa vallinneen vahvan talouskasvun ja matalan inflaation vuoksi.

Euroopan valuuttajärjestelmän ensimmäisinä vuosina inflaatio oli Italiassa korkea varsinkin 1980-luvun puoliväliin saakka. Liiran vakauttamiseksi ja sen vahvistamiseksi suhteessa Saksan markkaan, keskuspankkiirit pitivät ohjauskorkoa huimissa lukemissa, korkeimmillaan 19 prosentissa vuonna 1981. 

Kallis rahan hinta heikensi Italian julkista taloutta ja johti massiiviseen velkaantumiseen. Italian julkisen velan ja bruttokansantuotteet suhdeluku yli tuplaantui 54 prosentista 117 prosenttiin vuosien 1980 ja 1994 välillä.

Mario Draghi tuo vakautta Italian finanssimarkkinoille

Euroopan keskuspankin pääjohtajana vuosina 2011-2019 toiminut Mario Draghi valittiin helmikuussa Italian pääministeriksi Giuseppe Conten hallituksen kaaduttua COVID-19 elvytyspaketin erimielisyyksien vuoksi.

Draghi on talousosaamisensa puolesta henkilö, jota Italia on kauan kaivannut kipparikseen. Etelä-Euroopan velkakriisin hoitamisen ansiosta lempinimen ”Super Mario” saanut Draghi on palauttanut markkinoiden luottamuksen saapasmaahan. Italian ja Saksan 10 vuoden valtionlainojen tuottoero oli enää 99 korkopistettä 24.2.2021 ja kävi reilua viikkoa aiemmin 89 korkopisteessä, mikä on matalin lukema vuoden 2015 jälkeen.

Draghi kertoi viime viikolla ensimmäisessä puheessaan pääministerinä, että Italialla on edessä toisen maailmansodan kaltainen uudelleenrakentaminen COVID-19 pandemian jälkeen. EU:n elvytyspaketin allokoinnissa Super Mario sanoi painottavansa talouskasvun edistämistä. Yhtenä tavoitteena on myös aloittaa massarokotukset Italiassa.

Sijoittajien luottamuksen palautumisen voi odottaa purkavan poliittisesta epävarmuudesta johtunutta aliarvostusta saapasmaan osakemarkkinoilla. Draghi-vaikutusta on jo hinnoiteltu markkinoilla, sillä sen ansiosta Italian osakemarkkina on kallistunut muita keskeisiä länsimaiden markkinoita enemmän viimeisen kuukauden aikana. Nousuvaraa on edelleen, sillä maan osakemarkkina on aliperformoinut pidemmällä aikavälillä.

Suurimpia hyötyjiä poliittisen epävarmuuden pienentymisestä ovat todennäköisimmin pankit, joita auttaa vakauden lisääntyminen finanssisektorilla. Italian valtionlainoja omistavien pankkien luottoriski pienenee ja tuotot kohoavat luottoriskipreemion kaventuessa.

Draghi-vaikutus auttaa näin ollen jo nyt, ja pitkällä aikavälillä luottamuksen palautuminen heijastuu Italian julkiseen talouteen korkotason laskun lisäksi myös investointiasteen nousuna.

Italian herkkupala osaksi rahastosijoittajan sijoitussalkkua

Rahastosijoittaja pääsee kustannustehokkaasti mukaan Italian osakemarkkinoiden kehitykseen ostamalla MSCI Italy -osakeindeksin tuottokehitystä seuraavaa ETF-rahastoa.

Italian osakemarkkinoilla ei hinnoitella muiden länsimaiden kaltaista tuloskasvua, sillä MSCI Italy -indeksin yhtiöiden tulostuotto on ennusteilla tällä hetkellä noin seitsemän prosenttia.

Viimeisen viiden vuoden historiaan verrattuna arvostus sijoittuu yläkvartaaliin, mutta on siitä huolimatta mahdollisen talouden elpymisen ja poliittisen epävarmuuden poistumisen ansiosta houkutteleva.

MSCI Italy -osakeindeksissä suurimmassa painossa ovat energia- ja kaasuyhtiö Enel S.p.A. (BIT:ENEL), pankki Intesa Sanpaolo S.p.A. (BIT:ISP) ja autoalan yhtiö Stellantis N.V. (BIT:STLA), jotka muodostavat indeksistä peräti 40 prosenttia.

Huolimatta rajoittuneesta yhtiökohtaisesta hajautuksesta, sijoittaja pääsee indeksin kautta kattavasti mukaan talouden aktiviteetin kohoamisesta hyötyville toimialoille.

Intesa Sanpaolo S.p.A. soveltuu riskiä kestävän ja hajautusta hakevan sijoitukseksi

Vuonna 2007 Banca Intesan ja Sanpaolo IMI:n välisestä fuusiosta syntynyt Intesa Sanpaolo S.p.A. on loistanut muita italialaispankkeja paremmalla kannattavuudellaan jo useita vuosia.

Pankin monipuolinen ansaintamalli eri asiakassegmenteissä sekä talletus-, laina- ja sijoitustuotteissa pienentää matalan korkotason ja hitaan operatiivisen kasvuympäristön tuomia karikkoja.

Huoli Italian pankeista heräsi 2010-luvun alkupuolella. Intesa Sanpaolo reagoi haasteisiin, sillä se onnistui vuosien 2015-2020 välillä pienentämään järjestämättömien lainojen osuutta noin 68 prosentilla. Samalla pankki on vahvistanut merkittävästi ydinpääomansa osuutta.

Taseen ja vakavaraisuuden parannusten lisäksi yhtiö kunnostautui vuonna 2020 tehostamistoimilla pienentäen operatiivisia kustannuksia lähes 400 miljoonalla eurolla.

Intesa Sanpaolo osti vuoden 2020 aikana sekä italialaisen kilpailijansa UBI Bancan että 69 prosentin omistusosuuden sveitsiläisestä yksityispankista REYL & Cie:stä. Pankki arvioi UBI Bancan oston tuovan 730 miljoonan euron synergiaedut vuositasolla.

Vuonna 2020 Intesa Sanpaolo teki 3083 miljoonan euron vertailukelpoisen nettotuloksen. UBI Banca huomioiden nettotulos kohosi 3505 miljoonaan euroon. Tulosta heikensi vuoteen 2019 verrattuna erityisesti pankin nettotuottojen lasku, joka johtui liikepankki-divisioonan palkkiotuottojen pehmeydestä. Lisäksi Intesa Sanpaolon rahoitusinstrumenttien tuotot heikkenivät vuoteen 2019 verrattuna.

Italian talouden mahdollinen elpyminen Covid-19 pandemiasta, luottoriskipreemioiden kaventuminen Draghi-vaikutuksen ansiosta sekä operatiivisen toiminnan tehostamistoimet, auttavat Intesa Sanpaoloa kohti ennätystulosta viimeistään vuonna 2022. Käytännössä se tarkoittaisi vähintään noin 4,2 miljardin vertailukelpoista nettotulosta, ja noin viiden miljardin pottia, kun mukaan lasketaan myös UBI Bancan osuus.

Intesa Sanpaolon hallitus ehdottaa maksavansa kuluvan vuoden toukokuussa osinkoja yhteensä 694 miljoonaa euroa, mikä on Euroopan keskuspankin ohjeistuksen maksimäärä. Loppuvuoden 2021 osingonmaksu riippuu Euroopan keskuspankin ohjeistuksesta, mutta vastaa maksimissaan 70 prosentin osingonjakosuhdetta. Euroopan keskuspankin ohjeistus pienenentää väliaikaisesti, mutta huimasti Intesa Sanpaolon osinkotuottoa. Vuoden 2021 tuloksesta jaettavan osinkotuoton vuonna 2022 odotetaan nykykurssilla kipuavan yli 7 prosenttiin.

Intesa Sanpaolo on arvostustasoltaan edullinen pankki, sillä pankin osakekurssin ja osakekohtaisen oman pääoman suhdeluku on 0,70. Arvostustaso on houkutteleva, sillä se on pankin vahvoista kasvunäkymistä ja parantuneesta taseen varojen laadusta huolimatta lähellä vuosien 2015-2019 mediaania, joka on 0,76.

Matala P/B-luku indikoi myös riskejä. Intesa Sanpaololla on COVID-19 pandemia vielä selätettävänä. Pankin luottotappiovaraukset tuplaantuivat 4,1 miljardiin euroon vuoden 2020 aikana. Noususta 52 prosenttia johtui pandemiasta.

Ilman pandemian vaikutusta pankin luottotappiovarausten suhde liikkeelle laskettuihin lainoihin (CoR) kuitenkin laski edellisvuodesta ja oli 50 korkopistettä. Lukema on lähellä COVID-19 pandemiaa edeltävää eurooppalaista keskiarvoa, mikä oli noin 38 korkopistettä.

Kaiken kaikkiaan Intesa Sanpaolo soveltuu riskiä kestävän sijoittajan salkkuun, jolla ei ole merkittävää painoa finanssisektorin toimijoissa, mutta tavoite hyötyä taloussuhdanteen ja poliittisen riskin muutoksien tuomista mahdollisuuksista sekä vahvasta osinkotuotosta pitkällä aikavälillä.

Kirjoittaja ei julkaisuhetkellä omista blogissa mainittuja osakkeita, mutta harkitsee niiden lisäämistä salkkuunsa lähiaikoina. Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös