Yritysuutiset

Stora Enso löi pöytään huikeat tulosluvut

Kolmannella vuosineljänneksellä metsäyhtiön operatiivinen liiketulos yli kaksinkertaistui viime vuodesta.

Stora Enson liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 23,9 prosenttia ja oli 2 577 miljoonaa euroa. Kasvu johtui korkeammista hinnoista ja suuremmista toimituksista.

Operatiivinen liiketulos nousi viime vuoden 175 miljoonasta eurosta 410 miljoonaan euroon korkeampien volyymien ja hintojen ansiosta. Myös vertailukauden alhaiset luvut selittävät tuloskasvua. Vaikutus näkyi erityisesti Biomaterials-, Wood Products- ja Packaging Materials -divisioonissa. Analyytikoiden konsensusennuste oli 371 miljoonan euron liiketulos.

Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky kertoo, että operatiivisen liiketuloksen voimakas nousu on seurausta niin strategian toteutuksesta kuin markkinoiden vahvuudesta.

”Olemme kohdistaneet strategiset toimenpiteet liiketoiminnan keskeisiin kasvualueisiin ja näin luoneet vahvan pohjan vastuullisen kannattavuuden parantamiseen”, Bresky toteaa.

Stora Enson Packaging Materials- ja Wood Products -divisioonien liikevaihdot ylsivät kolmannen neljänneksen kaikkien aikojen ennätykseen, vahvistaen näin entisestään vahvaa asemaa näissä segmenteissä. Packaging Solutions -divisioonan neljännes oli niin ikään hyvä vakiintuneen liiketoiminnan osalta, ja myös uusien skaalautuvien innovaatioiden ja palvelujen myynti pääsi vauhtiin.

Biomaterials-divisioonan liikevaihto kohosi kolmannen neljänneksen kaikkien aikojen ennätykseen, mutta maailmanlaajuiset logistiset häiriöt kumosivat osittain korkeampien hintojen vaikutusta, Bresky kertoo.

Stora Enson metsäomaisuutemme tuotto on hyvä ja suuremmat puutoimitukset ja korkeammat hinnat kasvattivat liikevaihtoa.

Breskyn mukaan Paper-divisioonan neljännekseen vaikuttivat merkittävästi Kvarnsvedenin ja Veitsiluodon tehtaiden rakenteellisista syistä johtuvat sulkemiset. Kun Paper-divisioonan uudelleenjärjestely saadaan päätökseen, sen osuus konsernin liikevaihdosta on noin 10 prosenttia.

”Jo nyt on nähtävissä divisioonan jäljelle jäävän liiketoiminnan parantunut kilpailukyky”, toimitusjohtaja kertoo.

Stora Enso kertoi tänään myös kartonkituotannon laajentamisesta Ruotsin Skoghallissa. Lähes 100 miljoonan euron investointi antaa mahdollisuuden vastata neste- ja elintarvikepakkausten kasvavaan kysyntään.

Yhtiö päätti aloittaa arvioinnin myös Oulun tehtaan toisen koneen muuntamisesta pakkauskartongin tuotantolinjaksi.

”Oulun hiljattain käynnistyneen, korkealaatuista kraftlineria valmistavan koneen ylösajo on ollut onnistunut ja tuotteen vastaanotto markkinoilla hyvä. Olemme siis vakuuttuneet siitä, että kannattaa uudelleenarvioida toisenkin koneen muuntaminen pakkauskartongin tuotantolinjaksi. Vastuullisten pakkausten pitkän aikavälin kysyntä näyttää vahvalta”, Bresky toteaa.

Taloudellinen toimeliaisuus on pysynyt vilkkaana maailmanlaajuisesti ja Stora Enson tuotteiden kysyntä keskeisissä segmenteissä on pysynyt hyvänä.

Yhtioön koko vuotta 2021 koskevat näkymät ovat edelleen aikaisemmin annetun ohjeistuksen mukaiset. Vuoden 2021 operatiivisen liiketuloksen Stora Enso arvioi olevan vuoden 2020 operatiivista liiketulosta korkeampi.

Stora Enson Q3/2021 verrattuna Q3/2020

 • Liikevaihto kasvoi 23,9 % ja oli 2 577 (2 079) milj. euroa korkeampien hintojen ja suurempien toimitusten vuoksi.
 • Operatiivinen liiketulos nousi 410 (175) milj. euroon korkeampien volyymien ja hintojen ansiosta. Vaikutus näkyi erityisesti Biomaterials-, Wood Products- ja Packaging Materials -divisioonissa.
 • Operatiivinen liiketulosprosentti nousi 15,9 %:iin (8,4 %).
 • IFRS-liiketulos nousi 386 (145) milj. euroon.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,38 (0,11) euroa, ja osakekohtainen tulos ilman käyvän arvon muutoksia oli 0,37 (0,12) euroa.
 • Vahva liiketoiminnan rahavirta oli 485 (399) milj. euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 347 (250) milj. euroa.
 • Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan oli 1,4 (2,4). Tavoite on alle 2,0.
 • Operatiivinen ROCE ilman Forest-divisioonaa nousi 20,0 %:iin (7,8 %) ja ylitti selvästi pitkän aikavälin tavoitetason, joka on yli 13 %.

Strategian toteutuksen eteneminen

 • Stora Enso investoi 97 milj. euroa kartonkituotannon laajentamiseen Skoghallin tehtaalla Ruotsissa tukeakseen kannattavaa kasvua korkealaatuisten pakkauskartonkien loppukäyttökohteissa. Kannattavuusselvityksen tuloksena Stora Enso on päättänyt olla toteuttamatta alun perin suunniteltua sellukapasiteetin lisäystä.
 • Koska Oulun tehtaan muunnos elintarvikepakkauksiin suunnatun kraftlinerin tuotantoon onnistui hyvin, Stora Enso käynnistää kannattavuusselvityksen tehtaan toisen, tällä hetkellä käytöstä poistetun linjan muuntamisesta pakkauskartonkilinjaksi.
 • Stora Enso on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen tarjota vuoteen 2050 mennessä uudistavia ratkaisuja, jotka ovat muun muassa täysin uusiutuvia ja kiertotalouteen suunniteltuja. Konserni julkaisi myös uudet, vuoteen 2030 ulottuvat vastuullisuustavoitteensa.
 • Akkuteollisuuden tarpeisiin vastaavan puupohjaisen hiilimateriaalin, Lignode® by Stora Enson, pilottituotannon ylösajo on sujunut suunnitelmien mukaisesti ja sopivien yhteistyökumppaneiden hakeminen etenee.
 • Paperintuotanto Veitsiluodon ja Kvarnsvedenin tehtailla päättyi syyskuun lopussa.
 • Sachsenin paperitehdas Saksassa myytiin Model Groupille.
 • Stora Enso hajauttaa liiketoimintamalliaan. Tämä vahvistaa strategian toteuttamista ja asiakaslähtöisyyttä, antaa enemmän toimivaltaa liiketoiminnoille, tehostaa liiketoimintakohtaisia prosesseja ja tukee tehokkuuden kulttuuria. Kevennetyt konsernitoiminnot keskittyvät strategian mukaiseen toimintaan ja synergioiden laajamittaiseen hyödyntämiseen.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös