Markkinakommentit

Pienyhtiöillä vahva vuodenalku – jatkuuko voittokulku?

Pienten ja suurten yhtiöiden välinen tuottoero oli tammi-helmikuussa korkein yli 20 vuoteen.

Historiallisesti tarkasteltuna markkina-arvoltaan pieniin yhtiöihin sijoittaminen on tuonut suuria yhtiöitä korkeampia tuottoja osakemarkkinoilla. Niin kutsuttu pienyhtiöanomalia oli voimissaan eritysesti 1900-luvulla, mutta on sittemmin vaimentunut.

Kuluva vuosi on alkanut pienyhtiöiden ilotulituksella. Yhdysvaltojen seuratuin pienyhtiöindeksi Russell 2000 kallistui tammi-helmikuun aikana peräti 11,45 prosenttia. Samalla aikavälillä markkina-arvoltaan suuria yrityksiä sisältävä S&P 500 kohosi 1,47 prosenttia.

Miksi pienyhtiöt rokkaavat juuri nyt?

Pienyhtiöiden talous kestää keskimäärin suuria yhtiöitä huonommin matalasta talouskasvusta aiheutuvia karikkoja. Näin ollen pienyhtiöille otollisinta aikaa tuoton osalta on taantumaa seuraava orastava talouskasvu.

Taantuman aikana pienyhtiöiden tuotot jäävät keskimäärin markkinoita heikommiksi, joten lamaa seuraavien korkeiden tuottojen taustalla on osittain tuottoerojen tasaantuminen ja niiden keskiarvoistuminen.

Pienet yhtiöt ovat ketteriä reagoimaan suhdannevaihteluista aiheutuviin muutoksiin. Se auttaa niitä talouskasvun elpyessä. Lisäksi rahoituslaitosten luotonannon keventymisellä on taloustilanteen parantuessa positiivinen vaikutus erityisesti pieniin yhtiöihin.

Sijoittajat odottavat finanssipoliittisen elvytyksen hyödyttävän Yhdysvalloissa suhteellisesti enemmän pieniä yhtiöitä. COVID-19 pandemian selättäminen tukisi sekin vahvasti kotimarkkinoilla toimivia pienyhtiöitä.

Pienyhtiöissä on sekä arvo- että kasvuyhtiöitä. Nykymarkkinatilanne näyttäisi suosivan erityisesti pieniä arvoyhtiöitä, joiden arvostuskertoimissa on edelleen nousuvaraa talouden mahdollisesti elpyessä. 

Kasvuyhtiöiden kohdalla sitä vastoin riskinä on, että korot jatkavat nousuaan. Korkojen nousu on kuitenkin ainakin osittain jo hinnoiteltu, sen merkitystä ei siis kannata ”liikaa” osakevalinnassa painottaa. 

Kasvuyhtiöiden kohdalla analysoinnissa korostuvat kestävät kilpailuedut ja toisaalta toimialan kasvunäkymät suhteessa kilpailutilanteeseen.

Suurin voittaja on tänä vuonna ollut energiasektori

Pienistä amerikkalaisyhtiöistä erityisesti energiayhtiöt kallistuivat kuluvan vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana. Öljyn hinnan nousu siivitti ne 43,6 prosentin lentoon, jos mittarina käytetään S&P 600 -indeksin energiasektoria.

Myös kestokulutushyödykkeitä kuten autoja, vaatteita ja viihde-elektroniikkaa myyvillä yhtiöillä oli vahva tammi-helmikuu, sillä ne nousivat 25,3 prosenttia. Kyseiseen sektoriin lukeutuu myös WallStreetBetsin kiikarissa olleita yhtiöitä.

Vuodesta 2021 on kehkeytymässä pienyhtiöiden kultavuosi Yhdysvalloissa, kun sijoittajat etsivät vaihtoehtoja kalliisti arvostetuille teknojäteille.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös