Talouden trendit

Rikkaat ajattelevat toisin

Kirjailija Thomas Corley havaitsi rikkaiden ajattelussa ja elämänasenteessa 10 muista ihmisistä poikkeavaa piirrettä.

Corley määritteli rikkaiksi ihmiset, joiden vuosiansiot ylittivät 160 000 dollaria ja joiden likvidit nettovarat olivat vähintään 3,2 miljoonaa dollaria.

Corley esitti rikkaille ja ”köyhille” ihmisille kysymyksiä, joiden perusteella hän havaitsi selkeitä eroja rikkaiden ajattelussa verrattuna muihin.

Amerikkalaislehti Business Insider on listannut nämä 10 havaintoa.

Päivärutiinien merkitys

Rikkaista 52 prosenttia uskoo että päivittäiset rutiinit ovat taloudellisen menestyksen kannalta merkityksellisiä. Muista ihmisistä vain 3 prosenttia uskoi näin.

Usko amerikkalaiseen unelmaan

Rikkaista vain 2 prosenttia uskoi, ettei amerikkalainen unelma ole enää mahdollista. Muista peräti 87 prosenttia uskoi näin. Amerikkalaisella unelmalla tarkoitetaan rajoittamattomia mahdollisuuksia, joita kukin ihminen pystyy itse toteuttamaan, sanoo Corley.

Ihmissuhteiden merkitys

Ihmissuhteet ovat tärkeitä taloudellisen menestyksen kannalta, uskoo 88 prosenttia rikkaista. Muista ihmisistä vain 17 prosenttia uskoo ihmissuhteiden taloudelliseen merkitykseen.

Rikkaat eivät ainoastaan luota ihmissuhteisiin, vaan myös panostavat niihin, Corley selittää.

Ihmisten tapaamiset

Rikkaista 68 prosenttia haluaa tavata muita ihmisiä, muista ihmisistä vain 11 prosenttia.

Säästäminen kunniaan

Rikkaista peräti 88 prosenttia pitää rahan säästämistä tärkeänä taloudellisen menestyksen kannalta. Myös muista ihmisistä enemmistö pitää säästämistä tärkeänä, mutta heidän osuus on alhaisempi, 52 prosenttia.

Usko kohtaloon

Kohtalousko ei kuulu rikkaiden sanavarastoon. Heistä vain 10 prosenttia uskoo kohtaloon.

Muista kohtaloon uskoo peräti 90 prosenttia. Köyhemmät ihmiset ovat rikkaita selvästi taipuvaisempia ajattelemaan, että vaurastuminen riippuu synnynnäisistä geeneistä. Rikkaat puolestaan uskovat, että ihminen voi itse vaikuttaa siihen, kuinka varakkaaksi hän tulee.

Luovuus voittaa älyn

Rikkaista peräti 75 prosenttia on sitä mieltä, että luovuus on taloudellisessa menestyksessä oleellista. Muista ihmisistä näin ajattelee vain 11 prosenttia.

Köyhät uskovat, että synnynnäinen älykkyys on luovuutta tärkeämpää. Köyhät myös uskovat rikkaita useammin, että vauraus voi syntyä vahingossa.

Pitäminen työstä

Rikkaista 85 prosenttia pitää (tai on pitänyt) siitä työstä, jota tekee elääkseen. Muista vain vaivaiset 2 prosenttia pitää työstään.

Terveyden merkitys

Rikkaista 85 prosenttia on sitä mieltä, että terveydellä on merkitystä taloudellisessa vaurastumisessa. Muista ihmistä vain 13 prosenttia uskoo terveyden merkitykseen.

Riskinottohalu

Rikkaista 63 prosenttia on ottanut riskejä varallisuuden tavoittelussa. Muista ihmisistä vain 6 prosenttia on ottanut taloudellisia riskejä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös