KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Euroopan pankit kiinnostavat sijoittajia

– KAUPALLINEN YHTEISTYÖ –

Vuoden alussa eurooppalaisten pankkien rajoituksettomat ensisijaisesti omat varat ovat pysytelleet vakaina. Tämän seurauksen suurin osa instituutioista täyttää Basel III -sopimuksen vaatimukset.

Sijoittajien luottamus eurooppalaisiin pankkeihin on alkanut palautua viimeisen 12 kuukauden aikana. Tilanne näytti hyvinkin erilaiselta vielä reilu vuosi sitten. Yksittäisten isojen pankkien osakekurssit tippuivat ja markkinan luottamus alkoi heilua laajemminkin.

Pankit valmistautuvat Basel III -sopimuksen vaatimuksiin

Monet sijoittajat ovat huomanneet, että pankkien vakavaraisuus on viime vuosina parantunut. Säädännöllisesti tärkeän ydinpääoman mittarin keskiarvo on noussut viime vuoden 12 prosentista tämän vuoden 13 prosenttiin.

Toisaalta pankkisektorilla on edelleen ongelmia. Pankkien taseista löytyy edelleen viivästyneitä, eli järjestämättömiä lainoja. Euroopan pankkien valvontaviranomaisten mukaan (engl. European Banking Supervisory Authority, EBA), yhdellä kolmasosalla Euroopan pankeista järjestämättömien lainojen osuus ylittää kymmenen prosentin rajapyykin. Viimeisessä selvityksessään Euroopan Keskuspankki päätyi johtopäätökseen siitä, että luottoriskit muodostavat suurimman uhan eurooppalaisille pankeille.

Tämän lisäksi sijoittajat ovat huolissaan pankkien riittämättömästä tuloksentekokyvystä. Oman pääoman tuotto saavutti uudet kolmen prosentin pohjat vuoden alussa. Viime vuoden puolivälissä vastaava lukema oli viiden prosentin tietämillä ja vuotta aiemmin se oli yli kuusi prosenttia.

Tuotannolliset riskit ovat kasvussa

Euroopan pankkien valvontaviranomaisten (EBA) mukaan myös instituutioiden liiketoiminnalliset riskit ovat kasvussa. Maineen ja meneillään olevien prosessien sekä tietotekniikan tuomat riskit ovat erityisen uhkaavia. Sijoittajat, jotka näkevät pankkien tilanteen houkuttelevana, tulisi kiinnittää huomiota Euroopan pankkien olemassa oleviin riskeihin sijoituspäätöksiä tehdessään.

Toisaalta, koska osakkeiden kehitys riippuu yritysten, toimialan ja talouden näkymistä, tulisi sijoittajien aina ottaa huomioon sijoituksiinsa liittyvät riskitekijät. Tulevaisuus ei aina kehity sijoittajien odotusten mukaisesti.

Haluatko sijoittaa euroopan pankkeihin vivutetusti? Lisätietoja tarjoaa vontobel.com.

16th June, 2017, 11:05 a.m

Tärkeitä oikeudellisia tietoja

Tämä tiedote ei ole rahoitusanalyysi, vaan tuotetta koskeva mainos. Se ei siis täytä rahoitusanalyysin puolueettomuuden varmistavia lakisääteisiä vaatimuksia, eikä kuulu rahoitusanalyysien julkaisua edeltävän kaupankäyntikiellon piiriin.

Saadakseen erityisesti johdannaissopimuksiin tehtyjen sijoitusten rakennetta ja riskejä koskevia yksityiskohtaisia tietoja, tulevien sijoittajien tulisi lukea perusesite, joka on saatavilla yhdessä lopullisten ehtojen sekä perusesitteen liitteiden kanssa sähköisessä muodossa liikkeellelaskijan verkkosivustolta osoitteesta http://certificates.vontobel.com. Tämän lisäksi perusesite, sen liitteet sekä lopulliset ehdot ovat ilmaiseksi saatavilla painetussa muodossa liikkeellelaskijan rekisteröidystä toimipaikasta:

Vontobel Financial Products GmbH,
Bockenheimer Landstrasse 24,
60323 Frankfurt am Main,
Saksa.

Sijoittajien on huomioitava voimassaolevat myyntirajoitukset.

Vontobel-konserniin kuuluvat yhtiöt voivat maksaa summiltaan vaihtelevia suoria tai välillisiä provisioita kolmansille osapuolille (esim. arvopaperivälittäjille) yleisöantiin ja sertifikaattien myyntiin liittyen. Lisätietoja on saatavilla pyynnöstä jälleenmyyntikumppaniltasi.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös