Rahoitusteoriaa

Menestyvällä pörssiyhtiöllä ei ole laiskaa pääomaa

Parhaiten menestyneille yrityksille ja pitkän aikavälin sijoituksille on ominaista ”mestarillinen pääoman käyttö”, kertoo sijoittaja ja sijoituskirjailija Heikki Keskiväli.

Pääoman allokaatio eli kohdentaminen on keskeinen menestyvän yrityksen ominaisuus. Sijoituskirjailija ja sijoittaja Heikki Keskiväli valaisee asiaa tviittiketjussa käyttäen esimerkkeinä tunnettuja pörssiyhtiöitä.

Yritys hankkii pääomaa joko tulorahoituksena liiketoiminnan rahavirtana, sijoittajilta osakeanteina tai vieraan pääoman ehtoisena velkana eli esimerkiksi pankkilainoina. Pääoman käyttökohteita ovat investoinnit liiketoimintaan, osinkojen maksu, omien osakkeiden ostot, yrityskaupat, lainojen lyhennykset tai kassan paisuttaminen.

Esimerkki yrityksestä, joka on käyttänyt valtavat summat pääomia investointeihin, on Amazon.

”Amazon on ostanut joitakin yrityksiä (harmaalla), mutta pääasiassa rahat on investoitu itse liiketoimintaan (oranssilla)”, Keskiväli kertoo.

Ohjelmistoyhtiö Constellation Software on puolestaan käyttänyt liiketoimintansa tuottaman kassavirran pääasiassa yritysostoihin.

Tehokas pääoman käyttö edellyttää, ettei yritys makuuta pääomia turhan panttina taseessaan. Jos investointi- tai yrityskauppakohteita ei kertyneelle pääomalle ole, on järkevää palauttaa pääomia omistajille osinkoina tai omien osakkeiden ostoina.

Tästäkin Keskivälillä on esimerkki.

”Esimerkkinä lääkeyhtiö Pfizer. Yhtiön rahankäyttö on ollut kylläkin monipuolista, mutta enenevässä määrin osingonjakoa (vihreällä) suosivaa.”

Osinkojen sijaan yritys voi palauttaa pääomia takaisin omistajille omien osakkeiden ostoilla.

Omien osakkeiden osto on järkevää toteuttaa, jos johto näkee osakkeen selkeästi aliarvostettuna. Oikeaan aikaan toteutettuna omien osakkeiden ostot voivat tarjota omistajille ruhtinaallisen tuoton.

Hong Kongin yliopiston tutkija Hua Zhang selvitti Hong Kongin pörssin aineistolla omien osakkeiden ostojen vaikutuksia osakkeen arvoon ja omistajien tuottoihin.

Zhangin tuloksien mukaan yleensä omien osakkeiden ostot eivät tarjonneet omistajille ylituottoja, mutta poikkeuksena ovat kuitenkin pienet yhtiöt ja alhaisen arvostustason yhtiöt, joiden hinta suhteessa tasesubstanssiin (P/B) on alhainen.

Omia osakkeitaan ostaneiden pienten ja alhaisen arvostustason yhtiöiden pitkän aikavälin tuotto oli Zhangin tutkimuksen mukaan yli 20 prosenttia parempi kuin vastaavantyyppisten yhtiöiden tuotot, jotka eivät olleet ostaneet omia osakkeitaan.

Yhtiöt jotka ovat todennäköisimmin aliarvostettuja – eli yhtiöt joiden hinta suhteessa tasesubstanssiin on alhainen – voivat hyödyttää osakkeenomistajia omien osakkeiden ostoilla, Zhangin tutkimus kertoo.

Keskivälin mukaan esimerkiksi Autozone osti yli 80 prosenttia osakekannastaan vuosina 2000 – 2018 voimistaakseen omistajien tuottoja jopa 2500 prosenttia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös