Asunnot ja kiinteistöt

Miten omistustontti ja vuokratontti vaikuttavat asunnon hintaan?

Vuokratontilla olevan asunnon ostohinnan tulisi olla tuhansia euroja omistustontilla olevaa asuntoa edullisempi.

Kaupungit suosivat nykyään yhä enemmän rakennustonttien vuokraamista omistamisen sijaan. Asumisen kannalta näillä ei ole eroa, sillä alueet on kaavoitettu vuokratuilla alueilla asuintonteiksi.

Vuokratonttien vuokra-ajat ovat pitkiä. Siitä johtuen vuokratontin asujalle voi tulla yllätyksenä rajukin tontinvuokran nousu uuden vuokra-ajan alkaessa. Kaupungit nimittäin tarkistavat vuokrat näissä tilanteissa markkinahinnan mukaiseksi.

Asujan kannalta omistustontin ja vuokratontin mahdollinen ero saattaa näkyä kustannuksissa. Oletuksena on, että vuokratontilla hoitovastike on vuokran verran suurempi kuin mitä se olisi omistustontilla.

Kuinka paljon vuokratontilla oleva asunto sitten pitäisi olla halvempi ostohinnaltaan, jotta molemmat vaihtoehdot olisivat yhtä kannattavia?

Vuokratontin ja omistustontin vertailussa tulee huomioida kolme seikkaa: vuokran suuruus tai vaikutus hoitovastikkeeseen, korkotaso ja tarkasteluaika.

Otetaan esimerkki, jossa on kaksi täysin identtistä asuntoa – sillä ainoalla erotuksella, että toinen on vuokratontilla ja toinen omistustontilla. Tontin vuokra nostaa hoitovastiketta 100 euroa kuukaudessa, laskentakorko on 5,0 prosenttia ja tarkasteluaika on täältä ikuisuuteen. Tällöin vuokratontilla olevan asunnon tulisi olla 24 000 euroa halvempi kuin vastaava asunto omistustontilla.

Vastaavanlaisen laskelman on tehnyt Nordean ekonomisti Juha Koistiainen. Nordean esimerkissä korkotaso oli 2,0 prosenttia, jolloin vuokratontilla olevan asunnon pitäisi olla peräti 60 000 euroa halvempi.

Edellä tehty laskelma on tehty kuitenkin oletuksella, että vuokria maksetaan täältä ikuisuuteen ja lisäksi vuokrat maksetaan kertaeränä vuoden lopussa. Jos laskelma tehdään esimerkiksi rajallisella 30 vuoden tarkasteluajalla, muuttuu lopputulos jonkin verran. Tällöin 5,0 prosentin korolla vuokratontilla olevan asunnon hinta tarvitsee olla noin 18600 euroa halvempi. Tässä laskelmassa on myös tarkennettu diskonttaustekijää kuukausikohtaisilla maksuilla.

Koron laskeminen esimerkiksi 2,0 prosenttiin nostaa eron yli 27 000 euroon, jos tarkasteluaika on 30 vuotta.

Alla olevassa laskelmassa on laskettu vuokratontin ja omistustontin erot eri alkuoletuksilla.

Tonttivuokra vastikkeessa / kkKorko%VuosiaErotus
1005 %3018 628,16 €
1002 %3027 054,85 €
1005 %2015 152,53 €
2005 %3037 256,32 €

Vuokratontin ja omistustontin vertailussa on siis syytä huomioida, että mitä korkeampi on korko, sitä kannattavammalta omistustontti näyttää verrattuna vuokratonttiin. Myös tontinvuokran nousu ja vertailun tarkasteluajan nousu tekevät omistustontista kannattavamman.

Sitten on syytä huomata yksi tärkeä seikka: edellä esitetyt laskelmat eivät kerro, kumpi on asunnonostajalle parempi vaihtoehto, vuokratontti vai omistustontti. Vaikka osunnonostaja säästää omistustontin asunnossa hoitovastikkeessa, joutuu hän sitomaan asuntoon enemmän pääomia. Sillä on myös kustannuksensa.

Lisäksi kannattaa muistaa, että vuokratontilla kiinteistövero on omistustonttia halvempi, mikä tasoittaa eroa vastikkeessa, Juha Koistiainen toteaa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös