Yritysuutiset

Solteq edelleen tappiollinen – käynnistää muutosneuvottelut

Solteqilla on ongelmia, jotka näkyvät viivan alla. Yritys yrittää ratkaista ongelmat.

Solteq on ohjelmistoyhtiö, jonka raportoitavat liiketoimintasegmentit ovat Utilities sekä Retail & Commerce. Utilities-segmentti tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille. Retail & Commerce -segmentti keskittyy kaupan alan ja sähköisen kaupankäynnin ohjelmistoratkaisuihin ja asiantuntijapalveluihin.

Yhtiö julkisti keskiviikkoaamuna huhti-kesäkuun tulosraportin. Vuosineljännes oli yhtiön mukaan vaikea, sillä kysyntä heikkeni Retail & Commerce -segmentissä ja raskas kulurakenne rasitti Utilities-segmenttiä.

Yhtiön vertailukelpoinen liikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä 13,6 miljoonaan euroon ja laskua vertailukaudesta tuli 8,2 prosenttia. Liikevaihto oli 14,3 miljoonaa euroa ja se laski 20,4 prosenttia

Vertailukelpoinen liiketulos painui miinukselle -1,9 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 0,0 euroa. Raportoitu liiketulos oli 6,3 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 0,4 euroa.

Microsoft BC ja LS Retail -toiminnanohjausjärjestelmiin perustuva liiketoiminta siirtyi Azets-konsernille 2. toukokuuta alkaen. Liiketoimintakaupan myyntivoitto paransi konsernin käyttökatetta ja liiketulosta kertaluontoisesti 8,3 miljoonaa euroa.

Solteqin kannattavuushaasteet eivät ole uusia. Yhtiö joutui antamaan tulosvaroituksia jo viime vuonna.

Ongelmia kulurakenteessa ja käyttöasteessa

Solteqin toimitusjohtaja Aarne Aktan myöntää, että toinen vuosineljännes oli vaikea, kun kysyntä heikkeni Retail & Commerce -segmentissä ja raskas kulurakenne rasitti Utilities-segmenttiä.

Aktan mukaan vertailukelpoisen liikevaihdon lasku johtui pääosin Retail & Commerce -segmenttiin kohdistuvasta, vertailukautta heikommasta kysynnästä.

”Segmentin liikevaihdon matala taso johtui sekä ennakoitua heikommasta uusasiakashankinnasta että joidenkin asiakastoimitusten siirtymisestä seuraaville vuosineljänneksille”, Aktan toteaa.

Toimitusjohtajan mukaan Solteqin kannattavuus heikkeni molemmissa segmenteissä vertailukauteen nähden.

”Utilities-segmentin kannattavuus kärsi raskaasta kulurakenteesta. Työtä ongelmien ratkaisemiseksi sekä tehokkuuden parantamiseksi jatkettiin, mutta se ei edistynyt tavoitellussa aikataulussa. Retail & Commerce -segmentissä käyttöasteet jäivät tavoitetasosta supistuneen tilauskannan vuoksi”, hän kertoo.

Aktan kertoo, että vaisu alkuvuosi on linjassa yhtiön omien odotusten kanssa, mutta loppuvuodelle yhtiö odottaa parempia aikoja.

”Yhtiö odottaa liikevaihdon ja kulujen suhteen olevan loppuvuoden aikana selvästi parempi. Lisäksi Retail & Commerce -segmenttiin kohdistuvan kysynnän ennustetaan piristyvän loppuvuotta kohti mentäessä”, toimitusjohtaja ennustaa.

Microsoft BC ja LS Retail -toiminnanohjausjärjestelmiin perustuvan liiketoiminnan myynti Azets-konsernille mahdollisti yhtiön velkaantuneisuuden pienenemisen sekä keskittymisen entistä vahvemmin valittuihin ratkaisuihin, asiantuntijapalveluihin ja liiketoiminta-alueisiin.

Valoa tunnelissa

Aktanin mukaan epävakaa tilanne kansainvälisissä suhteissa luo epävarmuuksia pohjoismaiseen toimintaympäristöön muun muassa korkean inflaation ja kustannustason nousun muodossa.

”Epävarmuus vaikuttaa edelleen negatiivisesti kysyntään Retail & Commerce -segmentin osalta.   Pohjoismaisella energiasektorilla kysyntää ohjelmistoratkaisuille ja asiantuntijapalveluille kiihdyttävät muutokset toimialan sääntelyssä, siirtymä uusiutuviin energiamuotoihin sekä kehittyvän teknologian luomat mahdollisuudet liiketoiminnan tehostamiselle”, hän kertoo.

Kuluvalla tilikaudella Retail & Commerce -segmentin markkinanäkymät säilyvät kohtalaisina ja kysyntä tervehtyy markkinoiden tasaantuessa, toimitusjohtaja uskoo. Utilities-segmentin pitkän aikavälin markkinanäkymien yhtiö odottaa säilyvän hyvinä ja tarjoavan mahdollisuuksia kannattavalle kasvulle.

Solteq päivitti tulosohjeistuksensa toukokuun alussa ja nyt siihen ei tullut muutoksia.

Yhtiö arvioi liikevaihdon olevan tänä vuonna 60–62 miljoonaa euroa, ja liiketulos on lievästi tappiollinen ilman konsernin Microsoft BC ja LS Retail -toiminnanohjausratkaisuihin perustuvan liiketoiminnan myynnistä kirjattavaa noin kahdeksan miljoonan euron liikevoittoa. Viime vuonna liikevaihto oli 68 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos oli -0,6 miljoonaa euroa.

Käynnistää muutosneuvottelut toimintojen tehostamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi

Solteq käynnistää muutosneuvottelut Utilities-segmentissä. Muutosneuvottelut käynnistetään segmentin liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi sekä liiketoiminnan uudelleen järjestelemiseksi.

Tammi-kesäkuussa 2023 Utilities-segmentin liiketulos oli -2,8 miljoonaa euroa. Toimintojen tehostamisella tavoitellaan noin kolmen miljoonan euron vuotuisia kustannussäästöjä.

”Utilities-liiketoiminnassa on ollut pitkään jatkuneita ongelmia tuotteiden laadussa ja kehitysprosessissa. Työ ongelmien ratkaisemiseksi on edennyt. Liiketoiminnan tervehdyttäminen vaatii meiltä kuitenkin toimenpiteitä toimintojen tehostamiseksi sekä kulurakenteen korjaamiseksi. Tämä mahdollistaa meille tulevaisuuden, jossa ohjelmistoliiketoiminta on kannattavaa ja sitä tukee tehokas, tarkoituksenmukainen organisaatio,” kertoo Solteqin toimitusjohtaja Aarne Aktan.

Muutosneuvottelut käynnistyvät 29. elokuuta. Muutosneuvottelujen piirissä on Utilities-segmentin ohjelmistoliiketoiminnan parissa työskentelevä henkilöstö.

Muutosneuvotteluissa suunniteltavat toimenpiteet saattavat toteutuessaan johtaa enintään 40 henkilön työsuhteen päättämiseen sekä koko neuvottelujen piirissä olevan henkilöstön työsuhteen ehtojen muuttamiseen. Suunnitellut toimenpiteet saattavat myös johtaa muutoksiin työtehtävissä, toimenkuvissa, raportointiketjuissa ja organisaatiorakenteissa kaikkien neuvotteluiden piiriin kuuluvien henkilöiden kohdalla.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös