Rahoitusteoriaa

Nämä talouden indikaattorit ennustavat osakemarkkinoiden tulevia tuottoja

Tuoreen tutkimuksen mukaan tietyillä talouden muuttujilla on merkittävä vaikutus osakemarkkinoiden arvostustasoon ja tuottokehitykseen.

Yalen professori Robert Shillerin ja Harvardin professori John Campbellin vuonna 1998 tunnetuksi tekemän sykleistä oikaistun 10 vuoden aikaväliltä lasketun P/E-luvun (CAPE) on huomattu selittävän osakemarkkinoiden tulevia tuottoja. 

Osakeindeksien arvostustason arvioinnissa käytettävä CAPE lasketaan jakamalla osakeindeksin  yhtiöiden osakekurssit niiden toteutuneen 10 vuoden inflaatiolla oikaistujen osakekohtaisten tulosten keskiarvolla. 

Historiallista keskiarvoa selvästi korkeampi CAPE on vuosien saatossa tarkoittanut keskimääräistä heikompia tulevia tuottoja seuraavalle 10 vuodelle ja vastaavasti matalampi CAPE keskimääräistä korkeampia tuottoja. CAPEn perusteella on ollut haastavaa arvioida tulevia tuottoja viimeisen 20 vuoden aikana, sillä CAPE on ollut lähes aina historiallista keskiarvoa korkeammalla tasolla.

Sijoittajat ovat yleisesti ottaen sitä mieltä, että CAPEa kannattaisi uudistaa, jotta se huomioisi paremmin nykyisen taloustilanteen ja tuottaisi tarkempia ennusteita. CAPEn mallintamisessa onnistui Otto Waser R & A Group Research & Asset Managementista. Waser rakensi kuluvana vuonna 2021 julkaistussa tutkimuksessa (Modelling the Shiller CAPE Ratio, Mean Reversion, and Return Forecasts) mallin, joka selittää 90 prosenttia CAPEn vaihtelusta aikavälillä kesäkuusta 1957 kesäkuuhun 2017.

Aluksi Waser analysoi talouden indikaattorien vaikutusta arvostustasoon ja sen myötä tuleviin osaketuottoihin. Hän huomasi, että muutoksia CAPEssa onnistuu tilastollisesti merkittävästi ja peräti 90 prosenttisesti selittämään inflaatio, bruttokansantuotteen volatiliteetti eli taloussyklien muutokset sekä työttömyysaste. 

Inflaatiolla, BKT:n volatiliteetilla ja työttömyysasteella on negatiivinen korrelaatio CAPEn kanssa. Eniten arvostustasojen vaihtelua näyttävät selittävän tekijöistä inflaatio ja bruttokansantuotteen volatiliteetti.

Yleisesti ottaen tutkimustuloksista voidaan todeta, että osakemarkkinoiden arvostustaso on korkealla ja sen myötä osakekurssit kallistuneet eniten tilanteessa, jossa inflaatio ja työttömyysaste on matala ja muutokset taloussykleissä ovat vähäisiä.

Miten sijoittaja voi hyödyntää tutkimustuloksia? Sijoittajan kannattaa keskittyä analysoimaan absoluuttisen arvostustason lisäksi talouden suuntaa ja talouden tekijöistä inflaatiota, BKT:n volatiliteettia ja työttömyysastetta.

CAPEn tasoa voi myös peilata suhteessa mainittuihin talouden muuttujiin ja analysoida osakemarkkinoiden arvostustasoa suhteessa sen hetkiseen taloustilanteeseen. Lisäksi tutkimustuloksien pohjalta on helpompi muodostaa tuottotavoite, joka on linjassa kyseisten talouden muuttujiin liittyvän näkemyksen kanssa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös