Kasvuosakkeet

Toistaako Pajuharju Harvian kasvutarinan Kamuxissa?

Tapio Pajuharju aloitti Kamuxin johdossa kesäkuussa. Ensimmäinen osavuosikatsaus elokuussa oli torjuntavoitto.

Pörssin autokaupat analyysissa, osa 2: Kamux

Kamuxilla on Suomessa 47 myymälää, kuvassa Tuusulan myymälä yhdessä kovan kilpailijan Sakan kanssa perinteisellä Sulan autokauppa-alueella. Lähistöllä sijaitsee useita hiekkamonttualueita, joista nostetulla soralla rakennettiin Helsinkiä 1900-luvulla. Kuva: Henri Elo

Vuonna 2003 perustettu ja 2017 pörssiin listautunut käytettyjen autojen kauppaketju Kamux sai uuden toimitusjohtajan kesäkuussa. Yhtiö ilmoitti 17.11.2022 pitkäaikaisen perustajayrittäjän Juha Kalliokosken jättävän toimitusjohtajan tehtävän ja nimitti uudeksi toimitusjohtajaksi Tapio Pajuharjun, joka johti sauna- ja spa-yhtiö Harviaa 2016-2023.

Juha Kalliokoski on myös isoin omistaja ja hänet valittiin keväällä yhtiön hallitukseen. Hallituksen puheenjohtajaksi nousi hallituksen sisältä entinen Keskon johtoryhmän jäsen Terho Kalliokoski. Aiempi puheenjohtaja Harri Sivula siirtyi varapuheenjohtajaksi. Rotaatio toimii ja hallitus on toimialataustaltaan monipuolinen.

Pajuharju jättäytyi toimitusjohtajuuden myötä pois hallituksesta, jossa toimi vuodesta 2021.

Kirjoitimme 3.10.2023, kuin kuinka Pajuharjun aiemmin johtaman Harvian liikevaihto kasvoi viidessä vuodessa (2017-2022) 60 miljoonasta 172 miljoonaan euroon ja liiketulos lähes 4-kertaistui.

Samalla aikavälillä Kamuxin liikevaihto on kasvanut 455 miljoonasta eurosta 969 miljoonaan euroon. Liikevoitto oli jakson alussa ja lopussa samalla tasolla vajaassa 20 miljoonassa eurossa, mutta se on käynyt välillä korkeammalla. Molempien yhtiöiden kasvu on ollut kansainvälistä.

Kamuxin liikevaihto on kasvanut vuodesta 2019 vuoteen 2022 keskimäärin 14 prosenttia vuodessa. Liiketulosmarginaali on vaihdellut 1,8-4,2 prosentin välillä. Kuva: Kamux.com

Strategia viilauksessa

Kamuxilla oli vuoden 2022 lopussa 78 myymälää kolmessa toimintamaassaan Suomessa (47), Ruotsissa (24) ja Saksassa (7). Henkilöstön lukumäärä ylitti 1 300 jakautuen jakaantuen kokoaikaisiksi muutettuna: Suomi 568, Ruotsi 240 ja Saksa 75.

Yhtiö kertoo kotisivuillaan liiketoimintamallinsa kulmakiviä olevan ”ammattimainen käytettyjen autojen osto ja myynti, alhaiset kiinteät kulut, nopea varastonkierto, integroituidut palvelut ja digitaalinen asiointi”.

Yhtiö satsaa monikanavaiseen asiakaskokemukseen, tehokkaisiin prosesseihin ja skaalautuvuuteen, datan hyödyntämiseen ja tiedolla johtamiseen. Yhtiö on tuonut perinteiselle alalle uusia tapoja toimia saavuttaakseen kilpailuetua.

Kamux pyrkii myymään oheistuotteita, kuten kolmansien osapuolien rahoitus- ja vakuutustuotteita sekä yhtiön omaa ”korjauskustannusten varalle tarjottavaa lisävastuusitoumusta, Kamux Plussaa”. Luonnollisesti strategiaan kuuluu myös vastuullisuudesta ja henkilöstöstä huolehtiminen.

Strategiakausi 2021-2023 päättyy tähän vuoteen. Arvopaperin jutun 20.8.2023 mukaan Kamux työstää uutta strategiaansa nyt syksyllä ja pyrkii julkaisemaan sen ensi vuoden alkupuolella.

Rakennuspalikat pysyvät pitkälti samana, mutta priorisointia ehkä hieman muutetaan. – Arvopaperi

Pajuharju totesi lehdelle:

Autohan pitää huoltaa, katsastaa, pestä ja silloin tällöin korjatakin. Meidän pitää miettiä palveluitamme niin, että asiakas ei kävisi meillä vain joka kolmas vuosi, vaan ehkä joka vuosi tai jopa useamman kerran vuodessa.

Tämänhetkiset keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Liikevaihdon kasvu yli 20 % vuosittain
  • Vuosittain kasvava oikaistu liikevoitto ja oikaistu liikevoittomarginaali yli 3,5 %
  • Oman pääoman tuotto (ROE) yli 25 %
  • Jakaa osinkona vähintään 25 % tilikauden voitosta.

Viime tilikaudella yhtiö ei yltänyt näihin tavoitteisiin, pois lukien osinkosuhde, joka oli 55 prosenttia. Viime vuodelle oli ominaista erittäin raju inflaatio, korkojen nousu ja kuluttajan ostovoiman heikkeneminen.

Miten Kamuxilla meni alkuvuosi 2023?

Kamux-konsernin liikevaihto säilyi tammi-kesäkuussa 2023 edellisvuoden vastaavan jakson tasolla noin 480 miljoonassa eurossa. Oikaistu liikevoitto laski 10,0 miljoonasta 5,4 miljoonaan euroon, ja oli epätyydyttävä.

Kehitys parani kesää kohden, sillä kakkoskvartaalin oikaistu liikevoitto säilyi vuoden takaisella tasollaan 4,5 miljoonassa. Liikevaihto kasvoi 3,3 prosenttia 255 miljoonaan euroon. Bruttokate eli myyntituottojen ja ostotoiminnan kulujen erotus suhteessa liikevaihtoon oli 10,3 prosenttia.

Yhtiö myi huhti-kesäkuussa 17 200 autoa, jossa on kasvua 10 prosenttia. Keskimääräinen myyntihinta lisäpalveluineen oli 14 800 euroa ja bruttokate 1 530 euroa per auto. Lisäpalveluiden osuus liikevaihdosta on melko maltillinen viitisen prosenttia.

Pajuharju toteaa puolivuosikatsauksessa, otteet:

Käytettyjen autojen markkinat kehittyivät myönteisesti vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä kaikissa Kamuxin toimintamaissa, joskin volyymit olivat merkittävästi alhaisemmat kuin hyvänä vuonna 2021. Saksassa markkinan kehityksessä oli suuria alueellisia eroja, ja Kamuxille merkittävällä Schleswig-Holsteinin alueella Pohjois-Saksassa kehitys oli kuitenkin negatiivista. Markkinoiden positiivisen vireen myötä Kamuxin myymien autojen lukumäärä kasvoi toisella vuosineljänneksellä lähes 10 %, vaikka Ruotsissa jäimmekin edellisvuoden luvuista pääosin heikosta kruunusta johtuvien saatavuushaasteiden vuoksi.

Bruttokate kehittyi positiivisesti Suomessa ja Ruotsissa. On ilahduttavaa huomata, että tehdyt toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ruotsissa ovat alkaneet tuottaa tulosta. Saksassa bruttokate heikkeni varaston tervehdyttämistoimenpiteiden seurauksena.

Vuoristorataa

Kamuxin osakekurssin lasku vuoden 2021 huipputasolta oli raju, pääsyinä kannattavuuden ja kasvun heikkeneminen sekä korkojen nousu, joka on kurittanut kasvuosakkeita tulosodotusten nykyarvojen supistuessa. Vuosina 2022-2023 liiketoimintaan ovat vaikuttaneet inflaatio, korkojen nousun jatkuminen, kuluttajan ostovoiman heikkeneminen sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan.

Syyt liittyvät osittain toinen toisiinsa. Kurssilasku kuitenkin pysähtyi vuoteen 2022.

Kamuxin kokonaistuotto reilun kuuden vuoden pörssissäoloaikana 16.10.2023 mennessä on -17 prosenttia, kun Helsingin pörssin painorajoitettu indeksi on tuottanut 35 prosenttia. Vuoden 2023 aikana osake on kehittynyt indeksiä paremmin, kuvaajassa osingot mukana. Kuva: TradingView

Kamux listautui keväällä 2017 hintaan 7,20 euroa osakkeelta. Yhtiö on jakanut osinkoa pörssitaipaleensa aikana yhteensä 1,1 euroa osakkeelta. Pörssikurssin ollessa tällä hetkellä 5,3 euroa osakkeen kumulatiivinen kokonaistuotto jää listautumishintaan nähden 11 prosenttia negatiiviseksi.

Vaikka yhtiön kasvu on ollut viime vuosina kovaa, Kamux ei ole erityisen velkainen yhtiö. Korollinen nettovelka kesäkuun lopussa oli 79 miljoonaa euroa ja oma pääoma 105 miljoonaa, eli nettovelkaantumisaste on tyydyttävänä pidettävä 76 prosenttia. Tosin liukuvan 12 kuukauden käyttökate jää 24 miljoonaan euroon (30 % suhteessa nettovelkaan). Tämä ei puolla lisävelan ottamista.

Osakkeiden lukumäärä on 40,0 miljoonaa kappaletta ja markkina-arvoksi 5,3 euron kurssilla muodostuu 212 miljoonaa euroa, velattomaksi arvoksi vastaavasti 290 miljoonaa.

Yhtiö piti elokuun katsauksessaan näkymänsä ennallaan:

Kamuxin vuoden 2023 oikaistun liikevoiton odotetaan kasvavan edellisestä vuodesta 2022, jolloin oikaistu liikevoitto oli 17,5 milj. euroa.

Tämä edellyttää työtä, sillä tammi-kesäkuun oikaistu liikevoitto 5,4 miljoonaa euroa oli 4,8 miljoonaa jäljessä alkuvuoden 2022 tasosta. Loppupuoliskolla 2022 Kamux teki oikaistua liikevoittoa 7,3 miljoonaa.

Tästä pääteltynä, vuoden 2023 loppupuoliskon liikevoiton tulisi olla yli 12 miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee ohjeistukseensa, arvotustasoksi EV/EBIT-luvulla muodostuu enimmillään 17, joka ei ole kasvuyhtiölle erityisen korkea.

Riskinä keinulaudan toisella puolella on mahdollinen tulosvaroitus, jollaisen yhtiö antoi viimeksi vuodenvaihteessa koskien Q4/2022-tulosta, kun taas Q2/2023-tulos oli markkinoille positiivinen yllätys.

Pajuharju on valinnut vaativan, matalan alalletulokynnyksen toimialan, jossa monen asian pitää loksahtaa kohdalleen, jotta yritys kykenee kannattavaan kasvuun. Toisaalta Kamuxilla on jo kokonsakin puolesta selkeitä kilpailuetuja. Viitaten Arvopaperin juttuun, yhtiö esimerkiksi hankkii autoja jopa 17 maasta.

Kamux ei ole osinkopaperi, koska osinko on laskenut tuloksen mukana. Ratkaisevia palasia sijoituksen onnistumisessa keskipitkällä aikavälillä ovat yhtiön oma tekeminen sekä automarkkinan kehitys yhtiön toimintamaissa.

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia. Pääset Wetterin analyysiin tästä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös