Yritysuutiset

Ohjelmistoyhtiö Efecte suunnittelee listautumista pörssiin

Jälleen uusi yhtiö on menossa pörssiin. Suomalainen ohjelmistotalo Efecte haluaa haastaa kansainväliset ohjelmistojätit.

Kotimainen pilvipalveluyritys Efecte suunnittelee listautumista Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle. 

Efecte tarjoaa pilvipohjaisia palvelun- ja identiteetinhallinnan ohjelmistoja sekä niitä tukevia asiantuntijapalveluja. Ohjelmistotalo on yksi alan johtavista suurten, keskisuurten ja julkisten organisaatioiden ohjelmistotoimittajista Suomessa ja Pohjoismaissa.

Yhtiö on perustettu vuonna 1998, ja se toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa. Efectessä työskentelee noin 90 alan ammattilaista.

Avainhenkilöt osallistuvat listautumisantiin

Suunnitellun listautumisannin tavoitteena on kiihdyttää Efecten strategian mukaista nopeaa ja hallittua kansainvälistä kasvua sekä toiminnan laajentamista. Listautumisen odotetaan myös parantavan yhtiön yleistä tunnettavuutta ja uskottavuutta potentiaalisten asiakkaiden, kumppaneiden ja sijoittajien parissa sekä parantavan työnantajamielikuvaa potentiaalisten työntekijöiden keskuudessa. Listautumisen tarkoituksena on myös mahdollistaa osakkeiden käyttäminen maksuvälineenä mahdollisissa yrityskaupoissa.

Listautumisannin yhteydessä Efecten tavoitteena on kerätä osakeannilla noin 5,7 miljoonaa euroa ennen listautumisantiin liittyvä palkkioita ja kuluja. Osakeannilla saatavia varoja on tarkoitus käyttää kansainvälisen kasvun rahoittamiseen ja toiminnan laajentamiseen sekä yhtiön liiketoiminnan yleisiin tarkoituksiin.

Osakeannin lisäksi tietyt yhtiön osakkeenomistajat ovat sitoutuneet tarjoamaan osakkeita myytäviksi uusille sijoittajille.

Kari Stadigh, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Aktia Varainhoito Oy ja Aurator Varainhoito Oy ovat sitoutuneet tulemaan ankkurisijoittajiksi suunniteltuun listautumisantiin ja antaneet etukäteiset merkintäsitoumuksensa. Lisäksi kaikki Efecten hallituksen jäsenet eli Pertti Ervi, Niilo Fredrikson, Turkka Keskinen, Kari J. Mäkelä ja Hannu Vaajoensuu ovat antaneet etukäteiset merkintäsitoumukset.

Kari Sadigh on Sammon konsernijohtaja, ja hän on sitoutunut merkitsemään osakkeita 2,5 miljoonalla eurolla.

Näin Efecten toimitusjohtaja Sakari Suhonen kommentoi listautumista:

 ”Nopeasti digitalisoituvassa maailmassa organisaatiot voivat menestyä vain, jos ne pystyvät virtaviivaistamaan toimintaansa. Tämä on mahdotonta ilman tehokkaasti johdettua ja hallittua IT-ympäristöä. Ratkaisumme vastaavat juuri tähän tarpeeseen. Olemme siirtyneet onnistuneesti perinteisistä paikallisesti asennettavista ohjelmistoista pilvipalvelumalliin sekä laajentaneet identiteetin- ja pääsynhallinnan ohjelmistoihin. Viime vuosina olemme kasvaneet nopeasti sekä Suomessa että ulkomailla. Viimeisen neljän vuoden aikana liikevaihtomme on kasvanut keskimäärin 20 % vuodessa. Vuoden 2014 jälkeen olemme saaneet yli sata uutta asiakasta, joita meillä on nykyään noin 300. Olemme perustaneet paikalliset organisaatiot Ruotsiin, Tanskaan ja Saksaan. Olemme yksi alan johtavista suurten, keskisuurten ja julkisten organisaatioiden ohjelmistotoimittajista Suomessa ja Pohjoismaissa. Pystymme pienenä suomalaisena yhtiönä haastamaan kansainväliset ohjelmistojätit tasavertaisina kilpailijoina kaikilla markkinoilla. Nyt tavoitteemme on olla johtava eurooppalainen palvelun- ja identiteetinhallinnan ohjelmistotalo. Saavuttaaksemme tavoitteemme keräämme listautumisella varoja nopeaan ja hallittuun kansainväliseen kasvuun.”

Mikä on Efecte?

Efecten ydinliiketoimintaa ovat yhtiön omat pilvipohjaiset ohjelmistotuotteet ja niitä tukevat palvelut, kuten käyttöönotto, integrointi, koulutus ja ylläpito. Yhtiön palvelun- ja identiteetinhallinnan ohjelmistot ja niitä tukevat asiantuntijapalvelut tehostavat ja yksinkertaistavat käytössä olevien palveluiden, tietojärjestelmien sekä infrastruktuurin hallinnointia.

Ohjelmistotalon kaksi päämarkkinaa ovat IT-palvelunhallintamarkkina (IT Service Management, ITSM) ja identiteetin- ja pääsynhallintamarkkina (Identity and Access Management, IAM). IT-palvelunhallinta koostuu yritysten IT-palveluiden suunnittelusta, toimittamisesta, hallinnasta ja kehittämisestä. Identiteetin- ja pääsynhallintateknologiaa hyödynnetään käyttäjien identiteetin ja käyttöoikeuksien luomisessa, hallitsemisessa ja tallentamisessa.

Useimmilla organisaatioilla on käytössään paljon tietojärjestelmiä ja usein ainakin osittain ulkoistetut IT-palvelut. Silloin palveluiden hallinta ja toimittajien sovitun laatutason jatkuva seuranta voi olla haastavaa. Efecten ratkaisujen avulla asiakkaiden on helpompi hallita, valvoa ja kehittää omiin tietojärjestelmiinsä tai palveluihinsa liittyviä kokonaisuuksia.

Ohjelmistojen tarjoaminen pilvipohjaisena palveluna (Software as a Service, SaaS) nopeuttaa ratkaisun käyttöönottoa ja pienentää asiakkaalta vaadittavia investointeja. 

Efecten tunnusluvut ja tavoitteet

Efecten tavoitteena on yli 20 prosentin keskimääräinen vuosittainen liikevaihdon orgaaninen kasvu vuosina 2017-2022. Voimakkaat investoinnit kansainvälistymiseen alentavat liikevoittoa lähivuosina, mutta strategiakauden loppua kohden yhtiö tavoittelee kaksinumeroista liikevoittoprosenttia.

Efecte investoi strategiansa mukaisesti lähivuosina merkittävästi kasvuun, minkä johdosta tavoitteena ei ole maksaa osinkoja vuosina 2018-2020.

Efecte arvioi tämänhetkisten asiakassopimusten, olemassa olevan palveluiden toimituskapasiteetin sekä loppuvuoden aikana saatavista kertalisenssitilauksista tehdyn ennusteen perusteella, että sen liikevaihto vuonna 2017 on 10,3 – 10,8 miljoonaa euroa ja että käyttökate on positiivinen.

Yhtiön liikevaihto oli syyskuun lopussa päättyneen yhdeksän kuukauden jakson aikana 7,4 miljoona euroa. Liikevaihto kasvoi 25 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Ajanjaksolla Yhtiön liikevaihdosta 46 prosenttia kertyi SaaS-liiketoiminnasta, 36 prosenttia palveluista, 15 prosenttia ylläpitoliiketoiminnasta ja alle 4 prosenttia kertalisensseistä.

Efecten liikevaihdosta vuoden 2017 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana 86 prosenttia tuli Suomesta ja 14 prosenttia ulkomaan liiketoiminnoista.

Kotimaan liikevaihto kasvoi 23 prosenttia ja ulkomaan liikevaihto 41 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. SaaS-liiketoiminnan ja palveluiden liikevaihdon kasvu jatkui vahvana: SaaS-liiketoiminta kasvoi 36 prosenttia ja palvelut 61 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajanjaksoon. Perinteisten kertalisenssien ja niihin liittyvän ylläpidon liikevaihto laskivat ennakoidusti. Katsauskauden tilauskertymä oli 121 prosenttia edellisvuotta suurempi.

Liikevoitto ennen liikearvon poistoja oli syyskuussa päättyneen yhdeksän kuukauden jakson aikana 0,1 miljoonaa euroa, eli 1,3 prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuudeltaan alkuvuosi oli ennakoidun mukainen. Panostaminen kasvun kiihdyttämiseen on lisännyt kiinteitä kustannuksia muun muassa etupainotteisen rekrytoinnin kautta ja alentanut Yhtiön kannattavuutta.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös