Sijoitusuutiset

Finanssivalvonta: Privanet Securities menettää toimilupansa, taustalla useita vakavia laiminlyöntejä ja rikkomuksia

Finanssivalvonta peruuttaa Privanet Securities Oy:n sijoituspalveluyrityksen toimiluvan välittömästi. Yhtiö on ollut Finanssivalvonnan hampaissa jo pitkään.

Tiedotteessaan Finanssivalvonta (FIVA) kertoo, että se on päättänyt peruuttaa Privanet Securities Oy:n sijoituspalveluyrityksen toimiluvan havaittuaan Privanetin toiminnassa useita vakavia laiminlyöntejä ja rikkomuksia. FIVA:n mukaan Privanet ei ryhtynyt riittäviin korjaaviin toimenpiteisiin Finanssivalvonnan asetettua asiamiehen valvomaan Privanetin toimintaa 11.3.2021.

Lisäksi Finanssivalvonta teki uusia havaintoja rikkomuksista asiamiehen asettamisen jälkeen.

Finanssivalvonnasta annetun lain 26. pykälän mukaan Finanssivalvonta voi perua valvottavan toimiluvan, jos toimiluvan myöntämiselle säädettyjä olennaisia edellytyksiä ei enää ole, tai jos valvottavan toiminnassa on olennaisesti rikottu finanssimarkkinoita koskevia säännöksiä.

Päätös toimiluvan peruuttamisesta perustuu arvioon Privanetin kokonaistilanteesta. Privanetin toimintaa ei ole kokonaisuutena arvioiden järjestetty sijoituspalvelulain mukaan sen liiketoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen luotettavalla tavalla.

FIVA:n mukaan päätöksen taustalla on se, että Privanet ei ole ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin korjatakseen asiamiehen asettamisen perusteena olleita laiminlyöntejä. Privanet ei myöskään ollut tunnistanut ja ehkäissyt liiketoimintaansa olennaisesti liittyviä eturistiriitatilanteita, kun se välitti arvopapereita emoyhtiönsä tai lähipiirinsä lukuun.

Privanet Securities harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin. Privanet Securities ei ole enää osa First North -pörssiin listattua Privanet Group Oyj konsernia.

Eturistiriitatilanteiden synnyttyä yhtiö ei FIFA:n mukaan kohdellut asiakkaitaan hyvän tavan mukaisesti ja antanut tietoja eturistiriitatilanteiden luonteesta tai syistä.

Finanssivalvonta oli puuttunut vastaaviin laiminlyönteihin jo aiemmissa Privanet-konsernille antamissaan päätöksissä. Privanet ei ollut huomioinut sen emoyhtiön sijoitusomaisuuden arvostamiseen liittyviä puutteita sen vakavaraisuuteen liittyvien riskien hallinnassa.

Lisäksi Finanssivalvonta havaitsi laiminlyöntejä Privanetin hallintomenettelyissä.

Finanssivalvonta katsoo, että asiamiehen asettamisella ei voida turvata Privanetin toimiluvan myöntämiselle säädettyjä olennaisia edellytyksiä. Näin ollen Privanetin toimiluvan peruuttaminen on oikeasuhtainen ja välttämätön toimi asiakkaansuojan ja finanssimarkkinoiden luottamuksen varmistamiseksi.

Finanssivalvonnan päätös ei edellytä Privanetin asiakkailta toimenpiteitä. Privanetin tulee palauttaa hallussaan olevat asiakasvarat ja päättää asiakkaisiin kohdistuvat vastuunsa, kuten selvittää avoimet arvopaperikaupat, 16.7.2021 mennessä.

Finanssivalvonnan päätös ei ole vielä lainvoimainen. Privanetilla on oikeus valittaa päätöksestä 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon. Tieto päätöksen lainvoimaisuudesta on saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.

Privanet joutui Finanssivalvonnan hampaisiin tämän vuoden toukokuussa, kun Finanssivalvonta kertoi aloittaneensa hallintolain mukaisen kuulemismenettelyn Privanet Securities Oy:n toimiluvan peruuttamisesta.

Viime maaliskuussa Finanssivalvonta asetti asiamiehen valvomaan Privanet Securitiesin toimintaa. Fiva havaitsi yhtiön toiminnassa useita laiminlyöntejä sääntelyn noudattamisessa vuosina 2019 – 2020.

Vuoden 2020 heinäkuussa puolestaan Finanssivalvonta määräsi Privanet Groupin tytäryhtiölle, sijoituspalveluyritys Privanet Capital Markets Oy:lle 450 000 euron seuraamusmaksun ja antoi julkisen varoituksen useista rikkomuksista ja laiminlyönneistä arvopaperimarkkinalain ja sijoituspalvelulain noudattamisessa. Rikkomukset ja laiminlyönnit liittyivät Lapis-yhtiöiden (Lapis Rakennus Holding Oy ja Lapis Rakennus Oy) osakkeista ja velkasitoumuksista annettuihin virheellisiin ja puutteellisiin tietoihin sekä eturistiriitatilanteiden hallintaan vuosina 2015−2017.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös