Markkinakommentit

Sijoittajan tuloskauden askelmerkit – mihin kiinnitän huomiota?

Odotuksia paremman tulosraportin yhtiöt ovat tutkimusten mukaan yleensä seuraavien kuukausien voittajaosakkeita.

Kuluvan vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloskausi jatkuu tällä viikolla vilkkaana, kun suomalaisista pörssiyhtiöistä raportointivuorossa ovat muun muassa Nokian Renkaat, Sampo, Outokumpu ja Fortum.

Tuloskausi on tähän mennessä sujunut varsin vahvasti toteutuneiden lukujen valossa. Sijoittajien huomio on keskittynyt normaalia enemmän yhtiöiden näkymiin, joissa painoarvoa on saanut erityisesti kustannusinflaation mukanaan tuomat mahdolliset hinnoittelu- ja kannattavuushaasteet. Lisäksi pandemian aiheuttamat muutokset yhtiöiden työskentelytavoissa ovat olleet mielenkiinnon kohteena.

Sijoittajan näkökulmasta osakkeiden ostaminen ja myyminen tulosraporttien julkaisupäivänä on varsin riskipitoinen strategia, sillä kurssimuutokset tulospäivänä ovat yleensä merkittäviä suuntaan ja toiseen.

Sijoittaja voi kuitenkin tulosraporttien perusteella tehdä järkeviä pidemmän aikavälin muutoksia sijoitussalkkuun. 

Tulosraportin analysointi kannattaa aloittaa arvioimalla yhtiön liiketoiminnan kehitystä suhteessa odotuksiin. 

Mikäli tulosraportti ylitti selvästi analyytikoiden ennusteet, odotettavissa on todennäköisesti kurssikehityksen osalta momentumia, jota tukee analyytikoiden tulevat suositusnostot. Akateemisten tutkimusten mukaan osavuosikatsauskauden jälkeisten kuukausien voittajaosakkeet löytyvät yleensä positiivisen tulosyllätyksen tehneiden yhtiöiden joukosta. 

Odotuksia heikompia lukuja raportoineet ovat luonnollisesti päinvastaisessa tilanteessa, kun analyytikot todennäköisemmin laskevat sijoitussuosituksia.

Sijoittajan kannattaa analysoida myös syyt odotuksia vahvempien tai heikompien lukujen taustalla. Jos syy on luonteeltaan tilapäinen, se ei välttämättä riitä perusteluksi muuttaa näkemystä. Sitä vastoin pidempiaikaiset positiiviset tai negatiiviset muutokset yhtiön liiketoiminnassa antavat yleensä aihetta joko harkita osakkeen ostamista tai myymistä.

Yhtiön oma ohjeistus tulevasta on sijoittajan yksi tärkeimmistä tulosraportin anneista. Välillä sijoittajien mielenkiinto on jopa enemmän yhtiön näkymissä kuin toteutuneissa luvuissa. Se pätee varsinkin silloin, kun yhtiön tilanteessa odotetaan markkinoilla käännettä, tai odotuksia heikommat tai paremmat luvut johtuivat tilapäisestä tekijästä.

Yhtiöiden välillä on suuria eroja ohjeistuksen antamisen suhteen. Osa yhtiöistä on tarkoituksella vuodesta toiseen konservatiivisempia kuin toiset, jolloin yhtiön oman ohjeistuksen ylittäminen on todennäköisempää. Yhtiön antaman ohjeistuksen lisäksi sijoittajan kannattaa analysoida kilpailijoiden kommunikoimat näkymät ja verrata niitä keskenään. Kilpailijoiden näkymät kertovat paljon toimialan kilpailutilanteesta ja kasvuodotuksista.

Lopuksi tulosraportin johtopäätöksiä peilataan suhteessa omaan näkemykseen yhtiöstä ennen tulosraporttia. Johtopäätösten perusteella sijoittajan tulisi miettiä, onko yhtiön osake uuden tiedon perusteella houkutteleva sijoituskohde jatkossa ja pyrkiä välttämään peruutuspeiliin tuijottamista. Uuden informaation ja sen aiheuttamia arvostustasomuutoksia tulisi verrata myös suhteessa yhtiön ja kilpailijoiden toteutuneisiin ja odotettuihin arvostuskertoimiin.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös