Kumppaniblogit

Vierasblogi: Tunnusluvut sijoittajan työkaluina

Yksi osakesijoittajan tärkeimmistä työkaluista ovat tunnusluvut. Tunnuslukujen tarkoituksena on muuttaa eri yritysten tulostiedot keskenään vertailukelpoisiksi.tunnusluvut

Menestyvän sijoituskohteen etsinnässä tarvitaan useampia tunnuslukuja, vaikka pelkät tunnusluvut eivät yksin ole riittäviä pitkälle menevien johtopäätösten tekemiseen. Ne soveltuvat sijoituskohteiden etsintään, mutta löydettyjen kandidaattien keskinäiseen vertailuun on otettava mukaan lisäelementtejä, kuten markkinatilanne pörssissä, yrityksen tulosnäkymät ja niiden kehitys.

Tuloslaskelman tunnuslukuja

1. liikevaihdon muutos (% vuodessa)

2. liikevoiton muutos (% vuodessa)

3. liikevoitto EBIT (% liikevaihdosta)

4. tuloksen kasvu (% vuodessa)

Taseen tunnuslukuja

5. oman pääoman tuotto (ROE %)

6. omavaraisuusaste (oma pääoma/tasearvo)

Osakekohtaisia tunnuslukuja

7. tulos osaketta kohden (EPS)

Arvostuksen tunnuslukuja

8. osakkeen hintakertoimet (P/E ja P/B)

9. osakkeen hinta myyntiin suhteutettuna (P/S)

10. osakkeen hinnan nousu (% vuodessa)

11. osinkotuotto (effektiivinen %)

12. osinkotuoton kasvu (% vuodessa)

Riskin tunnuslukuja

13. osakkeen markkinariskit (volatiliteetti ja beta)

Kirjoittajan mielestä yrityksen taloutta ja kasvua kuvaavat tunnusluvut ovat muita tärkeämpiä, koska ansaintamalli, tuotteiden ja palvelujen kysyntä ovat menestyksen avaintekijöitä. Vaikka muutokset markkinoilla voivat tapahtua hyvinkin nopeasti, niin pääsääntöisesti mennyt kehitys antaa osviittaa tulevasta, mikäli yrityksen menestys pohjautuu omaperäiseen osaamiseen ja hinnoitteluvoimaisiin tuotteisiin. Menestyvän yrityksen myynnin volyymi ja tuotteiden yksikköhinta ovat kasvussa lisäten liikevaihtoa ja parantaen tulosta.

Sijoittajien luottamus yritykseen näkyy osakkeen hinnan ja kaupankäyntivolyymin muutoksina markkinoilla. Hinta vaikuttaa suoraan osakkeen arvostustasoon. Mitä korkeampi arvostustaso on, sitä suurempi on hinnan laskusta syntyvä tappioriski. Osinko on yrityksen maksama korvaus sijoittajalle sijoitetusta pääomasta. Hyvä ja nouseva osinko on merkki kannattavasta ja osakasmyönteisestä yrityksestä.

Yrityksestä riippumaton osakkeen hintaan vaikuttava tekijä on kaupankäyntiaktiivisuus. Kun osakkeesta kiinnostuneita ostajia on markkinoilla myyjiä enemmän niin hinta pyrkii nousemaan ja päinvastoin. Ylimyyty ja yliostettu ovat markkinatilanteen ääripäitä. Tätä ilmiötä pyritään jäljittämään teknisen analyysin avulla, vaikka teknisen analyysin indikaattoreita ei voida pitää varsinaisina tunnuslukuina.

Markkinatilanteen ääripäissä, vahvassa nousu- tai laskumarkkinassa, tunnuslukujen kyky erottaa jyvät akanoista heikkenee, koska arvostustasot saattavat irtautua reaalimaailmasta yli- tai alireagoinnin vuoksi. Niinpä pelkän tunnuslukuihin tuijottamisen ohella sijoittajalla on oltava tilannetajua.

Tunnuslukujen heikkous on se, että ne kertovat menneestä ajasta, vaikka menneellä on taipumus jatkua samansuuntaisena jonkin aikaa. Niinpä uusin tieto, varsinkin jos se ennustaa tulevaa kehitystä, on kaikkien tärkeintä sijoituspäätöksen näkökulmasta. Hermostuneilla markkinoilla hyväkin uutinen voi jäädä vaille merkitystä tai jopa vaikuttaa päinvastoin kuin mitä voisi olettaa. Vasta tilanteen normalisoiduttua on oikea aika tehdä johtopäätöksiä tiedon vaikutuksista osakkeen kurssiin.

Kokenut sijoittaja pystyy arvioimaan melko hyvin yrityksen kilpailukykyä ja osakkeen kiinnostavuutta tunnuslukujen ja markkinatilanteen perusteella, varsinkin jos hän tuntee tarkemmin yrityksen tuotteiden tai palvelujen sisällön ja kilpailukyvyn muihin yrityksiin verrattuna. Tunnusluvut ovat sijoittajalle hyödyllisiä apuvälineitä, mutta kristallipalloksi niistä ei ole.

tapio.haavisto@siop.fi

Tapio Haavisto on Suomen Sijoittajaopastus Oy:n toimitusjohtaja ja kokenut sijoittaja. Yritys on neuvonut ja kouluttanut yksityissijoittajia noin 12 vuotta. Haavisto on suorittanut kaksi sijoitusalan ammattitutkintoa eli sijoituspalvelututkinnon sekä sijoitusneuvojan erikoistutkinnon.

www.siop.fi

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös