Sijoitusuutiset

Uusi SPAC-yhtiö nousee pörssiin ankkuriomistajien voimin

Lifeline SPAC I Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti.

Lifeline SPAC I on laskenut liikkeeseen yhteensä 10 miljoonaa yhtiön uutta A-sarjan osaketta sijoittajille listautumisannissa 10 euron osakekohtaiseen hintaan. Lifeline SPAC I saa listautumisannista 100 miljoonan euron bruttovarat.

SPAC-yhtiö on vain yritysostoa ja listautumista varten perustettu yhtiö. Sen ainoa tehtävä on löytää ja ostaa lupaava yritys ja listata se pörssiin. SPAC-yhtiöllä ei siis ole varsinaista omaa liiketoimintaa, vaan se on perustettu ostamaan toinen yhtiö pörssilistautumisen kautta. Mikäli yhtiö ei saa toteutettua yritysostoa päätökseen tyypillisesti enintään 24–36 kuukauden aikarajassa SPAC-yhtiön omasta listautumisesta, SPAC-yhtiö tullaan lakkauttamaan.

SPAC-yhtiöt ovat tulleet jäädäkseen. Ne tarjoavat uusia listautumismahdollisuuksia esimerkiksi terveysteknologiayhtiöille.

SPAC-listautuminen on kaksivaiheinen prosessi. Ensin sponsori listaa pörssiin yrityksen, jolla ei ole liiketoimintaa. Listautumisesta kerätyllä pääomalla sponsori sitten ostaa yksityisiltä markkinoilta yrityksen. Tämän jälkeen kohdeyhdistys sulautetaan julkisen kaupankäynnin kohteena oleva SPAC:in kanssa.

SPAC-yhtiön listaaminen toimii vaihtoehtona perinteiselle listautumisprosessille, jolloin SPAC-yhtiö tarjoaa yritysoston kohteelle listausrungon, jolla kohdeyhtiö pääsee välittömästi pääomamarkkinoille. Samalla sijoitusmuoto tarjoaa pääomaa tarvitseville yhtiöille mahdollisuuden hyödyntää SPAC-yhtiön resursseja ja SPAC-yhtiön johdon kokemusta toiminnan laajentamisesta, kehittämisestä ja kannattavuuden lisäämisestä.

Yhteensä 400 000 yleisöannissa tarjottua osaketta kohdennetaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, ja yhteensä 9,6 miljoonaa instituutioannin tarjottavaa osaketta kohdennetaan institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti.

Useita ankkurisijoittajia

Lifeline SPAC I -yhtiön merkittävän osan Instituutioantia muodostivat tietyt ankkurisijoittajat, jotka olivat ennen listautumisantia antaneet merkintäsitoumukset yhteensä lähes 69 miljoonasta eurosta. Ankkurisijoittajia ovat Ahlström Invest B.V., Oy G.W. Sohlberg Ab, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Mandatum Asset Management Oy, tietyt Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot, Rettig Group Oy Ab, Visio Varainhoito Oy ja tietyt WIP Asset Management Oy:n hallinnoimat varat.

Yleisöannissa annetut merkintäsitoumukset hyväksyttiin 50 tarjottavaan osakkeeseen saakka kokonaan ja tämän ylittävältä määrältä noin 24,5 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista.

Listautumisannin jälkeen yhtiön osakkeenomistajien lukumäärä nousee yli 2 300 osakkeenomistajaan.

Kaupankäynnin A-sarjan osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentillä arviolta 15. lokakuuta. A-sarjan osakkeiden ISIN-koodi on FI4000512496 ja kaupankäyntitunnus on ”LL1SPAC”.

”Kiitän kaikkia Lifeline SPAC I:n uusia osakkeenomistajia luottamuksesta. Omistajissamme on nyt eturivin instituutioita ja sukuyhtiöitä sekä laaja joukko yksityissijoittajia. Tehtävämme on tästä päivästä lähtien tuottaa arvoa heille. Ryhdymme määrätietoisella ja laadukkaalla työllä analysoimaan kovan kasvupotentiaalin teknologiayhtiöitä löytääksemme meille parhaan kohdeyhtiön, jossa voimme tukea arvon kasvattamista myös yhdistymisen jälkeen”, kommentoi Tuomo Vähäpassi, Lifeline SPAC I:n toimitusjohtaja.

Tällainen yhtiö on Lifeline SPAC I

Yhtiön strategiana on ensisijaisesti tunnistaa listaamaton, teknologiasektorilla toimiva korkean kasvupotentiaalin yritys ja yhdistyä sen kanssa 24 kuukauden tai vaihtoehtoisesti, mikäli yhtiökokous päättää lisäajan myöntämisestä, 36 kuukauden kuluessa Listautumisesta.

Lifeline SPAC I:n kohdesegmentteihin kuuluvat esimerkiksi yritysohjelmistot, terveysteknologia, ilmastoteknologia, digitaaliset kuluttajatuotteet ja -palvelut sekä robotiikka ja laitteistot. Nämä teknologiasegmentit ovat globaalisti laajoja, ja niillä on lisäksi erittäin vahvat kasvunäkymät.

Yhtiö pyrkii valitsemaan kohdeyhtiöehdokkaikseen teknologiapainotteisia myöhäisemmän kasvuvaiheen yhtiöitä, joilla on toimivaksi arvioitu liiketoimintamalli ja jotka tavoittelevat korkeaa kasvua. Esimerkkejä tällaisista ovat muun muassa yhtiöt, jotka pyrkivät lisäämään kasvuaan kehittämällä markkinointiaan tai pyrkivät maantieteelliseen laajentumiseen, pyrkivät laajentamaan tuotekehitystään tai muulla tavalla merkittävästi kasvattamaan toimintaansa.

Lifeline SPAC I:n sijoitusstrategian mukaiset kasvuvaiheen yhtiöt vaativat tyypillisesti vielä operatiivista ja muuta kehitystyötä ennen kuin niiden voidaan olettaa tuottavan voittoa sijoittajilleen, mutta korkean riskin vastapainona on tyypillisesti mahdollisuus saavuttaa korkeita tuottoja pitkällä aikavälillä.

Yhtiö keskittyy toimialoihin, joista sen sponsorikomitealla, hallituksen jäsenillä ja johdolla on kokemusta.

Yhtiön sijoitusstrategia perustuu yleisesti ajatukseen siitä, että paras mahdollinen tapa luoda arvoa osakkeenomistajille pitkällä aikavälillä on valita kohdeyhtiö, jonka kasvua ja kehitystä pystytään tukemaan yhtiön laajaa osaamista ja kokemusta sekä kansainvälistä kontaktiverkostoa hyödyntäen.

Sponsoreina toimivat pääomasijoitusyhtiö Lifeline Venturesin osakkaat ja neuvonantajana peliyhtiö Supercellin Ilkka Paananen.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös