Yritysuutiset

UPM:n tulosyllätys ei riittänyt sijoittajille

Metsäjätin tulos palasi koronapandemiaa edeltäneelle tasolle.

UPM:n liikevaihto nousi viime vuoden loka-joulukuussa 22 prosenttia edellisvuodesta ja oli 2,67 miljardia euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi vieläkin enemmän, peräti 83 prosenttia 461 miljoonaan euroon.

Tulosparannusta osattiin odottaa, mutta ei näin kovaa petrausta. Kahdeksan analyytikon konsensusennuste neljännen vuosineljänneksen vertailukelpoiselle tulokselle oli 413 miljoonaa euroa, eli selvästi alle toteuman.

Energiamarkkinoiden ennen näkemätön tilanne siivitti UPM Energyn ennätystulokseen mutta lisäsi paperiliiketoimintojen kustannuksia.

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kertoo, että UPM onnistui luovimaan poikkeuksellisessa toimintaympäristössä ja ylitti konsernin taloudelliset tavoitteet.

”Tuloksemme palasi pandemiaa edeltäneelle vahvalle tasolle, ja viisi liiketoiminta-aluetta kuudesta ylitti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa. Maailmantalous toipui nopeasti edellisvuoden syvästä taantumasta. Tuotteiden kysyntä oli vahvaa kaikissa liiketoiminnoissa. Paransimme kannattavuuttamme, vaikka raaka-aine- ja energiakustannukset nousivat merkittävästi”, Pesonen kiteyttää.

Energiamarkkinoiden poikkeuksellinen tilanne näkyi monella tavalla

Toimitusjohtajan mukaan vuosineljänneksen määräävä tekijä oli energiamarkkinoiden ennen näkemätön tilanne, joka vaikutti merkittävästi paperiliiketoimintoihimme mutta toisaalta siivitti energialiiketoiminnan ennätystulokseen.

”Kokonaisuutena energian voimakas kallistuminen vaikutti tulokseemme negatiivisesti. Tulokseen sisältyy myös kestävästi hoidettujen metsiemme merkittävä arvonnousu, joka on seurausta puuston määrän ja kasvun lisääntymisestä sekä korkeammista hinnoista.”

Pesosen mukaan UPM Energy hyötyi energiamarkkinoiden poikkeuksellisesta tilanteesta ja teki selvästi parhaan neljännestuloksensa.

”Loistava tulos johtui paitsi ennätyksellisen korkeista sähkön hinnoista myös onnistuneesta vesivoiman optimoinnista vaihtelevilla markkinoilla. Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön reaktorin ensimmäinen kriittisyys saavutettiin joulukuussa, ja sähköntuotannon suunnitellaan alkavan helmikuussa 2022.”

UPM Communication Papersin vuosineljännes oli kuitenkin jälleen tappiollinen. Pesosen mukaan suurimpana syynä tähän oli energiakustannusten poikkeuksellinen nousu. Voimassa olevien asiakassopimusten vuoksi UPM ei kyennyt nostamaan paperin hintoja samaan tahtiin, vaikka paperimarkkinat olivatkin tiukat.

Myös UPM Specialty Papersin tulokseen vaikuttivat korkeat kuitu- ja energiakustannukset. Tarra- ja taustapaperin sekä pakkauspaperin kysyntä oli kuitenkin edelleen hyvää päivittäistavarakaupan ja verkkokaupan imussa.

UPM Raflatacin kannattavuus oli Pesosen mukaan jälleen kerran hyvä ja selvästi paremmalla tasolla kuin ennen pandemiaa.

”Kysyntä jatkui vahvana ja hinnat nousivat, mutta odottamattoman nopea kustannusinflaatio ja toimitusketjun pullonkaulat ovat edellyttäneet toimenpiteitä”, Pesonen kertoo.

UPM Plywoodin vuosineljänneksen ja koko vuoden tulos oli ennätyksellinen, sillä kuusivanerin kysyntä oli vahvaa ja koivuvanerin hyvää. Myyntihinnat olivat neljänneksellä vertailuajankohtaa korkeammat aivan kuten vuositasollakin, Pesonen kertoo.

Odotuksissa viime vuotta vastaava tuloskunto

UPM:n tulos nousi takaisin pandemiaa edeltäneelle vahvalle tasolle vuonna 2021 ja myös vuodesta 2022 yhtiö odottaa tulevan yhtiölle hyvä vuosi.

Kuluvan vuoden näkymiin liittyy kuitenkin merkittäviä epävarmuuksia, jotka liittyvät pandemiaan, maailmantalouden elpymisen jatkumiseen, poikkeukselliseen energiamarkkinatilanteeseen, tiukkoihin raaka-aineiden toimitusketjuihin ja työmarkkinaneuvotteluihin Suomessa.

Yhtiö odottaa useimpien UPM:n tuotteiden kysynnän jatkuvan hyvänä vuonna 2022. Vuoden alussa tuotantoon ja tulokseen vaikuttaa lakko suomalaisissa yksiköissä UPM Pulp-, UPM Biofuels-, UPM Raflatac-, UPM Specialty Papers- ja UPM Communication Papers -liiketoiminnoissa.

Monien UPM:n tuotteiden, erityisesti graafisten ja erikoispaperien, myyntihintojen odotetaan nousevan vuoden 2022 alussa. Sellun ja energian myyntihintojen arvioidaan jatkuvan hyvällä tasolla vuoden alkupuolella.

Useiden muuttuvien kustannuserien UPM odottaa nousevan tai pysyvän korkealla tasolla vuonna 2022. UPM jatkaa marginaalien hallintaa tuotteiden hinnoittelulla, tuotteiden ja markkinoiden optimoinnilla, tuotantolaitosten tehokkaalla käytöllä sekä toimenpiteillä, joilla parannetaan muuttuvien ja kiinteiden kustannusten tehokkuutta.

Yhtiö odottaa vertailukelpoisen liikevoiton vuoden 2022 alkupuoliskolla olevan vuoden 2021 ensimmäistä vuosipuoliskoa vastaavalla tasolla.

Osinko pysyy muuttumattomana. UPM:n hallitus on tänään ehdottanut yhtiökokoukselle 1,3 euron osakekohtaista osinkoa päättyneeltä tilikaudelta, mikä on sama osinko kuin edelliseltä tilikaudelta maksettu osinko.

UPM:n osake on selvässä laskussa Helsingin pörssissä. Osakkeesta on sulanut noin 7,5 prosenttia kello 13.35. Vaikka metsäyhtiö ylitti tulosodotukset, saattoivat UPM:n listaamat vuoden 2022 epävarmuustekijät säikäyttää sijoittajia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös