Markkinakommentit

Fedin koronnostot aiheuttavat todennäköisesti taantuman – Mitä sijoituskohteita ylipainotan salkussa?

Diskonttokoron kohoaminen johtaa yleensä arvostuskertoimien supistumiseen.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed on haastavimman tehtävän edessä vuosikausiin. Sen tulisi nostaa ohjauskorkoa nitistääkseen korkean inflaation. Rahapolitiikkaa pitäisi kiristää niin, että seurauksena ei olisi taantuma. Parhaat mahdollisuudet onnistumiseen on vahvassa noususuhdanteessa.

Fed todennäköisesti epäonnistuu, koska keskuspankki on taloussyklin suhteen myöhässä. Vahvin taloussuhdanne on jo ohitettu. Fedillä kesti liian kauan päättää, onko inflaatio tilapäistä vai ei.

Viime vuonna talouskasvu oli Yhdysvalloissa huippuluokkaa, bruttokansantuote kasvoi 5,7 prosenttia. Ekonomistit odottavat, että Yhdysvaltain talous kasvaa 1,6 prosenttia (annualisoitu lukema) vuoden ensimmäisellä kvartaalilla 2022. Koko vuoden arvio on 3,7 prosenttia. Ensi vuoden 2023 talouskasvuennuste on 2,5 prosenttia.

Ekonomistien ennusteet varsinkin ensi vuodelle saattavat olla ylioptimistisia, jos kiristyvän rahapolitiikan vaikutuksia arvioidaan historian perusteella. Rahapolitiikan kiristämistä kun seuraa lähes aina lama.

Yhdysvaltain keskuspankin ohjauskoron kehitys.

Korkomarkkina ei usko tällä hetkellä taantumaan. 

Yhdysvaltain 10 vuoden ja 3 kuukauden valtionlainojen tuottoero (”term spread”) on ollut historian saatossa loistava taantumaindikaattori. Pitkien ja lyhyiden valtionlainojen negatiivinen tuottoero eli laskeva korkokäyrä on ennustanut käytännössä kaikki taantumat 7-24 kuukauden aikajänteellä viimeisen 50 vuoden aikana Yhdysvalloissa. 

Tällä haavaa korkokäyrän muoto on linjassa ekonomistien ennusteiden kanssa, Yhdysvaltoihin ei ole sen perusteella tulossa taantumaa. Korkokäyrän jyrkentyminen on kuitenkin pysähtynyt viime kuukausien aikana. Fedin maaliskuussa alkavien koronnostojen myötä korkokäyrä todennäköisesti tasaantuu, kun lyhyet korot nousevat. 

Yhdysvaltain 10 vuoden ja 3 kuukauden valtionlainojen tuottoero.

Myös 10 vuoden ja 2 vuoden valtionlainojen välinen tuottoero on ollut luotettava taantumaindikaattori. Huolestuttavaa sijoittajien näkökulmasta on tuottoeron kaventuminen 45 korkopisteeseen. 

Fedin koronnosto-odotusten myötä USA:n 2 vuoden valtionlainan tuotto on kohonnut viime kuukausina huomattavasti nopeammin kuin pitkät korot. Nykyisellä kehityksellä korkokäyrä kääntyy laskevaksi kevään aikana. Siispä sijoittajan kannattaa tarkkailla kyseistä indikaattoria!

Yhdysvaltain 10 vuoden ja 2 vuoden valtionlainojen tuottoero.

Osakkeiden arvostustaso, nouseva korkotaso ja mahdollinen taantuma

Korkotason nousun vuoksi osakemarkkinoiden arvostuskertoimet yleensä supistuvat, kun tulevaisuuden kassavirtojen teoreettinen nykyarvo pienenee. Toinen tekijä on vaihtoehtoiskustannus. Korkoinstrumenteista tulee korkotason noustessa houkuttelevampi omaisuuslaji.

Osakemarkkinoiden arvostuskertoimet sukeltavat yleensä hyvissä ajoin ennen taantumaa. Silloin osakekurssit laskevat, kun sijoittajien riskinottohalukkuus ja tuloskasvuodotukset heikentyvät.

Siispä osakemarkkinoiden arvostuskertoimet peilaavat tulevaa reaalitalouden kehitystä. Osakemarkkinoiden reaalinen tulostuotto (P/E-luvun käänteisluku – inflaatio) on osoittautunut hyväksi eteenpäin katsovaksi indikaattoriksi taantumien ennustamisessa. Se ei ole yllätys, sillä taloussuhdanne ja arvostuskertoimet linkittyvät yleensä toisiinsa. Härkämarkkinan aikana reaalinen tulostuotto on yleensä positiivinen. Tulostuotto kääntyy usein negatiiviseksi karhumarkkinassa.

Tällä haavaa S&P 500 -indeksin tulostuotto on negatiivinen. Syynä siihen on korkean inflaation ja haastavan arvostustason yhdistelmä. Se ei lupaa korkeita tuottoja lähivuosille, koska osakeindeksit eivät ole kaukana kaikkien aikojen huipuista.

S&P 500 -indeksin reaalinen tulostuotto.

Sijoitustoiminta geopoliittisten riskien ja taantumavaaran ympäristössä – Lyhyt ja pidempi sijoitushorisontti

Yhtiöiden tuloskasvu on ollut viime kvartaaleina poikkeuksellisen vahvaa. Makrotalouden riskit tekevät kuitenkin laadukkaan kasvun löytämisestä jatkossa vaikeampaa. 

Sota Ukrainassa lisäisi inflaatiopaineita entisestään, kun Venäjän vientituotteet kuten öljy ja maakaasu kallistuisivat. Se tekisi Fedin tehtävästä entistä vaikeamman.

Sijoitusympäristö on nyt houkutteleva erityisesti energiayhtiöille ja raaka-aineille. Sen on huomannut myös tunnettu sijoittaja George Soros, joka osti hiljattain brittiläisen öljyjätti BP:n osakkeita.

Energia- ja raaka-aineyhtiöiden lisäksi rahoitusliiketoimintaa harjoittavat pankit ovat voittajia, kun korkotaso nousee korkean inflaation vuoksi. Pankkien kohdalla luottoriskien kartoittaminen nousee tärkeäksi sijoituksen valintakriteeriksi. Nousevat korot saattavat aiheuttaa luottotappioita, varsinkin jos samaan aikaan talouskasvu hidastuu.

Inflaatiota ja taantumaa pelkäävät sijoittajat arvostavat liiketoiminnan defensiivisyyttä ja näkyvyyttä tuloskehityksessä. Yhtiöistä esimerkiksi maailman suurin vähittäiskauppa Walmart täyttää kyseiset tekijät. Yhtiö on analyytikoiden suosiossa. Walmartia seuraavista 42:sta analyytikosta 33:n suositus on osakkeelle  ”vahva osta tai ”osta”. Yhtiön keskeinen kilpailuetu on edullinen hintataso, joka antaa sijoittajalle myös suojaa korkean inflaation ja heikomman talouskasvun aikana.

Geopoliittisten riskien vaikutukset osakkeisiin ovat yleensä lyhytaikaisia. Epävarma markkinatilanne avaa usein ostopaikkoja osakkeissa. Mitä pessimistisempiä ovat sijoittajat, sitä korkeampi on keskimäärin osakemarkkinoiden tuotto seuraavien kuukausien aikana. 

Tällä haavaa pessimistisyys on suurta. Amerikkalaisen AAII:n tuoreimman kyselyn mukaan vain 19,2 prosenttia yksityissijoittajista arvioi osakekurssien nousevan tulevan kuuden kuukauden aikana. 

Vuodesta 1987 alkaen alle 20 prosentin tuloksia on saatu vain 31 kertaa. Niistä 29 kerran jälkeen osakekurssit kallistuivat seuraavan kolmen kuukauden aikana. 

Siispä sijottajasentimentti enteilee lähikuukausille kurssinousua. Silloin nousukärjessä olisivat riskinottohalukkuuden palautumisesta eniten hyötyvät osakkeet kuten kasvuyritykset ja korkean markkinariskin sijoituskohteet. Markkinoiden kestävyyttä koronnostoihin testataan kuitenkin piakkoin.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös