Yritysuutiset

Kasvuhirmu Qt Group ennustaa jyrkkää ja kannattavaa kasvun kulmakerrointa myös vuodelle 2022

Kuva: Qt Group.

Qt Groupin liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein 55 prosenttia vuonna 2021 edellisvuodesta. Yhtiö uskoo saman suunnan jatkuvan.

Qt Groupin liiketoiminnan kasvu on valettu kovalle sementille. Yhtiön ohjelmistokehitysalustan avulla yritykset, kuten Bosch, Daimler ja LG, suunnittelevat, kehittävät ja ottavat käyttöön alustariippumattomia sovelluksia ja graafisia käyttöliittymiä.

Nämä graafiset käyttöliittymät yleistyvät arkisissa laitteissa vauhdilla. Qt:n teknologiaa käytetään työpöytä- ja mobiilisovelluksissa sekä sulautetuissa järjestelmissä muun muassa kulutuselektroniikassa, ajoneuvoissa, lääkinnällisissä laitteissa ja teollisuusautomaatiojärjestelmissä eri puolilla maailmaa.

Työpöytäsovellusten lisäksi konsernin kehittämispanostus kohdistuu sulautettuihin järjestelmiin autoteollisuuden, kulutuselektroniikan, lääketieteellisten laitteiden ja teollisuusautomaation alueilla.

Yhtiö julkisti torstaina odotetun vahvan tulosraportin viimeiseltä vuosineljännekseltä ja koko vuodelta.

Qt Groupin liikevaihto kasvoi 52,5 prosenttia 121 miljoonaan euroon ja vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 55,0 prosenttia vertailukaudesta. Jakelulisenssiliikevaihto kasvoi 40,5 prosenttia 21 miljoonaan euroon.

Kasvu oli myös kannattavaa, sillä edellisvuoden 17 miljoonan euron liikevoitto nousi vajaaseen 29 miljoonaan euroon.

Maailmanmarkkinoiden tilanne rajoittaa kasvua

Vahva kvartaaliraportti ei ollut yllätys, sillä yhtiö oli antanut positiivisen tulosvaroituksen tammikuun lopulla. Aiemmin viime vuonna yhtiö oli antanut jo kaksi positiivista tulosvaroitusta.

Yhtiö siirtyi vuoden 2020 jälkipuoliskolla kehittäjälisenssien myynnissä toistuvaislaskutteiseen malliin.

”Laskutusmallin muutos eteni vuonna 2021 suunnitellusti ja odotamme että suurin osa asiakkaista siirtyy uuteen malliin vuoden 2023 loppuun mennessä”, Qt Groupin toimitusjohtaja Juha Varelius kertoo.

Vareliuksen mukaan koronapandemian jatkuminen, maailmanlaajuinen komponenttipula ja logistiikkaongelmat hidastivat sulautettujen näyttöjen liiketoiminnan kasvua erityisesti jakelulisenssien myynnin osalta.

Vahva liikevaihdon kasvu näkyi liiketuloksessa siitäkin huolimatta, että Qt jatkoi voimakkaita kasvupanostuksia esimerkiksi myyntiin, markkinointiin ja tuotekehitykseen.

Vareliuksen mukaan Qt Groupin henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2021 aikana huomattavasti, 366 työntekijästä 496 työntekijään. Henkilöstökuluja kasvatti vuoden lopussa myös menestyksen perusteella kuluiksi kirjatut myynti- ja kannustinpalkkiot.

Yhtiön kasvavat panostukset investoinnit tutkimus- ja tuotekehitykseen kohdistuvat asiakaslähtöisiin tuotekehitysprojekteihin sekä uusiin toiminnallisuuksiin ja tuotteisiin.

Näkymät erittäin valoisat

Yhtiö arvioi liiketoimintansa lähivuosien kasvunäkymät erittäin lupaaviksi.

Qt Group kertoo, että sen kehittämispanostus kohdistuu työpöytäsovellusten lisäksi sulautettuihin järjestelmiin autoteollisuuden, kulutuselektroniikan, lääketieteellisten laitteiden ja teollisuusautomaation alueilla. Lisäksi tuotekehityksessä panostetaan sulautettujen järjestelmien rakentamisessa tarvittaviin lisäarvo-ominaisuuksiin ja työkaluihin.

Sulautettuihin järjestelmiin liittyvän myynnin kasvu heijastuu myös liiketoiminnan ansaintalogiikkaan.

Volyymipohjaiset jakelulisenssitulot tästä myynnistä kertyvät pidemmän ajan kuluessa. Sen myötä Qt:lle on yhtiönä tyypillistä, että yksittäisten vuosineljännesten liikevaihto ja kasvu voivat vaihdella merkittävästikin eri vuosineljännesten välillä.

Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö pyrkii aktiivisesti myös epäorgaaniseen kasvuun strategiaansa tukevien yritysostojen kautta.

Koronavirusepidemia aiheuttaa yhä edelleen korostunutta epävarmuutta yhtiön lyhyen aikavälin tulevaisuuden näkymiin. Epidemian seurauksena monille tuotteille on kertynyt patoutunutta kysyntää, joka purkautuessaan voi lisätä kysyntää Qt:n ratkaisuille, yhtiö arvioi.

Toisaalta maailmankaupan logistiikkaongelmien sekä maailmanlaajuisen komponenttipulan odotetaan vaikuttavan ainakin osaan yhtiön asiakkaista projektien viivästyksinä ja tuotantomäärien alenemana.

Nämä toimintaympäristön haasteet voivat hidastaa erityisesti jakelulisensseistä kertyvän liikevaihdon kehittymistä. Epidemiasta toipuminen tulee olemaan eri toimialoilla ja maantieteellisillä alueilla epäyhtenäistä ja voi kestää pitkäänkin.

Ennusteessa kannattava kasvu kuin vuoden 2021 toteuma

Qt Group arvioi, että kehityslisenssin myynnin erittäin vahva kasvu jatkuu myös vuonna 2022. Toisaalta pitkään jatkuneen koronavirusepidemian aiheuttamat toimintaympäristön haasteet saattavat ainakin jossain määrin yhä hidastaa jakelulisenssien kasvua.

Kokonaisuutena yhtiö arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin 30–40 prosenttia edellisvuodesta ja liikevoittomarginaalin olevan 20-30 prosenttia. Viime vuoden toteutunut liikevoittomarginaali oli 21 prosenttia.

Liikevaihdon ja liiketuloksen kehityksessä saattaa olla merkittävääkin eroa vuosineljännesten välillä. Erityisesti toisen vuosineljänneksen lukuihin tulee vaikuttamaan edellisvuoden poikkeuksellisen vahvan vertailukauden luvut, yhtiö kertoo.

Qt Group laittaa kaikki taloudelliset resurssinsa kasvuun, eikä yhtiön hallitus siksi aio esittää yhtiökokoukselle osinkojen jakamista.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös