Osakeanalyysit

Nordea panostaa lisää vakuutussäästämiseen – ostaa tanskalaisyhtiön, hyötyjänä myös Sampo

Nordea ostaa tanskalaisen henki- ja eläkevakuutusyhtiön. Yrityskaupasta hyötyy myös vahinkovakuuttamiseen yhä vahvemmin keskittyvä Sampo.

Nordea on tehnyt tanskalaisen Topdanmark Forsikringin kanssa sopimuksen Topdanmarkin henki- ja eläkevakuutustoimintojen ostamisesta.

Topdanmark Livsforsikring on Topdanmarkin tytäryhtiö ja Tanskan viidenneksi suurin vapaaehtoisiin vakuutuksiin keskittyvä henkivakuutusyhtiö, joka tarjoaa eläkevakuutuksia ja niihin liittyviä vakuutustuotteita yksityishenkilöille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille. Hoidossa olevasta varallisuudesta noin 75 prosenttia on sijoitussidonnaisia tuotteita ja 25 prosenttia laskuperustekorkoisia tuotteita. Topdanmark Livsforsikringin henkilöstömäärä on kaupan toteutuessa arviolta noin 300.

Topdanmark Livsforsikringin hoidossa oleva varallisuus oli vuoden 2021 lopussa noin 12 miljardia euroa ja jonka asiakasmäärä on noin 225 000.

Emoyhtiö Topdanmark on Tanskan toiseksi suurin vahinkovakuutusyhtiö ja merkittävä henkivakuutusyhtiö. Sampo omistaa Topdanmarkista 48,3 prosenttia ja sitä on käsitelty syyskuusta 2017 alkaen Sammon raportoinnissa tytäryhtiönä.

Kauppa täydentää Nordean henki- ja eläkevakuutustuotteiden valikoimaa Pohjoismaissa ja tukee Nordean mukaan sen säästämiseen liittyviä strategisia tavoitteita.

Nordea panostaa yrityskaupalla säästämisen osa-alueelle

Topdanmark Livsforsikringin osto sopii Nordean mukaan pankin strategiseen suunnitelmaan, jolla Nordea tavoittelee kasvua kannattavissa liiketoimintasegmenteissä ja säästämisen osa-alueella. Se vahvistaa Nordean tarjontaa vähittäisasiakkaille Tanskassa, jonka henki- ja eläkevakuutusmarkkinat ovat Pohjoismaiden toiseksi suurimmat.

”Olemme iloisia voidessamme kertoa tästä kaupasta. Topdanmark Livsforsikring sopii erittäin hyvin strategiaamme, ja sen osto kasvattaa osuuttamme säästämisen vähittäismarkkinoista Tanskassa. Topdanmark on meille tuttu yhteistyöstä vahinkovakuutusten puolella, ja odotamme kovasti Topdanmark Livsforsikringin liiketoiminnan kehittämistä Nordeassa”, Nordean Asset & Wealth Management -liiketoiminta-alueen johtaja Snorre Storset sanoo.

Storsetin mukaan Nordean tanskalaiset asiakkaat hyötyvät jatkossa markkinoiden parhaasta pankkiasiointiin ja säästämiseen liittyvien tuotteiden ja palvelujen valikoimasta.

”Tarjoamme Topdanmark Livsforsikringin tuotteita Nordean asiakkaille huippuarvosanoja saaneiden digipalvelujemme ja laajan konttoriverkostomme kautta”, hän toteaa.

Topdanmark Livsforsikring integroidaan osaksi Nordeaa ja Nordean brändiä.

”Meille on vuosien ajan ollut etu pitää vahinko- ja henkivakuutukset Topdanmark-konsernissa, sillä se on hyödyttänyt asiakkaitamme ja osakkeenomistajiamme. Nordealla on oikeanlaiset edellytykset sekä halua johtaa ja kehittää Topdanmark Livsforsikringin toimintaa. Myymme jatkossakin henkivakuutusratkaisuja, mutta sillä erolla, että ne ovat Nordean tarjoamia. Odotamme innolla, että pääsemme vahvistamaan Nordean ja Topdanmarkin strategista kumppanuutta”, Topdanmarkin toimitusjohtaja Peter Hermann sanoo.

Kauppahinnaksi on sovittu noin 270 miljoonaa euroa, josta on vähennetty Topdanmarkille ennen kaupan toteutumista maksettava osinko. Kauppahinta vastaa arviolta P/E-lukua 13 eli on noin 13 kertaa Topdanmark Livsforsikringin tilikauden 2022 ennustettu voitto. Hintaa oikaistaan kaupan toteutumiseen saakka kertyvällä voitolla.

Kauppaan odotetaan kuluvan enintään kaksi korkopistettä ydinpääomasta, ja kauppa parantaa lievästi Nordea-konsernin osakekohtaista tulosta ja oman pääoman tuottoa.

Kauppa edellyttää viranomaisten hyväksyntää ja sen odotetaan toteutuvan vuoden 2022 jälkipuoliskolla.

Nordean yrityskauppa tukee myös Sampoa

Yrityskaupalla Sammon tytäryhtiö Tupdanmark siis luopuu henki- ja eläkevakuutusbisneksestä.

Inderesin analyytikot Sauli Vilén ja Matias Arola arvioivat, että kauppa selkiyttää Topdanmarkin liiketoimintaportfoliota ja on selkeä askel kohti Sammon tytäryhtiöiden Ifin ja Topdanmarkin fuusiointia. Nordea on Sammon osakkuusyhtiö.

”Topdanmarkin henki- ja eläkevakuutustoimintojen divestointi selkeyttää huomattavasti Topdanmarkin liiketoimintaportfoliota, sillä myynnin myötä jäljelle jäävä liiketoiminta koostuu käytännössä puhtaasti vahinkovakuuttamisesta. Sampo osti Topdanmarkin osakkeita ensimmäistä kertaa vuosiin Q4’21:llä ja mielestämme nyt kerrottu Topdanmarkin henkivakuutuksen myynti kasvattaa selvästi todennäköisyyttä sille, että Topdanmarkin vahinkovakuutus tullaan fuusioimaan tavalla tai toisella Ifiin”, analyytikot toteavat.

Analyytikoiden mukaan Ifin ja Topdanmarkin fuusion teollinen logiikka olisi järjestelystä syntyvien synergioiden myötä ilmeinen ja fuusiolle olisi löydettävissä myös selkeät strategiset perusteet.

”Ifin asema on käynyt Tanskan vahinkovakuutusmarkkinoilla tukalaksi (markkinaosuus ~6 %) etenkin sen jälkeen, kun Trgyg osti RSA:n toiminnot ja nosti markkinaosuutensa Tanskassa 23%:iin. Ifin ja Topdanmarkin yhteenlaskettu markkinaosuus nousisi fuusion myötä noin 22 %:iin ja näin ollen yhtiöstä tulisi Tanskassa mittakaavaltaan tasaväkinen peluri Trygin kanssa.”

Inderes suhtautuu Topdanmarkin henkivakuutustoimintojen myyntiin kokonaisuudessaan positiivisesti, sillä se avaa latua Ifin ja Topdanmarkin väliselle fuusiolle.

”Nyt kerrotun järjestelyn ainoana ikävämpänä sivujuonteena voidaan nähdä se, että Topdanmarkin arvostuskertoimet tulevat todennäköisesti jatkamaan nousemistaan liiketoimintaportfolion rationalisoinnin myötä. Näin ollen Sammon kannalta järjestelyn tuotto-odotus tulee todennäköisesti laskemaan”, Vilén ja Arola toteavat.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös