Yrittäjyys

Yllättävä tutkimustulos: Talousajattelu on monen johtajan kompastuskivi

Johtajan ajattelu taloudesta saattaa olla haitallinen, esittää väitöskirjatutkija Pasi Aaltola.

 Pasi Aaltola, Jyväskylän yliopiston liikkeenjohdon Executive MBA –koulutuksen vastaava johtaja.

Talousasioiden ajattelu kokonaisuutena on yllättäen monen johtajan kompastuskivi. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan jokaisen johtajan pitäisi tulla tietoisemmaksi omasta taloudellisesta ajattelutavastaan.

Hyötyjen lisäksi johtajan tulisi tunnistaa myös siihen liittyvät riskit. Liian vahva taloudellinen ohjaus saattaa kääntyä itseään vastaan, ja rajoittaa strategista ajattelua sekä liiketoiminnan kehittämistä. Näin väittää KTM Pasi Aaltola, joka on tutkinut väitöskirjassaan taloudellista ajattelua johtamistyössä.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että talousasiat ovat moniulotteinen ja huomattavasti laajempi kokonaisuus, kuin pelkästään organisaation tuottama numerotieto ja raportit. Tutkimuksessa muodostettiin johtajan malli talouden maailmankuvan jäsentämisen avuksi.

”Johtajan on olennaista ymmärtää koko kuva organisaation ansaintalogiikasta sen taloudellisen menestyksen varmistaviin johtamistoimenpiteisiin saakka. Lisäksi omien kokemusten kautta rakentuneesta taloudellisesta mindsetistä olisi tärkeää tulla entistä tietoisemmaksi”, Aaltola toteaa.

Tutkimuksen tulokset ja niistä muodostetut viitekehykset auttavat johtajia hahmottamaan oman työnsä talousasioiden maailmankuvaa, arvioimaan talouden käyttöä strategisessa päätöksenteossa ja liiketoiminnan kehittämisessä, sekä jatkuvasti kehittämään omaa taloudellista ajattelutapaansa.

Strategiatyössä talousanalyysit puuttuvat

Aaltola työskentelee Jyväskylän yliopiston liikkeenjohdon Executive MBA –koulutuksen vastaavana johtajana. Tutkimuksen aihe nousi esiin käytännön kokemuksen kautta, syventävästä johtajakoulutuksesta kokeneiden ammattilaisten kanssa.

”Koulutusohjelman lopuksi laaditaan lopputyö, joka varsin usein on strategiasuunnitelma oman organisaation liiketoiminnan kehittämiseksi. Mielenkiintoinen havainto oli, että talouden viitekehykset ja analyysit loistivat tyypillisesti poissaolollaan. Miksi juuri talouden opiskelu oli kokeneille johtajille usein se erityisen haastava osa-alue?”

Tutkimukseen osallistui 91 kokenutta, EMBA-koulutukseen osallistunutta suomalaista johtajaa. Aineisto koostui tutkimushaastattelujen lisäksi johtajien strategiasuunnitelmista sekä heidän tuottamastaan taloutta ja strategiaa käsittelevästä ainutlaatuisesta kirjallisesta ja visuaalisesta materiaalista.

Liiallinen talousajattelu voi olla myös haitallista

Tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti talouden roolia johtajien strategisessa ajattelussa ja liiketoiminnan kehitystyössä. Tuloksissa jäsennettiin ensimmäistä kertaa talouden hyötyjen lisäksi myös sen haittoja johtajan strategisessa ajattelussa.

”Tulokset kuvaavat talouden paradoksaalista luonnetta johtajan työn yhteydessä. Liian tiukka taloudellinen ohjaus voi kaventaa johtajien strategista ajattelua ja altistaa organisaation liialliselle varovaisuudelle strategisissa kokeiluissaan”.

Strategisen päätöksenteon lisäksi tutkimus pureutui myös jo meneillään olevan liiketoiminnan kehitystyön taloudelliseen ohjaamiseen organisaatioissa ja tuotti mallin strategisen kehitystyön ohjaamiseksi. Etenkin uusien liiketoimintamallien kehitystyötä tulisi arvioida suhteessa yrityksen strategiaan sekä vuorovaikutteisen ja kokeilevan asiakastestauksen kautta.

KTM Pasi Aaltolan laskentatoimen väitöskirja ”The financial mindset in managerial work: Strategic roles of accounting” tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa 3.9.2021. Aaltola työskentelee Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun EMBA-koulutuksesta vastaavana johtajana ja toimii useiden yritysten hallituksissa. 

Väitöstilaisuus pidetään 3.9.2021 kello 12-16.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös