Osakeanalyysit

Metsäyhtiö UPM nousi Nordean mallisalkkuun

UPM osakekurssi osakkeet tavoitehinta osakesuositus mallisalkku

UPM hyötyy paperin hinnan noususta.

Kolmannella vuosineljänneksellä UPM:n vertailukelpoinen liikevoitto nousi 12 prosenttia 351 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 486 miljoonaa euroa, ja nettovelka laski 623 miljoonaan euroon

”Kolmas neljännes oli jälleen erinomainen UPM:lle. Markkinat olivat suotuisat ja saavutimme toimitusmäärissä hyvän kasvun. Onnistuimme myös pitämään kustannusinflaation kurissa myyntihintojen korotuksillaja kustannustehokkuustoimenpiteillä. Toiminnallinen tehokkuus oli vahva tällä neljänneksellä, eikä merkittäviä kunnossapitotöitä ollut”, totesi yhtiön toimitusjohtaja Jussi Pesonen vuosineljänneksen kehityksestä.

UPM:n kannattavuus parani merkittävästi vuonna 2016 ja yhtiö odottaa kannattavuuden jatkuvan hyvällä tasolla vuonna 2017. Vertailukelpoisen liikevoiton UPM odottaa nousevan vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2016.

Kysynnän kasvun yhtiö odottaa jatkuvan useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa ja kysynnän laskun yhtiö odottaa jatkuvan UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueella. Kohdennettujen kasvuhankkeiden myönteinen vaikutus UPM:n tulokseen jatkuu. Viime vuosien deflatorisen toimintaympäristön jälkeen kustannusinflaation odotetaan kääntyvän lievään nousuun vuonna 2017.

Metsäyhtiö on viime vuosina perustanut tuloskasvunsa lähinnä erinomaiseen kustannuskuriin sekä kannattaviin pienimuotoisiin investointeihin, toteaa Nordea aamukatsauksessaan.

Tänä vuonna yhtiö on myös päässyt kuitenkin hyötymään vahvasti nousseista sellun hinnoista. Nordean mukaan vielä isompi merkitys on paperien suotuisilla hintanäkymillä.

”Odotamme edelleen sellun hintakehityksen pysyvän vahvana, mutta UPM:lle sellun hintojen nousua suurempi merkitys olisi paperihintojen nousu. Sellun nettomyynti on vain noin 7 % UPM:n ulkoisesta myynnistä”. Sellun hinnan nousun myötä myös paperin hintanäkymät ovat vahvistuneet, mikä antaisi UPM:n tulosnäkymille selvää vipuvaikutusta

Pankin mukana paperi on yhä UPM:lle merkittävä kassavirtalähde, vaikka paperin kysyntä onkin ollut rakenteellisessa laskussa. UPM:n jäljellä olevat paperikoneet ovat tehokkaita ja kaipaavat vain hyvin vähän investointeja..

Suhteessa moneen muuhun paperintuottajaan kotimaiset paperiyhtiöt ovat lisäksi paremmassa asemassa integroidun sellutuotantonsa turvin. UPM on paperin tuotannossa Stora Ensoa suurempi, joten hintakehityksen seuraava vaihe, paperin hinnan nousu, hyödyttää UPM:ää enemmän kuin Stora Ensoa.

Lisäksi energian hintanäkymät ovat Nordean mukaan parantuneet viime aikoina tukien UPM:n energiasegmenttiä, ja erikoispaperiyksikkö Raflatacin näkymät ovat myös parantuneet varsinkin Kiinassa. UPM on myös harkitsemassa kustannustehokkaan sellutehtaan rakentamista Uruguayihin, mikä voisi kasvattaa yhtiön käyttökatetta noin 500 miljoonalla eurolla vuositasolla, pankki ennustaa.

Myös UPM:n tunnusluvut ovat kohdillaan.

”UPM:n osakkeen arvostus on linjassa omaan lähiajan historiaansa, mutta tuloskasvu on mielestämme kiihtymässä ja tase on ennusteillamme nettovelaton ensi vuoden lopussa. Osinkoa odotamme yhtiön maksavan 1,00 euroa, mikä tarkoittaa noin neljän prosentin osinkotuottoa”, Nordea toteaa.

Nordea nosti UPM-Kymmenen kotimaiseen mallisalkkuunsa viiden prosentin painolla. Osakkeen suositus on Osta ja tavoitehinta on 30 euroa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös