Oma talous

Hallitus esittää budjettiesityksessään muutoksia työn verotukseen

Hallitus esittää talousarvioesityksen yhteydessä muutoksia muun muassa ansiotulojen verotukseen. 

Hallitusohjelman mukaisesti ansiotuloveroperusteisiin ehdotetaan tehtäväksi indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla, jotta verotus ei kiristyisi yleisen ansiotasokehityksen vuoksi. Tarkistus perustuu ansiotasoindeksin 2,6 prosentin nousuun.

Indeksitarkistus tehdään korottamalla progressiivisen tuloveroasteikon kaikkia tulorajoja sekä kasvattamalla perusvähennyksen enimmäismäärää sekä työtulovähennyksen enimmäismäärää ja kertymä- ja poistumaprosentteja. Indeksitarkistuksen arvioidaan vähentävän ansiotuloveroja noin 398 miljoonalla eurolla.

Indeksitarkistuksen lisäksi ansiotuloverotusta kevennetään yhteensä 130 miljoonalla eurolla niin, että painotus on pienituloisissa. Kevennys tehdään korottamalla perusvähennystä, työtulovähennystä sekä valtion- ja kunnallisverotuksen eläketulovähennyksiä.

Niin sanotun solidaarisuusveron alemman alarajan voimassaoloa jatketaan ensi vuonna. Tuloveroasteikon indeksitarkistuksen jälkeen solidaarisuusveron alaraja on 76 100 euroa. Solidaarisuusvero koskee ensi vuonna noin 124 000:ta henkilöä.

Solidaarisuusveron alarajan säilyttämisen nykyisellään arvioidaan lisäävän verotuloja noin 32 miljoonalla eurolla verrattuna siihen, että alaraja olisi noussut hallituksen aikaisemman päätöksen mukaisesti takaisin 90 000 euroon.

Kun otetaan huomioon palkansaajamaksujen muutokset ja yleisen ansiotason nousu, palkkatulon verotuksen arvioidaan pysyvän ensi vuonna lähes ennallaan. Kun on kyse tulovälistä noin 15 000–40 000 euroa vuodessa, perusvähennykseen ja työtulovähennykseen ehdotettujen muutosten arvioidaan alentavan palkkatulon verotusta hieman, enintään noin 0,24 prosenttiyksiköllä.

Ehdotettujen muutosten arvioidaan vähentävän valtion verotuloja yhteensä noin 245 miljoonalla eurolla. Kuntien verotulojen arvioidaan vähenevän noin 237 miljoonalla eurolla. Seurakuntien verotulojen arvioidaan vähenevän noin 12,5 miljoonalla eurolla ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun tuoton noin 4,5 miljoonalla eurolla.

Valtion progressiivinen tuloveroasteikko vuonna 2019

Verotettava ansiotulo,
euroa
Vero alarajan kohdalla,
euroa
Vero alarajan ylittävästä tulon
osasta, %
17 600–26 40086
26 400–43 50053617,25
43 500–76 1003485,7521,25
76 100–10413,2531,25

Suomessa tuloverotus on OECD-maiden seitsemänneksi korkein. Keskimäärin veroihin menee 43,8 prosenttia tuloista. Keskimäärin 35 OECD-maan tuloverot ja sosiaaliturvamaksut ovat hieman yli yksi kolmannes bruttotuloista.

Veronmaksajain keskusliiton mukaan pienten palkkojen verotus on Suomessa eurooppalaista keskitasoa, mutta tulojen noustessa verotus muuttuu kireämmäksi.

Lue lisää hallituksen budjettiesityksestä täältä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös