Makrotalous

Asiantuntijaryhmä: Korkeat vähimmäispalkat syrjäyttävät ihmisiä työmarkkinoilta

pettymys työttömyys työtön talouspolitiikka talous

Talouspolitiikan arviointineuvosto kannattaa palkkojen joustoja ja työttömyysturvan leikkaamista, mutta ei kannata perustuloa.

Suomalainen palkkaneuvottelujärjestelmä kaipaa uudistamista ja paikallista sopimista olisi lisättävä. Arviointineuvosto muistuttaa, että keskitetyistä ratkaisuista luopuminen vaatii kuitenkin sitoutumista uudenlaiseen palkkakoordinaatiomekanismiin.

Neuvoston laatiman raportin laskelmien mukaan nykyjärjestelmässä palkankorotusten taso ei reagoi riittävästi kilpailukyvyn heikkenemiseen ja työttömyyden kasvuun.

Toistaiseksi on epäselvää, millaiseksi kehitteillä oleva vientisektorin kilpailukyvyn takaamiseen pyrkivä neuvottelujärjestelmä muodostuu, ja miten siinä järjestelmässä eri alojen palkankorotukset onnistutaan koordinoimaan.

Talouspolitiikan arviointiryhmä koostuu talousasiantuntijoista ja sen puheenjohtajana on Jyväskylän yliopiston taloustieteen professori Roope Uusitalo.

Lisää joustoja työmarkkinoille

”Paikallisen sopimisen tavoitteena on huomioida paremmin yrityskohtaiset erot palkanmaksukyvyssä ja mahdollistaa tarvittaessa työvoimakustannusten jousto työllisyyden lisäksi myös palkkatason kautta”, neuvosto toteaa. Arviointineuvosto muistuttaa, että palkkaneuvottelujärjestelmän tulisi myös estää se, että kansainvälisesti korkeat vähimmäispalkat eivät syrjäyttäisi työmarkkinoilta ryhmiä, joiden työllisyystilanne on jo nyt vaikea.

Paikallisen sopimisen edistäminen näyttää neuvoston mukaan kuitenkin toistaiseksi rajoittuneen työehtojen väliaikaisen heikentämisen mahdollistavien niin sanottujen kriisilausekkeiden lisäämiseen työehtosopimuksiin.

Sipilän hallitus on päättänyt lyhentää työttömyysturvan kestoa tämän vuoden alusta. Arviointineuvoston mukaan se on merkittävin työttömyysturvan leikkaus 2000-luvulla. ”Työttömyysturvan keston lyhentäminen tulee arviointineuvoston teettämän selvityksen mukaan vähentämään työttömyyttä suurin piirtein hallituksen arvion mukaisesti. Samalla pitkäaikaistyöttömien asema heikkenee.”

Perustulo on vastikkeeton etu

Arviointineuvosto toteaa, että työttömyysturvauudistuksen hyvinvointivaikutuksen arviointi ja optimaalisen työttömyysturvan tason tai keston määrittäminen on vaikeaa.

”Taloustieteellisen tutkimuksen mukaan työttömyysturvan kesto kannattaisi sitoa työttömyysasteeseen siten, että työttömyysturvan kesto olisi pidempi korkean työttömyyden vallitessa. Työttömyysturva voitaisiin myös muuttaa pakolliseksi sosiaalivakuutukseksi sairausvakuutuksen tapaan”, neuvosto toteaa.

Työttömyysturvan uudistamista perustulon kaltaiseksi vastikkeettomaksi etuudeksi neuvosto ei kannata.

”Kun työttömien työllistymistä kannustetaan neuvonnalla, velvoitteilla ja valvonnalla, puhtaasti taloudellisten kannustimien merkitys vähenee. Tällöin työttömille voidaan maksaa parempaa työttömyysturvaa kuin puhtaasti taloudellisiin kannustimiin perustuvassa perustulomallissa.”

Talouspolitiikan arviointineuvosto perustettiin vuonna 2014 talouspolitiikan tavoitteiden ja keinojen riippumatonta arviointia varten. Neuvoston tavoitteena on parantaa talouspolitiikan valmistelun ja päätöksenteon laatua sekä tuoda tutkimustietoon pohjautuva riippumaton näkökulma talouspoliittiseen keskusteluun. Neuvosto julkaisee vuosittain arvion harjoitetusta talouspolitiikasta.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös