Talouden trendit

EU-taksonomia tulee finanssimarkkinoille – Pk-yritysten on syytä herätä

Suuret yritykset vaativat kumppaneiltaan ja pankit asiakasyrityksiltään tulevaisuudessa vastuullisuuden huomioimista liiketoiminnassaan.

EU-taksonomia on realisoitumassa ja tämä kestävän rahoituksen ryhtiliike haastaa finanssialan ennennäkemättömällä tavalla. Esimerkiksi pankkien on jatkossa arvioitava koko olemassa olevan yritysasiakaskannan ja sijoituskohteiden EU-taksonomian mukainen toiminnan kestävyys.

EU-taksonomia tulee monelle yritykselle tänä vuonna tutuksi, sillä ensimmäinen tekninen osa eli säädös ilmastovaikutuksista astui voimaan tammikuun alussa. Lisäksi ympäristötavoitteita koskevia kriteerejä on odotettavissa vielä kevään tai kesän aikana.

Mikä sitten on EU-taksonomia?

Kyseessä on EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä, joka luo kriteerit ympäristön kannalta kestävän liiketoiminnan määrittämiselle. Siinä taksonomiavelvollisten tulee tarkastella toimintaansa kuuden ympäristötavoitteen mukaan sekä ilmoittaa, kuinka monta prosenttia yrityksen liikevaihdosta on taksonomian mukaista.

EU-taksonomian tavoitteena on, että yritykset ja sijoittajat voisivat kommunikoida uskottavasti vihreästä toiminnasta, mikä auttaa siirtymässä kohti vähähiilisempää taloutta.

Suomen Asiakastiedon mukaan taksonomia vaikuttaa suoraan yli 500 henkeä työllistäviin pörssiyrityksiin, pankkeihin ja vakuutusyhtiöihin, joiden tulee jatkossa raportoida taksonomian edellyttämiä tietoja toiminnastaan.

Asetuksen tavoitteena on ohjata rahoitusta kestäviin investointeihin ja antaa yhtenäiset ohjeet siitä, mitä kestävyys tarkoittaa eri toimialoilla. Alkuvaiheessa mukaan on valikoitunut toimialoja, joiden toimintaa parantamalla on saavutettavissa Euroopan laajuisesti suurin ilmastohyöty. Näitä ovat muun muassa energiantuotanto, jätehuolto, kiinteistöliiketoiminta ja logistiikka.

Taksonomia vaikuttaa lainaehtoihin

Ideaalitilanteessa rahoittajat pystyvät aiempaa paremmin tunnistamaan kestäviä sijoituskohteita. Pankit ja muut rahoittajat haluavat seuloa asiakkaidensa joukosta vastuullisesti toimivat yritykset, sillä rahoituslaitokset ovat ilmoittaneet vähentävänsä merkittävästi sijoitus- ja yritysluottosalkkujensa hiilijalanjälkeä lähivuosina.

Taksonomian kriteerien noudattaminen pitäisi puolestaan näkyä yrityksille edullisempina rahoitusehtoina.

”Taksonomia-asetuksen yhtenä tarkoituksena on nimetä, kuinka suuri osa yritysten liiketoiminnasta on vastuullista ja kestävää”, kiteyttää Finanssiala ry:n vastuullisuusasiantuntija Elina Kamppi.

Hänen mukaansa raportoinnin yksityiskohtiin liittyy vielä kysymyksiä. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä on kriteerien mittaaminen. Ensimmäisiä ohjeita taksonomiaraportointiin on jo kuitenkin saatavilla.

”Käytännön toteutus on jäänyt hieman epäselväksi ja toivomme siihen EU:lta täsmennyksiä. Tämä on oppimisharjoitus kaikille”, Kamppi jatkaa.

Pk-yritysten on syytä herätä

Asiakastieto kertoo tiedotteessaan, että EU-taksonomiaa on kritisoitu Suomessa siitä, että myös taksonomian vaikutukset ovat jääneet epäselviksi. Pelkoa on herättänyt muun muassa EU-sääntelyn rooli metsien käyttöä koskevissa kysymyksissä.

Komission ehdotusta ilmastokriteereiksi vastusti 13 maata, Suomi mukaan lukien. Euroopan neuvosto hyväksyi kuitenkin luokittelun ilmastokriteereistä joulukuussa.

Vaikka EU-taksonomia vaatii toimenpiteitä ensisijaisesti rahoituslaitoksilta ja pörssiyrityksiltä, myös pk-yritysten kannattaa ottaa vastuullisuus osaksi liiketoiminnan kehittämistä ja riskienhallintaa.

Monet suuret yritykset edellyttävät nimittäin kumppaneiltaan jatkossa tarkempaa vastuullisuusraportointia. Tämä on näkynyt myös Asiakastiedon tuottaman Vastuullisuusraportin ja muun vastuullisuustarjooman kysynnässä. Palvelun avulla pystyy selvittämään reaaliaikaisesti jokaisen yrityksen taustat.

Pahimmillaan puutteet vastuullisuudessa voivat olla lainansaannin este.

LähiTapiolan yritysrahoitustoiminnan johtaja Matti Kiviniemi kehottaa Asiakastiedon artikkelissa jokaista yritystä miettimään, kuinka suuri rooli ESG:llä on tulevaisuuden kannalta. Jos esimerkiksi yrityksen raaka-ainehankinnat ovat riippuvaisia fossiilisista polttoaineista, se voi heikentää kannattavuutta ja koitua jopa liiketoiminnan kohtaloksi.

”Oma missioni on, että yritykset tietäisivät hiilidioksidipäästönsä ja hiilijalanjälkensä”, Kiviniemi sanoo. 

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös