Oma talous

Veronilmoitusten aika alkaa – tarkista erityisesti nämä rahanarvoiset verovähennykset

Veroilmoituksen vähennykset saattavat tuoda tuhansien eurojen rahallisen edun. Siksi vähennykset kannattaa tuntea ja hyödyntää.

Noin 480 000 asiakkaalla on mahdollisuus tarkistaa esitäytetty veroilmoitus 25. helmikuuta alkaen, kertoo Verohallinto. Toiminimiyrittäjien, maa- ja metsätaloutta harjoittavien ja heidän puolisoidensa esitäytetyt veroilmoitukset löytyvät nyt OmaVerosta. Postitse esitäytetyt veroilmoitukset tulevat myöhemmin.

OmaVeroon saapuneet veroilmoitukset pitää täydentää viimeistään 1.4. mennessä. Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja täydentäminen on mahdollista 25. helmikuuta alkaen 220 000 toiminimiyrittäjällä, 130 000 maa- ja metsätaloudenharjoittajalla sekä 130 000 palkansaajalla, jotka ovat toiminimiyrittäjien tai maa- ja metsätaloudenharjoittajien puolisoita.

OmaVero on Verohallinnon sähköinen asiointipalvelu, jossa veronmaksaja voi esimerkiksi tilata verokortin tai hakea ennakkoveroa, antaa henkilökohtaisen sekä yrityksen veroilmoituksen maksaa veroja.

OmaVerossa on siis mahdollista hoitaa kaikki yleisimmät veroasiat. Veroasioiden hoitaminen sen kautta on huomattavasti kätevämpää kuin paperiversioiden avulla asioiminen.

Suurimmalla osalla tiedot esitäytetyllä veroilmoituksella ovat jo valmiiksi oikein, mutta veroilmoitus on kuitenkin aina syytä tarkistaa.

Veronmaksajan verotuksen kannalta verovähennykset ovat avainasemassa. Verotuksessa on lukuisia mahdollisuuksia erilaisille verovähennyksille, joiden rahallinen arvo saattaa olla merkittävä.

Veroilmoituksessa rahallisesti kriittisiä kohtia saattavat olla esimerkiksi seuraavat:

Osakekaupat

Tappiollisten osakkeiden myynnit ovat verotuksessa hyödyllisiä eriä. Aina verottajan esitäyttämässä veroilmoituksessa osakkeiden hankintahinnat eivät kuitenkaan ole oikein.

Verottaja on saattanut merkitä hankintahinnan hankintameno-olettaman mukaan, joka on 20 prosenttia osakkeiden myyntihinnasta. Jos osakkeet on kuitenkin ostettu hankintameno-olettamaa kovemmalla hinnalla, kannattaa virhe korjata.

Työmatkavähennys

Kodin ja työpaikan välisistä matkoista saa vähennyksen sen mukaan, mitä kulkuneuvoa matkoihin on halvinta käyttää. Matkakulut voi vähentää oman auton mukaan vain tietyissä olosuhteissa. Matkakulujen määrään vaikuttavat kulkuneuvo, lippuhinnat ja työskentelyaika.

Matkakuluista vähennetään ensin omavastuu. Vuonna 2021 ja 2020 omavastuu on 750 euroa. Matkakuluja saa omavastuun jälkeen vähentää enintään 7 000 euroa. Maksimivähennyksen verovelvollinen saa vuonna 2021 ja 2020 siis silloin, jos matkakuluja on yhteensä vähintään 7 750 euroa.

Jos verovelvollinen on käynyt töissä koko vuoden ajan, työssäkäyntikuukausia on yleensä 11, koska loma-ajalta ei voi tehdä vähennystä.

Kannattaa muistaa ottaa huomioon myös esimerkiksi etätyöpäivät, vuorotteluvapaat, työkomennukset tai muut matkustamisen katkaisevat tilanteet. Matkakulut ilmoitetaan vain toteutuneiden matkojen mukaan.

Työhuonevähennys

Etätyö ja siihen liittyvä työhuonevähennys on aiempaa ajankohtaisempi koronakriisin myötä lisääntyneen etätyöskentelyn vuoksi. Etätyöllä tarkoitetaan järjestelyä, jossa palkansaaja on sopinut työnantajansa kanssa, että työskentelee ainakin osan työajasta kotona tai muussa hankkimassaan työskentelytilassa.

Etätyön tekemiseen voi liittyä kustannuksia, joita verovelvollinen voi vähentää verotuksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi menot työhuoneesta, kalusteista ja tietoliikenneyhteyksistä.

Kaikki palkansaajat saavat automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Jos verovelvollisella on kuluja tätä enemmän, voi hän ilmoittaa ne tulonhankkimismenoina veroilmoituksessa.

Kun verovelvollinen tekee osan viikosta etätyötä, voi hän vähentää asunnon ja työpaikan väliset kustannukset niiltä päiviltä, jolloin hän käy työpaikalla. Asunnon ja työpaikan välisissä matkakuluissa pätee 750 euron omavastuu.   

Työhuonevähennyksenä voi vähentää joko kaavamaisen työhuonevähennyksen tai työtilasta aiheutuneet todelliset kulut esimerkiksi kalusteista. Niitä molempia ei voi vähentää.

Nettiyhteys

Jos verovelvollinen on hankkinut laajakaistan tai muun tietoliikenneyhteyden, voi hän vähentää sen kustannuksia tulonhankkimismenoina. Vähennyksen määrä on 50 prosenttia tietoliikenneyhteyden kustannuksista, jos yhteyttä käytetään osittain työkäytössä ja 100 prosenttia, jos yhteyttä käytetään pääasiassa työkäytössä.

Jos työnantaja korvaa työntekijälle tämän itse hankkimansa tietoliikenneyhteyden käyttökustannuksia, korvaus on veronalaista tuloa sekä työkäytön että yksityiskäytön osalta. Verovelvollinen voi vähentää työkäytön osuuden tulonhankkimismenona veroilmoituksessa, jos se yhdessä muiden tulonhankkimismenojen kanssa ylittää 750 euroa.

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys tarkoittaa helpotusta veroihin, joita verovelvollinen voi saada ostaessaan erilaisia töitä kotiinsa tai vapaa-ajan asuntoonsa. Tyypillisimmin näitä ovat siivous- ja remonttityöt, mutta niitä voivat olla myös lastenhoito tai vaikkapa tietokoneen asennustyöt.

Kotitalousvähennyksen maksimi vuonna 2020 on 2 250 euroa henkilöltä. Omavastuu on 100 euroa vuodessa. Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta.

Kuluina voi vähentää 40 prosenttia työn osuudesta, jos palvelu on ostettu yritykseltä. Maksimivähennys on mahdollista saada, kun yritykselle maksamassasi laskussa on työn osuutta 5 875 euroa. Jos verovelvollinen palkkasi itse työntekijän, voi kuluina vähentää 15 palkasta palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.

Lähde: www.vero.fi

Lisätietoja verovähennyksistä löytyy täältä

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös