Tiedotteet

Cargotec ja Konecranes julkistivat tulevan yhdistyneen yhtiön ylätason toimintamallin ja johtoryhmän

Cargotec ja Konecranes yhdistyvät tavoitteinaan luoda kestävien materiaalivirtojen maailmanlaajuisen johtaja.

Sulautumisen arvioidaan toteutuvan vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Cargotec ja Konecranes julkistavat tänään tulevan yhtiön suunnitellun ylätason toimintamallin ja suunnitellun johtoryhmän.

“Tulevan Yhtiön suunniteltu ylätason toimintamalli on kuukausien integraatiosuunnittelutyön sekä useiden teollisuudenalojen parhaiden käytäntöjen vertailun tulos, ja Tulevan Yhtiön suunnitellut johtoryhmävalinnat huolellisen valintaprosessin tulos. Tämänpäiväinen julkistus on merkittävä askel matkallamme kestävien materiaalivirtojen maailmanlaajuiseksi johtajaksi. Olen luottavainen, että olemme valinneet oikeat johtajat päämäärämme saavuttamiseksi”, sanoo Tulevan Yhtiön toimitusjohtajaksi valittu Mika Vehviläinen.

Tulevan yhtiön tavoitteena on olla asiakaskeskeinen, kansainvälisten huippuosaajien muodostama organisaatio. Yhdistyneen yhtiön suunniteltu ylätason toimintamalli olisi asiakaskeskeinen malli, jossa jokainen neljästä suunnitellusta itsenäisestä liiketoiminnasta palvelisi yhtä selkeää asiakassegmenttiä: satamia, teollisuutta, merirahdinkäsittelyä ja tieliikennettä, mikä varmistaisi itsenäiset ja ketterät liiketoiminnat sekä lähellä asiakasta tapahtuvan päätöksenteon.

Tulevan yhtiön on sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen suunniteltu muodostuvan seuraavista liiketoiminnoista, joiden johtajat olisivat uuden yhtiön johtoryhmän jäseniä ja raportoisivat toimitusjohtaja Mika Vehviläiselle.

Suunniteltujen liiketoimintojen nimeäminen ja brändäys on osa parhaillaan käynnissä olevaa integraatiosuunnittelua.

Teollisuusliiketoiminta

Konecranesin Kunnossapito- ja Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueiden on suunniteltu yhdistyvän uudessa yhtiössä vahvistamaan sen asemaa nostoratkaisujen maailmanlaajuisena johtajana. Kunnossapito- ja laitetarjoomia sekä erinomaista asiakasosaamista hyödyntävä toimintamalli avaisi myyntimahdollisuuksia koko teollisuusasiakkuuden elinkaaren ajalle ja tukisi kestävien ratkaisujen entistä pidempää käyttöikää.

Liiketoimintaa johtaisi Fabio Fiorino, joka toimii tällä hetkellä Konecranesin Kunnossapito-liiketoiminta-alueen johtajana.

Merirahtiliiketoiminta

Cargotecin nykyinen MacGregor-liiketoiminta jatkaisi laivanrakentajien, varustamoiden ja operaattoreiden palvelemista vahvalla tuotteista, palveluista ja ratkaisuista koostuvalla tarjoomallaan. Liiketoiminta hyötyisi isomman yhtiön osana olemisesta esimerkiksi kestävässä kehityksessä, hankinnassa ja digitalisaatiossa.

Liiketoimintaa johtaisi Leif Byström, joka toimii tällä hetkellä Cargotecin MacGregorin johtajana.

Satamaliiketoiminta

Tuleva yhtiö suunnittelee muodostavansa uuden liiketoiminnan yhdistämällä Cargotecin Kalmar- ja Konecranesin Satamaratkaisut-liiketoiminta-alueet satama- ja terminaaliasiakkaiden elinkaarikumppaniksi, joka hyötyisi yhdistettyjen liiketoimintojen teknologia-, innovaatio- ja skaalaeduista ja tarjoaisi siten koko arvoketjun kattavat materiaalinkäsittelyratkaisut laitteineen, ohjelmistoineen ja palveluineen.

Liiketoimintaa johtaisi Michel van Roozendaal, joka toimii tällä hetkellä Cargotecin Kalmar Mobile Solutions -yksikön johtajana.

Tieliikenneliiketoiminta

Cargotecin nykyinen Hiab-liiketoiminta jatkaisi maailman johtavana tieliikenteen kuormankäsittelylaitteiden, älykkäiden palveluiden ja verkkoyhteydellä varustettujen ratkaisujen tarjoajana. Liiketoiminta hyötyisi isomman yhtiön osana olemisesta esimerkiksi kestävässä kehityksessä, hankinnassa ja digitalisaatiossa.

Liiketoimintaa johtaisi Scott Phillips, joka toimii tällä hetkellä Cargotecin Hiabin johtajana.

Uuden yhtiön konsernitoiminnot keskittyisivät valittuihin liiketoimintojen arvoa luovaa yhteistyötä tukeviin toimintoihin sekä listayhtiölle kuuluviin tehtäviin. Tulevan yhtiön suunnitellaan kattavan seuraavat konsernitoiminnot, joiden johtajat olisivat Tulevan Yhtiön johtoryhmän jäseniä ja raportoisivat uuden yhtiön toimitusjohtaja Mika Vehviläiselle.

Taloustoiminto vastaisi esimerkiksi Tulevan Yhtiön konsernitason kirjanpidosta ja taloudellisesta raportoinnista, rahoituksesta, veroista, sisäisestä tarkastuksesta ja sijoittajasuhteista. Taloustoimintoa johtaisi talous- ja rahoitusjohtaja Teo Ottola, nykyinen Konecranesin finanssijohtaja.

Henkilöstöhallinto tukisi tulevan yhtiön kansainvälisiä osaajia ja liiketoimintoja esimerkiksi johtajuudessa, osaamisen kehittämisessä, monimuotoisuudessa, osallistamisessa ja työntekijäkokemuksessa sekä vastaisi tulevan yhtiön henkilöstöohjesäännöistä ja -prosesseista. Henkilöstöhallintoa johtaisi Mikko Pelkonen, nykyinen Cargotecin henkilöstöjohtaja.

Teknologiatoiminto edistäisi vastuullisuutta ja tulevan yhtiön keskitettyjä panostuksia kehittyneen tutkimuksen, innovoinnin, konsernin tietohallinnon ja digitalisaation saralla. Teknologiatoimintoa johtaisi Juha Pankakoski, nykyinen Konecranesin teknologiajohtaja.

Integraatiotoiminto johtaisi ja koordinoisi integraation toteutusta sekä hankintaohjelmaa. Intergraatiotoimintoa johtaisi Topi Tiitola, nykyinen Konecranesin integraatio- ja projektihallintajohtaja.

Strategia ja yritysjärjestelytoiminto luotaisi tulevan yhtiön strategiaa ja strategista suuntaa. Strategia ja yritysjärjestelyjohtaja valitaan myöhemmin.

Lakiasiat olisi vastuussa hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, lainsäädännön ja muiden säännösten noudattamisesta kaikissa liiketoiminnoissa sekä muista lakiasioista. Lakiasioita johtaisi Outi Aaltonen, nykyinen Cargotecin lakiasiainjohtaja.

Yhteiskuntasuhde- ja viestintätoiminto vastaisi tulevan yhtiön yhteiskuntasuhteista, Tulevan yhtiön brändistä sekä konserniviestinnästä. Yhteiskuntasuhde – ja viestintäjohtaja valitaan myöhemmin.

Molempien yhtiöiden hallitukset ovat hyväksyneet suunnitellun johtoryhmän kokoonpanon

Suunnitellut johtoryhmävalinnat tulisivat voimaan vasta sulautumisen toimeenpanohetkellä, jonka arvioidaan olevanvuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä.

Ylätason toimintamalliin mukaan lukien liiketoimintoihin ja liiketoimintayksiköihin (mukaan lukien suunnitelmat yhdistää kaksi teollisuusliiketoiminta-aluetta ja luoda uusi satamaliiketoiminta yhdistämällä nykyiset satamaliiketoiminnat, mutta näihin suunnitelmiin kuitenkaan rajoittumatta), konsernihallintoon, toimintoihin, tulevaisuuden organisaatiorakenteeseen ja tulevaisuuden henkilövalintoihin liittyvistä suunnitelmista päätetään erikseen, ja nämä suunnitelmat ovat myös ehdollisia useille paikallisille lakisääteisille vaatimuksille

Yhdistymisen edellyttämien ehtojen täyttymiseen ja sulautumisen toimeenpanoon asti Cargotec ja Konecranes toimivat täysin erillisinä ja itsenäisinä yhtiöinä, ja Cargotecin nykyisen johtoryhmän jäsenet jatkavat nykyisten vastuualueidensa johtamista.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös