Talouden trendit

Eduskunta pohtii lentoveroa – voisi nostaa lentämisen hintaa kymmenillä euroilla

Valtiovarainvaliokunnan verojaosto kertoo, että se on aloittanut lentoveroon liittyvän kansalaisaloitteen käsittelyn.

Kansalaisaloitteessa esitetään, että eduskunta ryhtyy lainvalmistelutoimenpiteisiin matkustajakohtaisen lentoveron säätämiseksi Suomessa.

Verojaosto pitää tärkeänä, että verotuksen roolista ja vaikutuksista lentoliikenteen päästöohjauksessa saadaan lisätietoa päätöksenteon taustalle. Tieto on tarpeen sekä kansallisia toimia harkitessa että EU-tason ja kansainvälisiin keskusteluihin osallistuessa.

Valtiovarainministeriön aloitteesta valtioneuvoston tutkimustoiminta aloittaa keväällä 2021 tutkimushankkeen Verotus lentoliikenteen päästöohjauksessa.

Tutkimuksen tuloksia on odotettavissa loppuvuodesta 2021. Verojaosto jatkaa kansalaisaloitteen käsittelyä tutkimustulosten valmistuttua.

Lentoveroa ajavan kansalaisaloitteen on allekirjoittanut yli 54 000 suomalaista. Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa. Tässä tapauksessa raja siis ylittyi.

Aloitteessa esitetään selvitettäväksi, voidaanko matkustajakohtaisen lentoveron suuruudessa ottaa huomioon erityyppisten lentojen ilmastovaikutukset ja voidaanko verotuottoja ohjata ympäristöpoliittisesti.

Kansalaisaloitteessa matkustajakohtaisen lentoveron tulisi määräytyä siten, että sillä saavutetaan mahdollisimman tehokas ympäristöpoliittinen ohjausvaikutus.

Kansalaisaloite perustelee vaatimustaan lentoverosta lentämisen ympäristövaikutuksilla.

Aloitteen mukaan lentäminen kiihdyttää ilmastonmuutosta, ja siksi tarvitaan myös taloudellisia ohjauskeinoja suomalaisten lentämisen vähentämiseksi.

”Lentoliikenne tuottaa hiilidioksidia erittäin paljon, koska yksikköpäästöt ovat suuret ja matkat pitkiä. Hiilidioksidin lisäksi vapautuu vesihöyryä ja muita päästöjä. Lentoliikenteen päästöt leviävät suoraan yläilmakehään, missä monien päästöjen ympäristövaikutukset voimistuvat. Kaiken kaikkiaan lentämisen lämpövaikutus on vähintään noin kaksinkertainen pelkkiin hiilidioksidipäästöihin verrattuna. Lentoliikenteen osuus ilmaston lämpenemisestä on noin 4 prosenttia. Lentämisen osuus yksittäisen suomalaisen hiilijalanjäljestä voi olla hyvinkin suuri”, perustelussa todetaan.

Kansalaisaloitteen mukaan lentäminen saa Suomessa erityiskohtelun verotuksessa.

”Lentäminen on Suomessa kuten suurimmassa osassa muutakin maailmaa lähes verovapaata. Veroja ei peritä esimerkiksi polttoaineesta eikä kansainvälisestä matkustamisesta. Lentokentillä ja koneissa on laajat valikoimat tax-free -tuotteita. Lentomatkailu on verotuksen suhteen ollut vapaamatkustaja muihin matkustustapoihin verrattuna”, aloitteessa todetaan.

Ruotsi otti huhtikuussa 2018 käyttöön lentoveron, joka kohdistuu matkustajaan, ja se vaihtelee matkan pituudesta riippuen. Euroiksi muutettuna vero on 6 – 40 euroa lentomatkustajaa kohden.

Kansalaisaloitteen mukaan lentoliikenteen kasvu on Ruotsissa pysähtynyt veron käyttöönoton jälkeen, tosin syitä voi olla muitakin.

Erilaisia lentoveroja on käytössä myös esimerkiksi Norjassa, Iso-Britanniassa, Saksassa ja Ranskassa.

Kansalaisaloitteen taustalla on Maan ystävät ry. Se on vuonna 1996 perustettu kansalaisjärjestö, joka kertoo toimivansa ekologisesti kestävämmän, oikeudenmukaisemman ja demokraattisemman maailman puolesta. Suomen Maan ystävät on osa kansainvälistä Friends of the Earth International -verkostoa. Järjestö on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös