Uutiset

Kilpailukykysopimus hyydytti diplomi-insinöörien palkkakehityksen

Diplomi-insinööreillä on erinomainen työllisyystilanne. Se ei kuitenkaan näy palkkakehityksessä.

Lokakuussa 2017 tehdyn Tekniikan akateemisten (TEK) työmarkkinatutkimuksen mukaan vakituisessa työsuhteessa olevan diplomi-insinöörin mediaanipalkka oli 4 799 euroa ja keskipalkka 5 247 euroa kuukaudessa. Vuoden 2017 aikana valmistuneiden diplomi-insinöörien vastaavat palkkaluvut olivat 3 379 ja 3 454 euroa.

Tutkmuksen mukaan diplomi-insinöörin mediaanipalkka nousi vain 0,2 prosenttia edellisvuodesta. Vastavalmistuneiden palkkakehitys oli hieman parempi, nousua mediaanipalkassa oli 0,6 prosenttia.

Palkkakehitysluvuissa näkyy se, että yleiskorotuksia ei kilpailukykysopimuksen takia maksettu lainkaan. Yleiskorotus on nimittäin ollut viime vuosina yleisin syy palkankorotukselle TEKin työmarkkinatutkimusten mukaan. Myös tutkimus- ja ennustelaitosten mukaan palkkojen kehitys vuonna 2017 oli vaisua. Arviot vaihtelivat 0,1:stä yhteen prosenttiin.

Kokopäivätyössä olleista vastaajista 47 prosenttia arvioi, että palkka oli noussut edellisvuodesta. 44 prosentilla palkka oli pysynyt ennallaan ja 4 prosentilla palkka oli laskenut. Vuoden 2016 työmarkkinatutkimukseen verrattuna palkankorotuksen saaneiden osuus oli selvästi pienempi, kun taas niiden vastaajien osuus oli kasvanut, joiden palkka oli pysynyt ennallaan.

TEK:n mukaan taloustilanteen koheneminen näkyi selvästi työmarkkinatutkimuksen työllisyysluvuissa. Työttömien osuus kaikista vastanneista oli vain 3,8 prosenttia, kun se on kolmena edellisenä vuonna ollut 6 prosenttia. Suurin osa vastaajista (89 prosenttia) oli kokopäivätyössä. Osa-aikatyössä oli 2 prosenttia.

Mielenkiintoista tutkiimuksessa on työaikojen kehitys. Toteutunut työaika diplomi-insinööreillä oli vuonna 1994 hieman alle 44 tuntia. Nyt töitä tehdään keskimäärin 39,8 tuntia. Eniten töitä tehdään johtotehtävissä ja vähiten asiantuntijatehtävissä.

Työmarkkinatutkimuksen tiedonkeruu tehtiin loka-marraskuussa 2017, ja kohderyhmänä olivat työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet. Vastauksia saatiin kaikkiaan noin 9 200, ja vastausprosentti oli 22 eli sama kuin edellisvuonna.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös