Talouden trendit

Suomeen rakennetaan oluen mäskiä energianaan hyödyntävä biokaasulaitos

Hartwall ja Lahti Energia rakentavat Lahteen uuden kiertotalouteen perustuvan biokaasulaitoksen, jossa valmistetaan biokaasua oluen panemisessa syntyvästä mäskistä.

Juomavalmistaja Hartwall kertoo tiedotteessaan, että se onon sitoutunut hiilineutraaliin tuotantoon vuoden 2023 aikana ja biokaasulaitos on ratkaiseva askel kohti nollapäästöjä.

Hartwallin panimon pihalle Lahdessa nousee poikkeuksellinen biokaasulaitos, jonka toiminta perustuu puhtaasti kiertotaloudelle ja panimon raaka-aineille.

”Kaasua valmistetaan lahtelaisella yhteistyöllä oluen panemisesta ylijäävästä mäskistä. Raaka-aineet kulkevat tehokkaasti pellolta panimolle ja takaisin: biokaasun valmistamisesta yli jäävä aines palautetaan pellolle ravitsemaan ohrasatoa. Kypsä mallastettu ohra päätyy takaisin maltaana olutkattilaan. Hartwall on sitoutunut hiilineutraaliin tuotantoon vuoden 2023 aikana ja biokaasulaitos mahdollistaa kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamisen”, kertoo Hartwallin tuotanto- ja toimitusketjujohtaja Tomi Korte.

Hartwallilla tullaan saavuttamaan hiilineutraali tuotanto uudistamalla teknologiaa ja siirtymällä uusiutuvan energian käyttöön tuotannossa. Paljon on jo saavutettu.

”Jo nyt kaikki käyttämämme sähkö on päästötöntä, kaukolämpö saadaan uusiutuvista lähteistä ja energia virtaa fiksusti panimon sisällä. Esimerkiksi koko panimoa lämmitetään kierrätetyllä lämmöllä, joka on otettu talteen tuotantolaitteiden synnyttämästä lämpöenergiasta”, Korte summaa.

Kiertotalous luo tulevaisuuden energiaa

Hartwall ja Lahti Energia ovat solmineet esisopimuksen biokaasulaitoksen rakentamisesta. Rakennustöiden on määrä käynnistyä loppuvuodesta ja laitos on suunnitelmissa ottaa käyttöön vuoden 2023 alussa. Hankkeelle haetaan energiatukea.

”Olemme tehneet Hartwallin kanssa tiivistä yhteystyötä vuosien ajan, ja tämä on suurin yhteinen projektimme koskaan. Omassa lämmön- ja sähköntuotannossamme olemme jo siirtyneet lähes 100 prosenttisesti uusiutuviin tai kiertotalouteen perustuviin energialähteisiin. Hartwallin kanssa yhdessä suunniteltu biokaasulaitos on loistoesimerkki tulevaisuuden energiantuotannosta – se on maailman mittakaavassakin poikkeuksellisen edistynyt”, kertoo Lahti Energian toimitusjohtaja Jouni Haikarainen.

Biokaasulaitoksella arvioidaan tuotettavan 12 gigawattituntia vuodessa. Määrä vastaa melkein 650 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. Tällä katetaan suurin osa koko Hartwallin kaasuntarpeesta, joka on noin 70 prosenttia Hartwallin vuotuisesta lämpöenergian käytöstä.

Uusiutuvan biokaasun lisäksi Hartwallille tullaan tuottamaan energiaa Kujalan käytöstä poistetun kaatopaikan kaasuja hyödyntämällä.

”Kokonaisuus on suunniteltu tarkasti tälle paikalle – saamme hyötykäyttöön niin Kujalan vanhan kaatopaikan vapauttamat kaasut, kuin Hartwallin tuotantolaitoksen jätevesien lämpöenergian”, Haikarainen kertoo.

Käyttöön otetaan myös uusi sähkökattila, jolla tuotetaan osa Hartwallin tarvitsemasta höyrystä maakaasun sijaan.

Mitä on biokaasu?

Suomen Biokierto & Biokaasu ry kertoo sivuillaan, että biokaasu on kaasuseos, joka sisältää tavallisesti 40-70 prosenttia metaania, noin 30-60 prosenttia hiilidioksidia ja hyvin pieninä pitoisuuksina muun muassa rikkiyhdisteitä.

Yhdistyksen mukaan biokaasu on arvokas, uusiutuva biopolttoaine ja energialähde, jonka ympäristöedut ovat huomattavat. Biokaasua hyödynnetään lämmön- ja sähköntuotannossa ja siitä voidaan jalostaa myös ajoneuvojen polttoainetta.

Metaani on vapaasti ilmakehään päästessään preäti 20-70 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu. Muodostuvan biokaasun talteenotolla ja hyötykäytöllä voidaan siten merkittävästi vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä, yhdistys toteaa.

Biokaasun tuottamiseen kontrolloidusti on olemassa useita erilaisia teknisiä vaihtoehtoja, kuten biokaasureaktorit tai biokaasun keräys kaatopaikoilta pumppaamalla.

Hallitus haluaa vahvistaa biokaasin käyttöä liikenteessä

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä julkaisi tammikuussa 2020 kansallisen biokaasuohjelman, joka vahvistaa biokaasun roolia erityisesti liikenteen päästöjen vähentämisessä.

Biokaasuohjelma listaa useita merkittäviä toimenpiteitä, joiden toteuttaminen nykyisen hallituskauden aikana parantaisi biokaasun kilpailukykyä jatkossa. Biokaasuohjelmaa oli koostamassa laaja joukko eri ministeriöitä ja asiantuntijoita. Gasum oli mukana työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa työryhmässä asiantuntijajäsenenä.

Biokaasuohjelman toimeenpanosuunnitelmassa biokaasun rooli liikenteen päästöjen vähentämisessä nähdään merkittävänä.

Suunnitelman mukaan biokaasun jakeluverkostoa tulee kasvattaa ja vuodelle 2030 asetettua tavoitetta 50 000 kaasuajoneuvosta tulee tarkastella ylöspäin. Suunnitelmassa todetaan hallitusohjelman mukaisesti, että kestävästi tuotettu biokaasu sisällytetään biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen piiriin. Tätä ennen tullaan kuitenkin tekemään selvityksiä jakeluvelvoitteen mahdollisesti mukanaan tuomista verovaikutuksista. 

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan biokaasun tuotanto ja käyttö edistävät liikenteen päästöjen vähenemistä sekä maatalouden ravinnekierron tehostumista.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös