Yritysuutiset

Lääkintäteknologiafirma Nexstim kiitää pörssissä – liikevaihto kasvoi 83 prosenttia

Helsingin pörssin pienyhtiö ylsi historiansa parhaaseen tuloskauteen kaikilla mittareilla.

Helsingin pörssiin listattu Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys, jonka kehittämä neuronavigoiva TMS-teknologia-alusta mahdollistaa potilaiden yksilöllisen hoidon ja diagnostiikan vaikeissa aivosairauksissa ja -häiriössä.

Nexstim tarjoaa ratkaisuja noninvasiiviseen eli kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon diagnostiikka- ja terapiasovelluksilla.

Yhtiö perustettiin vuonna 2000, kun se irrotettiin Teknillisen korkeakoulun eli nykyisen Aalto-yliopiston tutkimusprojektista. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla

Yhtiöllä on kaksi liiketoiminta-aluetta: diagnostiikka ja terapia.

Diagnostiikkaliiketoiminnassa Nexstimin kehittämä NBS-laitteisto on ainoa CE-merkitty ja Yhdysvaltojen lääkelupaviranomaisen FDA:n hyväksymä noninvasiivinen ratkaisu aivojen liikeaivokuoren kartoitukseen ennen aivosyöpäleikkausta.

NBS-laitteisto auttaa kirurgeja valmistautumaan entistä paremmin ja toimimaan entistä aktiivisemmin kasvaimen poistamiseksi, kun aivojen puhealueet ja liikeaivokuori voidaan kartoittaa tarkasti ennen leikkausta.

Terapialiiketoiminnassa Nexstimin NBT-laitteisto perustuu kallon läpäisevään magneettiseen stimulointiteknologiaan, jolla aivoja voidaan stimuloida yksilöllisesti, tarkasti, toistettavasti ja noninvasiivisesti. NBT-laitteistolla on CE-merkintä käytöstä masennuksen ja kroonisen kivun hoidossa.

Kovaa kasvua, tulos silti yhä tappiolla

Yhtiö julkisti tammi-kesäkuun tulosraporttinsa perjantaina, joka tarjosi häikäiseviä kasvulukuja. Sekä liikevaihto, liiketulos ja katsantokauden tulos olivat uusia ennätyksiä.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 3,0 miljoonaan euroon vuoden 2021 ensimmäisellä puolivuotiskaudella, kun vuosi sitten vertailukaudella liikevaihto oli 1,6 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli siis peräti 83 prosenttia.

Liiketulos pysyi kuitenkin tappiolla 0,9 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten tappio oli 1,8 miljoonaa.

Toimitusjohtaja Mikko Karvinen kertoo, että Nexstimin ensimmäinen vuosipuolisko oli ennätyksellisen nopean kasvun aikaa.

”Kasvuvauhti oli erityisen nopeaa johtuen osittain vuonna 2020 saatujen laitteistotilausten toimituksista katsauskauden aikana. Kokonaisliikevaihdosta laitteistomyynnin osuus oli 1,6 (0,6) miljoonaa euroa, jossa kasvua 186,6 %”, Karvinen toteaa.

Karvisen mukaan vuosi 2021 käynnistyi myynnin kasvun vauhdittamiseen kohdennetulla investoinneilla, samalla kun yhtiö keskittyi edelleen nykyisen NBS- ja NBT -laitteistojen asiakaskunnan palveluliiketoiminnan turvaamiseen sekä asennettujen laitteiden käyttöasteen nostamiseen.

”Olen äärimmäisen tyytyväinen siitä, että kasvuvauhdin on mahdollistanut erityisesti vahva uuslaitteistomyynti Diagnostiikkaliiketoiminnassa (NBS) leikkausta edeltävässä aivojen kartoituksessa sekä hyvin kehittynyt jatkuvan liikevaihdon kasvu Terapialiiketoiminnassa (NBT®)”, toimitusjohtaja toteaa.

Yhtiön diagnostiikkaliiketoiminta oli sille merkittävä tulonlähde katsauskaudella, ja sen liikevaihto kasvoi 96 prosenttia ollen 1,8 miljoonaa euroa. Karvisen mukaan koronapandemiasta huolimatta Nexstim toimitimme seitsemän uutta diagnostiikkalaitteistoa katsauskauden aikana.

Ensimmäisen vuosipuoliskon 2021 aikana yhtiön terapialiiketoiminta kärsi hieman enemmän pandemian vaikutuksista lähinnä paikallisten liikkumisrajoitusten vähentäessä potilaiden halukkuutta ja mahdollisuuksia hakeutua hoitoon. Näistä kielteisistä vaikutuksista huolimatta terapialiiketoiminnan liikevaihto kasvoi 67 prosenttia ensimmäisen vuosipuoliskon 2021 aikana ja oli 1,2 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon näkymät myönteiset

Nexstimin kassavarat olivat kesäkuun lopussa yhteensä 6,7 miljoonaa euroa. Ensimmäisen vuosipuoliskon 2021 aikana liiketoiminnan rahavirta oli -1,9 miljoonaa euroa, kun se oli -1,6 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Yhtiön mukaan liiketoiminnan rahavirran heikkeneminen johtui lähinnä mittavista kertaluonteisista koronapandemiaan liittyvistä säästötoimista vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Liiketoiminnan ja kasvustrategian edistämisen rahoittamista varten Nexstim keräsi vuoden 2021 kevään merkintäoikeusannissa yhteensä 6,6 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Anti ylimerkittiin.

Yhtiö odottaa liiketoimintaennusteiden perusteella, että vuonna 2021 yhtiön liikevaihto jatkaa kasvua ja että tilikauden tulos on tappiollinen. Nexstimin katsauskauden aikana päivittämän strategian vuosien 2021–2024 painopistealueena on kannattava kasvu molemmissa liiketoiminnoissa.

Lääkintäteknologiayrityksen tulosraportti oli mannaa sijoittajille. Nexstimin osakekurssi oli lähes 19 prosentin nousussa Helsingin pörssissä noin kello 14.20.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös