Rahoitusteoriaa

11 syytä suosia osinkoyhtiöitä

Onko sijoittajan kannalta mitään väliä sillä, saako hän tuottonsa yrityksen arvon nousun vai osinkojen muodossa?

Rahoitusteorian ns. Modigliani-Miller –teoria väittää, ettei sijoittajan kannalta ole mitään merkitystä sillä, jakaako yritys osinkoja vai ei. Osingonmaksupolitiikalla ei teorian mukaan ole vaikutusta sijoittajan saamaan kokonaistuottoon. Maksetut osingot vähentävät yrityksen nettovarallisuutta ja alentavat siten sen arvoa.

Modigliani-Miller –teoria perustuu kuitenkin moniin yleistyksiin, jotka saattavat tehdä siitä arkielämällä vieraan lähestymiskohdan. Tosiasia on, että monet sijoittajat etsivät hyviä osinkoja maksavia yhtiöitä – tai ainakin kasvavia osinkoja maksavia yhtiöitä.

Amerikkalainen Gurufocus-verkkolehti luettelee peräti 11 syytä suosia osinkoyhtiöitä.

1. Laskevilla osakemarkkinoilla osingot tarjoavat sijoitusmahdollisuuksia. Laskeva pörssikurssi nostaa osinkotuottoa.

2. Toisin kuin yrityksen tuotot, osinkoja ei voida manipuloida tai vääristellä.

3. Osingot antavat jatkuvan tuoton. Sijoittajan ei tarvitse odottaa vuosia, jotta yrityksen uusi strategia heijastuu pörssikurssiin. Osingot takaavat sijoittajalle, että strategia toimii.

4. Pitkän aikavälin tuotot riippuvat suuresti uudelleensijoitetuista osingoista.

5. Laatuyhtiöt kasvattavat osinkojaan vuosittain. Hyvien yhtiöiden osakekurssi nousee ajan kuluessa. Jotta yhtiö voisi tarjota sijoittajille houkuttelevaa osinkotuottoa, täytyy osinkojenkin kasvaa.

6. Osinkotuottojen ansiosta sijoittajat voivat välttää pakkomyynnit. Rahan tarve saattaa yllättää juuri silloin kun osakekurssit ovat alhaalla. Ilman osinkotuottoja voi sijoittaja joutua myymään osakkeitaan alihintaan.

7. Osinkosalkkua on suhteellisen helppo hallinnoida.

8. Osingot auttavat sijoittajaa valitsemaan hyvin johdetut yhtiöt. Kasvavia osinkoja maksavat yhtiöt ovat yleensä taloudellisesti vakaita ja kestävästi tulostaan kasvattavia yhtiöitä.

9. Osingot suojaavat kurssilaskulta. Hyviä osinkoja maksavien yhtiöiden osakekurssit laskevat laskumarkkinoiden aikana vähemmän, kuin kasvuosakkeiden kurssit.

10. Osinkoja kasvattavat yhtiöt tarjoavat inflaatiosuojan. Osinkoja maksavien yhtiöiden tulokset ovat yleensä kasvaneet inflaation aikana.

11. Yhdysvalloissa osinkoyhtiöiden veroaste on ollut alhaisempi.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös